Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tổ chức dạy học chương "Mắt. Các dụng cụ quang" (Vật Lý lớp 11 - Nâng cao) theo định hướng phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức dạy học chương "Mắt. Các dụng cụ quang" (Vật Lý lớp 11 - Nâng cao) theo định hướng phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh

  Đề tài: Tổ chức dạy học chương "Mắt. Các dụng cụ quang" (Vật Lý lớp 11 - Nâng cao) theo định hướng phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh

  PHẦN MỞ ĐẦU:
  1. Lý do chọn đề tài:
  - Theo tôi, một người giáo viên khi đứng trên bục giảng không phải chỉ có vai trò,
  nhiệm vụ như một người thông báo cho học sinh các kiến thức có sẵn trong sách giáo
  khoa, không phải chỉ cần nắm vững kiến thức là có thể đứng trên bục giảng và nghiễm
  nhiên trở thành một người thầy. Người thầy giáo khi đứng trên bục gảng để đảm đương
  đầy đủ và đúng nghĩa vai trò của mình cần phải trang bị cho bản thân không chỉ vốn kiến
  thức, hiểu biết khoa học rộng mà điều quan trọng hơn cả là phải có phương pháp giảng
  dạy tốt, phải có cách thức giảng làm sao để học sinh- người học dễ hiểu, hiểu đúng và
  vận dụng được các kiến thức đó vào cuộc sống, đồng thời qua đó, giáo dục người học khả
  năng tự lực, tích cực chiếm lĩnh tri thức, hướng đến khả năng tự học ở bản thân mỗi
  người học.
  - Tuy nhiên, thực tế nền giáo dục truyền thống, vấn đề phương pháp giảng dạy chưa
  được quan tâm đúng mức, người dạy chỉ truyền thụ các kiến thức có sẵn, mang tính chất
  thông báo, người học chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, kết quả là quá trình dạy học đào
  tạo ra những con người chỉ là những thợ học, thụ động, thiếu khả năng xử lí linh hoạt với
  các tình huống trong cuộc sống.
  - Hiện nay, việc đổi mới phương pháp, phát huy tính tích cực, tự lực trong dạy học
  được quan tâm, chú trọng nhiều hơn. Bản thân tôi là một sinh viên sư phạm, chuẩn bị ra
  trường trở thành người giáo viên nên việc nghiên cứu, rèn luyện cho bản thân một
  phương pháp dạy học phù hợp là rất cần thiết và có ích.
  - Do đó, tôi đã chọn bộ môn phương pháp giảng dạy để làm luận văn tốt nghiệp. Được
  sự hướng dẫn, giới thiệu của thầy Nguyễn Mạnh Hùng, tôi đã chọn và thực hiện đề tài:
  “Tổ chức dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” (Vật lý 11- nâng cao) theo định
  hướng phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh” làm luận văn tốt nghiệp. Hy vọng rằng với đề tài này, tôi có thể chuẩn bị cho mình hành trang để trở thành người giáo viên tốt
  trong tương lai.
  2. Những nghiên cứu liên quan đến đề tài:
  - Do thời gian làm luận văn có hạn, những tài liệu mà tôi tiếp cận cũng không nhiều
  nên những nghiên cứu liên quan đến đề tài, tôi cũng không được trực tiếp đọc và nghiên
  cứu. Đa số những tư liệu mà tôi sử dụng trong bài luận văn này đều được dịch lại và biên
  soạn lại theo tư tưởng của các tác giả trong nước. Tuy nhiên, qua nghiên cứu những tài
  liệu có được, tôi cũng có một số thông tin về các nghiên cứu liên quan đến phương pháp
  dạy học tích cực.
  - Trên thế giới, đặc biệt là các nước có nền giáo dục phát triển, phương pháp giáo dục
  nhằm hướng đến phát huy tính tích cực, tự lực, năng lực tư duy sáng tạo đã được nghiên
  cứu từ rất lâu. Cụ thể là nhà giáo dục Đức A. Đixtervec đã khởi xướng phương pháp giáo
  dục tích cực từ năm 1956. Đến những năm 70 của thế kỉ XX, ông I.F. Kharlamop đã
  nghiên cứu sâu sắc hơn và hệ thống lại trong các phương pháp giáo dục tích cực của nền
  giáo dục Xô viết trong cuốn sách “Phát huy tính tích cực của học sinh như thế nào ?”
  (Sơ thảo về lý luận dạy học) (NxbGD.1978. Người dịch: Đỗ Thị Trang, Nguyễn Ngọc
  Quang). Ngoài ra còn rất nhiều tác giả khác như Polya, K.Đ. Usinxki, M.Vaxiliep, L.V.
  Đancôp, A.Anhstanh(Mỹ) .
  - Ở nước ta, ngày nay cũng có nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp dạy học
  tích cực của các tác giả Phạm Hữu Tòng, Nguyễn Ngọc Quang, Từ những năm 90, giới
