Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thị trường chè xuất khẩu của Tổng công ty chè Việt Nam thực trạng và giải pháp

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thị trường chè xuất khẩu của Tổng công ty chè Việt Nam thực trạng và giải pháp

  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHÈ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 3


  I. KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CHÈ XUẤT KHẨU 3
  1.1. Khái niệm thị trường 3
  1.2. Thị trường chè xuất khẩu 4
  1.2.1. Khái niệm 4
  1.2.2. Phân loại thị trường chè xuất khẩu 5
  2. Vai trò của thị trường chè xuất khẩu 6
  II. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHÈ XUẤT KHẨU 8
  1. Sự cần thiết phát triển thị trường chè xuất khẩu ở Việt Nam 8
  1.1. Khái niệm về phát triển thị trường 8
  1.2. Sự cần thiết phải phát triển thị trường chè xuất khẩu 9
  2. Hướg phát triển thị trường xuất khẩu 10
  2.1. Thị trường truyền thống 11
  2.2. Thị trường mới 12
  III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHÈ XUẤT KHẨU VÀ HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHÈ XUẤT KHẨU 15
  1. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường chè xuất khẩu 15
  1.1. Nhóm yếu tố khách hàng 15
  1.2. Các yếu tố chủ quan 22
  2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển thị trường chè xuất khẩu 25


  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐÔNG THỊ TRƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 28


  I. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 28
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty chè Việt Nam 28
  2. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt đông chủ yếu của Tổng công ty chè Việt Nam 30
  2.1. Chức năng của Tổng công ty chè Việt Nam 30
  2.2. Nhiệm vụ của Tổng công ty chè Việt Nam 30
  2.3. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty chè Việt Nam 32
  3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty chè Việt Nam 32
  3.1. Mô hình quản lý của Tổng công ty chè Việt Nam 33
  3.2. Nhiệm vụ, chức năng của các bộ phận 34
  3.2.1. Hội đồng quản trị 34
  3.2.2. Ban kiểm soát 34
  3.2.3. Ban giám đốc 34
  3.2.4. Các phòng chức năng của Tổng công ty 34
  II. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHÈ XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 37
  1. Đặc điểm của mặt hàng chè 37
  1.1. Mang đặc điểm của ngành nông sản 37
  1.2. Đặc điểm riêng của cây chè 38
  2. Tình hình xuất khẩu chè của Tổng công ty qua các năm 38
  2.1. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chè trong thời kỳ 2000 - 2003 38
  2.2. Chủng loại chè xuất khẩu 40
  3. Thực trạng thị trường chè xuất khẩu của Tổng công ty 42
  3.1. Thị trường theo khu vực 42
  3.2. Thị trường theo các nước 46
  III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHÈ XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 51
  1. Những thành tựu 51
  2. Những hạn chế 53
  3. Nguyên nhân của những hạn chế 54
  3.1. Nguyên nhân chủ quan 54
  3.2. Nguyên nhân khách quan 56


  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 59


  I. ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 59
  1. Định hướng của ngành chè Việt Nam 59
  1.1. Quan điểm định hướeng phát triển sản xuất và xuất khẩu của ngành chè Việt Nam 59
  1.2. Mục tiêu chủ yếu nhằm phát triển sản xuất và xuất khẩu chè từ nay đến năm 2005 60
  1.2.1. Mục tiêu chung 60
  1.2.2. Một số chỉ tiêu 60
  2. Các chỉ tiêu kế hoạch về xuất khẩu chè của Tổng công ty chè Việt Nam đến năm 2005 62
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 67
  1. Duy trì, mở rộng và phát triển thị trường chè xuất khẩu của tổng công ty 67
  1.1. Đẩy mạnh các hoạt đông marketing 67
  1.2. Xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với khách hàng 69
  1.3. Xây dựng chiến lược kinh doanh xuất khẩu 70
  1.4. Thực hiện xúc tiến thương mại 70
  2. Biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh mặt hàng chè xuất khẩu 74
  2.1. Nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu 74
  2.2 Đa dạng hoá sản phẩm để ngày càng đáp ứng tốt hơn về nhu cầu đa dạng của thị trường 80
  3. Huy động vốn cho sản xuất kinh doanh 80
  4. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý 81
  5. Nâng cao nghiệp vụ kinh doanh cho cán bộ công nhân viên 82
  6. Kiến nghị của Tổng công ty đối với Nhà nước 83
  6.1. Chính sách về tổ chức quản lý xuất khẩu chè và chất lượng sản phẩm chè xuất khẩu 83
  6.2. Tổ chức hệ thống thông tin 85
  6.3. Một số kiến nghị về chế độ chính sách 86


  KẾT LUẬN

  Xem Thêm: Thị trường chè xuất khẩu của Tổng công ty chè Việt Nam thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thị trường chè xuất khẩu của Tổng công ty chè Việt Nam thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status