Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan về phần Nhiệt động lực học

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan về phần Nhiệt động lực học

  Đề tài: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan về phần Nhiệt động lực học
  Luận văn tốt nghiệp GVHD: Cô Lương Hạnh Hoa SVTH: Nguyễn Thanh Loan
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  uất phát từ mục đích của việc dạy học : phát triển con người toàn diện, có
  khả năng thích ứng và hội nhập với cuộc sống năng động và biến đổi từng
  ngày. Đó là con người phải biết giải quyết các vấn đề do cuộc sống đặt ra hàng
  ngày và do đó phải biết học tập suốt đời do lượng kiến thức nhân loại tiếp thu
  được ngày càng tăng nhanh theo một cấp số nhân trong khi thời gian và lượng
  kiến thức học được trong nhà trường chỉ có hạn và rất nhỏ bé. Như vậy, nhà
  trường phải đào tạo con người biết tự tổ chức hoạt động nhận thức cho mình là
  chính chứ không phải chỉ nhằm cung cấp đơn thuần một lượng kiến thức nào đó.
  Vì vậy để làm được việc đó chúng ta phải đổi mới phương pháp và nội dung dạy
  học. Tuy nhiên bên cạnh việc đổi mới phương pháp và nội dung dạy học thì chúng
  ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa khâu kiểm tra và đánh giá bởi vì nó giữ vai
  trò quan trọng đối với chất lượng đào tạo. Đó là một khâu không thể tách rời
  trong mọi quá trình dạy học.
  Một phương pháp mới, một nội dung mới trước khi được đưa vào áp dụng
  chính thức thì phải qua kiểm tra đánh giá để xem xét lại một cách toàn diện nhằm
  bổ sung những thiếu sót của nó qua đó hoàn thiện dần hoặc đưa ra những phương
  pháp nội dung dạy học mới phù hợp hơn.
  Mặt khác kiểm tra và đánh giá tốt sẽ phản ánh việc dạy học của thầy và trò tạo
  thông tin phản hồi giúp giáo viên điều chỉnh và hoàn thiện việc dạy của mình,
  giúp học sinh thấy được những điểm sai sót của mình đối với môn học. Ngoài ra
  nó còn giúp cho các cấp quản lí có cái nhìn khách quan hơn về chương trình, cách
  tổ chức đào tạo.
  Do kiểm tra đánh giá giữ một vai trò quan trọng nên nó luôn được sự quan tâm
  của các cấp quản lí, của thầy và trò. Phải làm sao cho kiểm tra và đánh giá được
  chính xác, khách quan, bao quát được chương trình Trong bộ môn vật lý ở đại
  học cũng vậy khâu kiểm tra đánh giá giữ một vai trò vô cùng quan trọng và từ
  X Luận văn tốt nghiệp GVHD: Cô Lương Hạnh Hoa
  SVTH: Nguyễn Thanh Loan
  trước đến nay việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở bộ môn
  vật lý thường được thực hiện bằng hình thức thi tự luận hay vấn đáp, các phương
  pháp này có ưu điểm là cho thấy được khả năng tư duy, lí luận của sinh viên tuy
  nhiên nó còn một số hạn chế như : bài kiểm tra không bao quát hết nội dung
  chương trình dẫn đến tình trạng học tủ , tốn nhiều thời gian làm bài và chấm bài,
  việc chấm bài chưa được khách quan, người học có thể gian lận trong lúc làm bài.
  Bên cạnh đó có một hình thức thi có thể khắc phục được những mặt hạn chế của
  hình thức thi tự luận đó là hình thức thi trắc nghiệm khách quan. Với một bài thi
  nhiều câu hỏi thì hình thức thi trắc nghiệm khách quan có thể bao quát hết nội
  dung của chương trình học, từ một đề thi gốc có thể tạo ra nhiều đề thi khác mà
  chất lượng mỗi đề vẫn thi như nhau, từ đó hạn chế được sự gian lận trong thi cử,
  thêm vào đó có thể chấm bài thi rất nhanh mà lại rất khách quan.
  Từ những ưu điểm của hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả học tập bằng
  trắc nghiệm khách quan cùng với xu hướng của giáo dục hiện nay thì hình thức thi
  trắc nghiệm khách quan đã và đang được áp dụng ở mọi cấp học. Trong các kì thi
  tuyển sinh Đại học và Cao đẳng những năm gần đây Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
  cũng đã sử dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan. Các trường Đại Học trong
  cả nước, cũng như ở trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM và khoa Vật Lý của em
  cũng đã áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan này.
  Nhận thấy được nhiều ưu điểm của hình thức thi trắc nghiệm khách quan và
  với mong muốn được giúp cho các bạn sinh viên trong khoa Vật Lý có thêm tài
  liệu tham khảo về hình thức thi trắc nghiệm khách quan trong lĩnh vực Nhiệt học
  nên em đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu là : “XÂY DỰNG HỆ THỐNG
  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỀ PHẦN NHIỆT ĐỘNG
  LỰC HỌC” cho sinh viên khoa Vật lý trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM.
  2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
   Nghiên cứu cách thức soạn thảo và sử dụng phương pháp trắc nghiệm