  nghiên cứu LLDH Việt Nam tập trung nghiên cứu Phương pháp giáo dục tích cực LẤY
  NGƯỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM với định nghĩa và các đặc trưng cơ bản sau:
  “ PPGD tích cực lấy người học làm trung tâm là sự tích hợp thường xuyên các mối
  quan hệ giáo dục trò – lớp – thầy trong quá trình hoạt động giáo dục theo quan điểm
  người học là trung tâm với những đặc trưng cơ bản sau đây: 1) Trò là chủ thể của hoạt động giáo dục.
  2) Lớp – Lớp học là cộng đồng các chủ thể, là thực tiễn xã hội ngày nay và cả ngày mai
  của người học ở ngay trong nhà trường. Lớp học được tổ chức nhằm mục đích giáo dục,
  làm môi trường xã hội trung gian giữa trò và thầy.
  3) Thầy là người định hướng, đạo diễn cho học sinh tự mình khám phá ra kiến thức cùng
  với cách tìm ra kiến thức. Là người tổ chức cho trò biết cách hành động và hợp tác với
  các bạn và thầy để tự mình khám phá ra chân lí, cùng với cách tìm ra và ứng dụng chân lí
  trong cuộc sống.
  4) Tự đánh giá, sau khi trao đổi, hợp tác với bạn và dựa vào kết luận của thầy người học
  tự đánh giá lại sản phẩm ban đầu của mình, tự sửa chữa lỗi lầm mắc phải trong sản phẩm
  đó, tự rút ra kinh nghiệm về cách học, cách giải quyết vấn đề và tự điều chỉnh, tự hoàn
  thiện một sản phẩm tiến bộ hơn sản phẩm ban đầu, một sản phẩm khoa học.”
  - Ngoài ra, còn một số đề tài luận văn của các anh chị là sinh viên trường Đại Học Sư
  Phạm cũng nghiên cứu về phương pháp định hướng, tổ chức hành động học tập tích cực
  cho học sinh cũng là các tài liệu hay để tham khảo.
  - Tuy nhiên, phần nhiều những nghiên cứu trên mang nặng tính lí thuyết, khả năng
  ứng dụng vào thực tế giảng dạy, phù hợp với hoàn cảnh giáo dục cụ thể là không cao.
  Chính vì vậy, để bản thân tôi có một phương pháp giáo dục tích cực thích hợp và có thể
  sử dụng để giảng dạy trong tương lai, tôi đã tiến hành nghiên cứu, làm luận văn: “Tổ
  chức dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” (Vật lý 11- nâng cao) theo định hướng
  phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh”
  3. Mục đích của việc nghiên cứu:
  - Nghiên cứu phương pháp tổ chức hoạt động học tập vật lí tích cực, tự lực cho học
  sinh trung học phổ thông, cụ phể là: Phương pháp định hướng hành động học tập vật lí tự lực.
  Phương pháp kích thích sự say mê, hứng thú, tích cực học tập vật lí .
  Phương pháp kiểm tra đánh giá hành động học tập vật lí tích cực, tự lực cho học sinh
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể:
  - Đọc tài liệu có liên quan
  - Xây dựng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh
  - Soạn giáo án theo lí thuyết đã đề ra
  - Vận dụng giảng một số tiết học
  - Rút kinh nghiệm, hoàn thiện lí thuyết đã đề ra.
  5. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu:
  - Nghiên cứu và tham khảo các tài liệu về tâm lí, giáo dục học đại cương, triết học,
  có liên quan đến phương pháp dạy học và các tài liệu về phương pháp dạy học tích cực.
  - Phương pháp thực nghiệm: vận dụng lí thuyết đã nghiên cứu, rút kết được vào việc
  soạn giáo án một số bài trong chương “Mắt. Các dụng cụ quang” (Vật lí 11- nâng cao)
  sau đó vận dụng thực tế giảng dạy và rút ra các kết luận.
  6. Phạm vi giới hạn của đề tài:
  - Do thời gian và khả năng của em có hạn, việc nghiên cứu và ứng dụng đề tài chỉ áp
  dụng cho một số bài trong chương “Mắt. Các dụng cụ quang” (Vật lí 11- nâng cao). Cụ
  thể là bài:
   Thấu kính mỏng
   Mắt  Kính lúp
   Thực hành: “Đo tiêu cự của thấu kính phân kì”
  Đồng thời, để dễ dàng hơn cho việc soạn giáo án và tiến hành giảng dạy, luận văn này
  chỉ tiến hành thực giảng trên đối tượng học sinh giỏi, khá, các em học sinh trong lớp học
  khá đều nhau.


  Xem Thêm: Tổ chức dạy học chương "Mắt. Các dụng cụ quang" (Vật Lý lớp 11 - Nâng cao) theo định hướng phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức dạy học chương "Mắt. Các dụng cụ quang" (Vật Lý lớp 11 - Nâng cao) theo định hướng phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status