Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Mô hình chứng thực bền vững trên video h.264/avc dựa trên đặc trưng vân tay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mô hình chứng thực bền vững trên video h.264/avc dựa trên đặc trưng vân tay

  MỤC LỤC
  LỜI CÁM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  THUẬT NGỮ vi
  DANH SÁCH CÁC BẢNG vii
  DANH SÁCH CÁC HÌNH viii
  TÓM TẮT LUẬN VĂN . x
  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
  1.1 Lý do chọn đề tài 1
  1.1.1 Tại sao là Watermarking . 1
  1.1.2 Tại sao dữ liệu Watermark là đặc trưng vân tay 2
  1.1.3 Tại sao đối tượng chứa là video H.264/AVC 4
  1.2 Mục đích nghiên cứu . 4
  1.3 Đối tượng nghiên cứu . 5
  1.4 Phạm vi nghiên cứu 5
  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CHUẨN NÉN VIDEO H.264/AVC 6
  2.1 Tổng quan về các chuẩn video 6
  2.1.1 Dòng H.26x 7
  2.1.1.1 Chuẩn H.261 7
  2.1.1.2 Chuẩn H.263 7
  2.1.1.3 Chuẩn H.264/AVC . 7
  2.1.2 Dòng MPEG . 9
  2.1.2.1 Chuẩn MPEG-1 . 9
  2.1.2.2 Chuẩn MPEG – 2 . 9
  2.1.2.3 Chuẩn MPEG – 4 . 9
  2.2 Cấu trúc H.264 9
  2.2.1 Không gian màu YCrCb và kiểu lấy mẫu 4:2:0 . 9
  2.2.2 Macroblock .10
  iv
  2.2.3 Slice 11
  2.2.4 Profile .13
  2.3 Tổng quan về qui trình nén và giải nén của H.264 14
  2.3.1 Quy trình nén 15
  2.3.1.1 Dự đoán 16
  2.3.1.2 Biến đổi và lượng tử hóa .26
  2.3.1.3 Tái sắp xếp 36
  2.3.1.4 Mã hóa luồng bit nén hay mã hóa Entropy 36
  2.3.1.5 Lọc tách khối 40
  2.3.2 Quy trình giải nén 41
  2.3.2.1 Giải mã luồng bit nén 42
  2.3.2.2 Rescaling và biến đổi ngược .42
  2.3.2.3 Tái xây dựng .42
  CHƯƠNG 3: RÚT TRÍCH ĐẶC TRƯNG VÂN TAY 43
  3.1 Tổng quan về vân tay .43
  3.2 Các công trình liên quan 47
  3.3 Rút trích đặc trưng vân tay .49
  3.3.1 Tiền xử lý ảnh vân .50
  3.3.2 Rút trích đặc trưng vân 52
  CHƯƠNG 4: WATERMARKING ĐẶC TRƯNG VÂN TAY VÀO VIDEO 55
  4.1 Watermarking 55
  4.2 Watermarking với Watermark là ảnh vân tay .56
  4.3 Watermarking trên video 57
  4.3.1 Những phương pháp Watermarking trên video chưa nén .59
  4.3.1.1 Những lược đồ Watermarking dựa trên sự độc lập của ảnh .59
  4.3.1.2 Những lược đồ Watermarking dựa trên nội dung của ảnh .64
  4.3.2 Những phương pháp Watermarking trên video nén 67
  4.3.2.1 Watermark được nhúng vào video trước khi nén .67
  4.3.2.2 Watermark được nhúng trực tiếp vào video sau khi nén 69
  v
  4.3.2.3 Watermark được nhúng vào video trong quá trình nén 72
  4.3.3 Những phương pháp Watermarking lai 76
  4.4 Mô hình chứng thực bền vững dựa trên đặc trưng vân tay trong video
  H.264/AVC 77
  4.4.1 Giai đoạn nhúng 78
  4.4.2 Giai đoạn rút trích .80
  4.4.3 Giai đoạn chứng thực 82
  CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 83
  5.1 Nâng cao chất lượng ảnh 83
  5.2 Rút trích đặc trưng vân tay .84
  5.3 Kết quả chứng thực trên ảnh 87
  5.4 Kết quả chứng thực trên video H.264/AVC 89
  CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT LUẬN VĂN 96
  6.1 Tổng kết .96
  6.2 Hướng phát triển 96
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ .97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  Luận văn nghiên cứu các vấn đề chính là thuật toán nén và giải nén trên
  video H.264/AVC, các thuật toán rút trích đặc trưng vân tay trên ảnh vân tay, thuật
  toán Watermarking bền vững dựa trên những đặc trưng của chuẩn nén H.264/AVC.
  Về khía cạnh chuẩn nén H.264/AVC, luận văn nghiên cứu, trình bày tổng quan và
  chi tiết thuật toán nén và giải nén H.264. Về thuật toán rút trích đặc trưng, luận văn
  trình bày hướng tiếp cận: nâng cao chất lượng ảnh trên miền không gian bằng bộ lọc
  Gabor, nhị phân hóa ảnh bằng phương pháp nhị phân mô phỏng cục bộ, làm mảnh
  ảnh bằng thuật toán Hilditch, rút trích đặc trưng bằng 8 mặt nạ 3×3 cho đặc trưng
  kết thúc lằn, 16 mặt nạ 3×3 cho đặc trưng rẽ đôi, loại bỏ các đặc trưng thừa và sai
  bằng 6 luật Heuristic, đối sánh vân tay và chứng thực dựa trên thuật toán Hamming.
  Về khía cạnh Watermarking, luận văn nghiên cứu, trình bày tổng quan, chi tiết các
  thuật toán Watermarking trên video H.264/AVC. Rồi đề xuất một phương pháp/mô
  hình chứng thực bền vững trên video H.264/AVC dựa trên đặc trưng vân tay.
  Nội dung luận văn bao gồm 6 chương:
  CHƯƠNG 1: Trình bày lý do chọn đề tài cũng như mục đích, đối tượng và
  phạm vi nghiên cứu.
  CHƯƠNG 2: Giới thiệu tổng quan về chuẩn nén video H.264/AVC.
  CHƯƠNG 3: Trình bày chi tiết quá trình rút trích đặc trưng vân tay trong
  hướng tiếp cận của luận văn.
  CHƯƠNG 4: Trình bày tổng quát các thuật toán Watermarking trên video
  nói chung và video H.264/AVC nói riêng. Và đề xuất mô hình chứng thực bền vững
  trên video H.264/AVC dựa trên đặc trưng vân tay.
  CHƯƠNG 5: Trình bày kết quả thực nghiệm.
  CHƯƠNG 6: Tổng kết luận văn cũng như hướng phát triển của luận văn.

  Xem Thêm: Mô hình chứng thực bền vững trên video h.264/avc dựa trên đặc trưng vân tay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mô hình chứng thực bền vững trên video h.264/avc dựa trên đặc trưng vân tay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status