  khách quan.
   Ứng dụng cách thức soạn thảo câu trắc nghiệm để xây dựng hệ thống câu
  hỏi trắc nghiệm khách quan phần : “Nhiệt động lực học ”. Luận văn tốt nghiệp GVHD: Cô Lương Hạnh Hoa
  SVTH: Nguyễn Thanh Loan
   Soạn ra một đề thi giữa kì cho sinh viên năm nhất khoa Vật Lý làm bài, từ
  đó lấy số liệu phân tích và đánh giá lại hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đã
  soạn.
   Nâng cao khả năng soạn thảo câu trắc nghiệm để phục vụ hoạt động dạy
  học sau này.
  3. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
   Nghiên cứu cơ sở lý luận của hình thức đánh giá kết quả học tập bằng trắc
  nghiệm khách quan.
   Phân tích nội dung kiến thức của phần : “ Nhiệt động lực học ”.
   Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần : “Nhiệt động lực học ”.
   Thực nghiệm sư phạm cho sinh viên năm nhất khoa Vật Lý.
   Xử lý kết quả để đánh giá lại chất lượng câu hỏi trắc nghiệm từ đó sửa
  chữa và hoàn thiện lại hệ thống câu hỏi.
  4. ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ TÀI
  Nghiên cứu việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập bằng hình thức thi trắc
  nghiệm khách quan.
  5. PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI
   Nghiên cứu việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập phần : “Nhiệt động
  lực học ” bằng hình thức thi trắc nghiệm khách quan .
   Đề tài được tiến hành thực nghiệm sư phạm đối với sinh viên năm nhất hệ
  chính quy và hệ cử nhân khoa Vật Lý của trường Đại Học Sư Phạm TP.
  HCM.
  6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
   Về mặt lý luận :
  + Nghiên cứu những tài liệu có liên quan đến hình thức kiểm tra và đánh giá bằng
  phương pháp trắc nghiệm khách quan.
  + Tham khảo các tài liệu chuyên môn liên quan đến phần: “Nhiệt động lực học ”.
   Về mặt thực nghiệm :
  + Tổ chức thi trắc nghiệm với hệ thống câu trắc nghiệm đã soạn sẵn cho sinh viên
  năm nhất hệ chính quy và cử nhân khoa Vật Lý của trường Đại Học Sư Phạm
  TP.HCM. Luận văn tốt nghiệp GVHD: Cô Lương Hạnh Hoa
  SVTH: Nguyễn Thanh Loan
  + Xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê để đánh giá lại hệ thống câu hỏi trắc
  nghiệm.
   Về phương tiện :
  + Tìm kiếm tài liệu thông qua sách giáo trình và mạng Internet.
  + Các đề thi trắc nghiệm trước đây.
  + Máy vi tính và phần mềm soạn đề trắc nghiệm. Luận văn tốt nghiệp GVHD: Cô Lương Hạnh Hoa
  SVTH: Nguyễn Thanh Loan
  PHẦN II : NỘI DUNG
  CHƯƠNG I : CỞ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC KIỂM
  TRA & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC
  NGHIỆM KHÁCH QUAN
  I Tổng quan về đo lường và đánh giá kết quả học tập :
  1. Nhu cầu đo lường, đánh giá trong giáo dục
  - Trong cuộc sống hàng ngày, nhu cầu đo lường đánh giá chiếm một tỉ lệ
  lớn. Con người phải đối chiếu các hoạt động đang triển khai với mục đích đã định,
  hoặc thẩm định các kết quả đã làm để từ đó cải tiến.
  - Muốn đánh giá chính xác thì phải đo lường trước. Không có số đo thì
  không thể đưa ra những nhận xét hữu ích.
  - Trong giáo dục, việc đo lường đánh giá cũng hết sức quan trọng. Nhờ đo
  lường đánh giá mà giáo viên biết được trình độ học sinh từ đó có phương pháp,
  hình thức dạy học hợp lí, hiệu quả.
  2. Các khái niệm cơ bản dùng trong đo lường, đánh giá
  a. Đo lường là gì ?
  - Đo lường là quá trình thực hiện một lối mô tả để xác định mức độ của một đặc điểm
  hay một tiêu chí nào đó, và mức độ này được biểu diễn bằng một chỉ số của thang đo.
  - Đo lường thành quả học tập là lượng giá mức độ đạt được các mục tiêu cuối cùng
  hay tiêu chí trong một khóa học, một giai đoạn học.
  Chú ý : Trong bất kì sự đo lường nào cũng cần có thước đo, trong đo lường thành quả
  học tập thì điểm số là số đo, tuy nhiên điểm số không phải là một thang đo vật lý với
  những tỉ lệ nhất định. Một học sinh 10 điểm không phải là người có trình độ gấp 5 lần
  người có điểm 2, một người có điểm 0 không phải là người chẳng có chút kiến thức
  nào.
  b. Trắc nghiệm là gì ?
  Trắc nghiệm là một hoạt động để đo lường năng lực của các đối tượng nào đó nhằm
  những mục đích xác định. Trong giáo dục trắc nghiệm được tiến hành thường xuyên
  ở các kỳ thi, kiểm tra để đánh giá kết quả học tập, giảng dạy đối với một phần của
  môn học, toàn bộ môn học, đối với cả một cấp học, hay là tuyển chọn những người có
  năng lực nhất vào một khóa học.


  Xem Thêm: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan về phần Nhiệt động lực học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan về phần Nhiệt động lực học sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status