Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương Các định luật bảo toàn trong ch

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương Các định luật bảo toàn trong ch

  Đề tài: Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương "Các định luật bảo toàn trong chương trình Vật Lý đại cương"

  LỜI CẢM ƠN
  Để cuốn luận văn được hoàn thành em đã được sự giúp đỡ từ bạn bè và đặc biệt là
  Thầy đã hướng dẫn và đã tận tình sửa chữa lại cho em về các câu trắc nghiệm
  cũng như cách trình bày luận văn. Em xin chân thành cảm ơn Thầy cùng các bạn
  đã giúp đỡ em và em cũng xin cảm ơn khoa Vật Lý trường Đại Học Sư Phạm Tp
  Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để em thực hiện đề tài này. Tuy đã cố gắng nhưng
  vẫn còn những sai sót mong các Thầy, Cô đọc và nhận xét để em rút kinh nghiệm. Luận văn tốt nghiệp GVHD: Thầy Dương Đào Tùng
  SVTH: Trần Trịnh Minh Hoà
  A. Mở đầu
  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
  Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hoá với
  mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ từ một nước nông nghiệp về cơ bản trở
  thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhân tố quyết định
  thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế là
  con người, là nguồn lực người Việt Nam được phát triển về số lượng và chất
  lượng trên cơ sở mặt bằng dân trí được nâng cao. Việc này cần được bắt đầu
  từ giáo dục, mà trước hết phải bắt đầu từ việc xác định mục tiêu đào tạo như
  là xác định những gì cần đạt được đối với người học sau một quá trình đào
  tạo. Nói chung, phẩm chất và năng lực được hình thành trên một nền tảng
  kiến thức, kỹ năng đủ và chắc chắn. Tình hình đó đòi hỏi nền giáo dục nước ta
  phải có sự đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện để có thể đào tạo cho đất
  nước những người lao động có hiệu quả trong hoàn cảnh mới. Như vậy, đổi
  mới chương trình giáo dục phải là một quá trình đổi mới từ mục tiêu, nội
  dung, phương pháp đến phương tiện giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục,
  kể cả việc đổi mới cách xây dựng chương trình, từ quan niệm cho đến quy
  trình kỹ thuật và đổi mới hoạt động quản lí cả quá trình này.
  Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực để đào tạo những con
  người năng động, sớm thích nghi với đời sống xã hội, thì việc kiểm tra, đánh
  giá không thể dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, lặp lại các kỹ năng đã
  học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo khi giải quyết những
  tình huống thực tế. Với sự trợ giúp của các thiết bị kĩ thuật, kiểm tra đánh giá
  sẽ không còn là một công việc nặng nhọc đối với giáo viên, mà lại cho nhiều
  thông tin kịp thời hơn để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, chỉ đạo hoạt
  động học.
  Tuy nhiên bên cạnh việc đổi mới về mục tiêu, chương trình, nội dung
  đào tạo và một phần nào đó là sự đổi mới về phương pháp giảng dạy thì qua
  các cuộc cải cách giáo dục việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết
  quả học tập chưa được sự quan tâm đúng mức. Hình thức thi cử theo lối luận
  đề quen thuộc đã tồn tại khá lâu nay bộc lộ nhiều nhược điểm, đặc biệt là
  trong khâu ra đề thi và khâu chấm thi. Đa số các bài kiểm tra luận đề chỉ
  nhằm khảo sát khả năng nhớ hay thuộc lòng những gì học sinh đã học qua các
  bài giảng, sách vở. Còn đối với các kỳ thi lớn như thi tốt nghiệp trung học phổ
  thông hay thi tuyển sinh đại học thì nhìn chung các đề thi cũng chưa đáp ứng
  được các yêu cầu của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh,
  chưa khảo sát được tình hình học tập của họ. Hậu quả của cách kiểm tra đánh Luận văn tốt nghiệp GVHD: Thầy Dương Đào Tùng
  SVTH: Trần Trịnh Minh Hoà
  giá như vậy là làm cho học sinh phải ghi nhớ kiến thức như một nghĩa vụ, học
  biết đó rồi quên ngay sau đó; lý thuyết thì thuộc một cách máy móc nhưng khi
  vận dụng thì gặp nhiều khó khăn, nhiều khi không vận dụng được trong thực
  tế. Bên cạnh đó là sự bất cập trong khâu chấm thi. Đáp án đề thi được đưa ra
  nhiều khi còn gây tranh cãi, ngay các các phương án cho điểm cũng gây tranh
  cãi. Việc tổ chức chấm thi với hàng loạt bài thi theo lối luận đề rất mất thời
  gian và tốn kém.
  Rõ ràng việc áp dụng hình thức trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra,
  đánh giá kết quả học tập nói chung ngày càng trở nên cần thiết. Với các ưu
  điểm vốn có của mình, trắc nghiệm khách quan sẽ phần nào khắc phục được
  những hạn chế của hình thức luận đề và giúp cho việc thi cử trở nên nhẹ
  nhàng, ít tốn kém hơn. Hơn nữa nếu có thể kết hợp phương pháp trắc nghiệm
  với các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập khác thì có thể đáp
  ứng được các yêu cầu của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học
  sinh.
  Trong tương lai, theo nghề nghiệp đã chọn, em sẽ trở thành giáo viên
  Vật lý thì việc tìm hiểu hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan là rất cần
  thiết. Thông qua đề tài này, em có thể có được các kỹ năng cần thiết để soạn
  thảo một bài kiểm tra hay một bài thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan
  và đánh giá hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đó, từ đó có thêm được một công cụ
  hữu hiệu để kiểm tra đánh giá kết quả học tập Vật lý của sinh viên.
  Xuất phát từ tất các các lý do trên, với sự hướng dẫn của Thầy Dương
  Đào Tùng, em chọn đề tài Xây dựng và đánh giá hệ thống câu hỏi trắc
  nghiệm kháh quan nhiều lựa chọn phần Các định luật bảo toàn trong
  chương trình Vật Lý Đại Cương cho luận văn tốt nghiệp của mình.
  II. TỔNG QUAN VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
  ĐỀ TÀI
  Ở mức độ lý luận có thể nói là hiện nay các tài liệu về trắc nghiệm bằng
  tiếng Việt rất ít, chưa được phổ biến rộng. Trong quá trình thực hiện đề tài
  này, em đã sử dụng chủ yếu hai tài liệu tiếng Việt là Trắc nghiệm và đo lường
  thành quả học tập, NXB ĐHTH TPHCM (2 tập_Tập 1 xuất bản năm 1995 và
  Tập 2 xuất bản năm 1998) của tác giả GS. Dương Thiệu Tống và một tài liệu
  về trắc nghiệm khách quan do khoa Tâm lý giáo dục biên soạn phục vụ cho
  việc giảng dạy (đây là tài liệu lưu hành nội bộ trong trường ĐHSP TPHCM).
  Ở mức độ thực nghiệm, trong một vài năm gần đây các môn chuyên
  ngành của khoa Vật Lý ở trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh cũng đã
  dùng hình thức trắc nghiệm khách quan trong các kỳ thi giữa kỳ hoặc cuối kỳLuận văn tốt nghiệp GVHD: Thầy Dương Đào Tùng
  SVTH: Trần Trịnh Minh Hoà
  để đánh giá kết quả học tập của sinh viên như môn Cơ, Điện, Quang, Vật lý
  hạt nhân, Vật lý thống kê
  Một mức độ thực nghiệm cao hơn là sau khi được chính thức cho phép
  triển khai phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kì thi tuyển sinh năm
  2001, sau đó bộ GDĐT đã quyết định dời lại đến năm 2005 mới triển khai,
  Đại Học Quốc Gia TPHCM (ĐHQG TPHCM) đã tổ chức thí điểm thi theo
  phương pháp này tại An Giang, Bình Thuận và tại TPHCM. Ông Nguyễn Hội
  Nghĩa, giám đốc trung tâm khảo thí ĐHQG TPCHM, đã cho biết trong số 11
  môn thi đại học có 10 môn đã thực hiện xong ngân hàng câu hỏi, mỗi môn có
  500 câu nhưng đó cũng chỉ là các câu hỏi thô chưa qua thử nghiệm và phân
  tích. Các câu hỏi trắc nghiệm được soạn dựa trên chương trình đang áp dụng
  cho các kỳ thi tuyển sinh hằng năm, bao gồm toàn bộ chương trình thi. Mỗi
  câu hỏi gồm 4 đáp án chọn 1. Thời gian trung bình cho mỗi câu là 2 phút,
  điểm số cho mỗi câu có giá trị ngang nhau. Tỉ lệ các câu trắc nghiệm khó, dễ
  và trung bình tương ứng là 30%, 30% và 40%. Về kĩ thuật, ĐHQG TPHCM
  đã biên soạn và nghiệm thu phần mềm quản lý, khai thác ngân hàng đề thi với
  các chức năng chủ yếu: nhập câu hỏi trắc nghiệm, quản lý câu hỏi trắc nghiệm
  với các ngôn ngữ khác nhau, bổ sung, tu chỉnh, cập nhật ngân hàng câu hỏi,
  chấm bài thi, phân tích thống kê và hiển thị kết quả.
  Trên đây là một số tìm hiểu về các nghiên cứu có liên quan đến đề tài,
  qua sự tìm hiểu này sẽ giúp em có được sự hiểu biết sâu sắc hơn và đầy đủ
  hơn về đề tài của mình, đồng thời qua đó có thể học tập các ưu điểm để bổ
  sung các ý hay cho đề tài của mình cũng như rút kinh nghiệm tránh mắc phải
  các sai sót.
  III. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
  Xây dựng hệ thống 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn
  theo các mức độ nhận thức cho phần “Các định luật bảo toàn” trong chương
  trình Vật Lý đại cương và tiến hành thực nghiệm trên 91 sinh viên lớp Lý I hệ
  chính quy trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  1. Nghiên cứu mục đích và nội dung của việc kiểm tra, đánh giá kết quả
  học tập trong dạy học vật lý ở trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  2. Nghiên cứu cơ sở lý luận của hình thức kiểm tra trắc nghiệm, xây
  dựng quy trình soạn thảo một bài trắc nghiệm khách quan nhiều lựa
  chọn. Luận văn tốt nghiệp GVHD: Thầy Dương Đào Tùng
  SVTH: Trần Trịnh Minh Hoà
  3. Phân tích nội dung kiến thức phần Các định luật bảo toàn chương
  trình Vật lý đại cương. Trên cơ sở đó, xác định được mục tiêu nhận
  thức ứng với từng kiến thức mà học sinh cần đạt được.
  4. Vận dụng quy trình soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách
  quan nhiều lựa chọn phần “Các định luật bảo toàn” trong chương
  trình Vật lý đại cương.
  5. Tiến hành thực nghiệm ở lớp Lý I hệ chính quy trường Đại học Sư
  Phạm TP. Hồ Chí Minh để đánh giá hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và
  từ đó hoàn chỉnh hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đã soạn.
  V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Sưu tầm và xử lý các thông tin có
  nội dung liên quan đến đề tài. Đồng thời nghiên cứu nội dung phần
  Các định luật bảo toàn chương trình Vật lý đại cương.
  2. Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành tổ chức thực nghiệm hệ
  thống câu hỏi trắc nghiệm đã soạn tại lớp Lý 1 hệ chính quy trường
  Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh.
  3. Phương pháp thống kê toán học: Xử lý, thống kê và đánh giá hệ
  thống câu hỏi trắc nghiệm.
  VI. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN:
  Luận văn được trình bày gồm 2 phần và 4 chương. Bên cạnh đó là một
  số phụ lục. Cụ thể như sau:
  Mở đầu (trình bày lý do chọn đề tài, tổng quan về các nghiên cứu có liên
  quan đến đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài,
  phương pháp nghiên cứu, cấu trúc của luận văn).
  Chương I: Tổng quan về hình thức kiểm tra trắc nghiệm (trình bày
  vấn đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong dạy học vật lý, các ưu điểm và
  nhược điểm của hình thức kiểm tra trắc nghiệm, so sánh trắc nghiệm và luận
  đề, quy trình soạn thảo một bài trắc nghiệm khác quan nhiều lựa chọn)
  Chương II: Nội dung kiến thức phần Các định luật bảo toàn (trình
  bày cấu trúc, đặc điểm, tóm tắt nội dung chính).
  Chương III: Vận dụng qui trình soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc
  nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần Các định luật bảo toàn (phân
  tích nội dung kiến thức và vận dụng qui trình soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc
  nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần Các định luật bảo toàn trong chương
  trình Vật Lý đại cương. Luận văn tốt nghiệp GVHD: Thầy Dương Đào Tùng
  SVTH: Trần Trịnh Minh Hoà
  Chương IV: Thực nghiệm sư phạm (trình bày quá trình thực nghiệm
  hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tại lớp Lý I trong đó bao gồm mục đích, đối
  tượng, phương pháp và kết quả của thực nghiệm sư phạm)
  Kết luận (nêu kết luận chung và các ý kiến đề xuất).


  Xem Thêm: Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương Các định luật bảo toàn trong ch
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương Các định luật bảo toàn trong ch sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status