Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
  NĂM 2011

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa . ii
  Lời cam đoan iii
  Mục lục iv
  Danh mục các chữ viết tắt vii
  Danh mục sơ đồ, bảng, biểu ix

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ
  ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN VỚI
  VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRONG
  CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN
  . 8
  1.1. Lý luận chung về trọng yếu và rủi ro kiểm toán 8
  1.1.1. Lý luận cơ bản về trọng yếu 8
  1.1.2. Lý luận cơ bản về rủi ro kiểm toán 14
  1.2. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán với việc nâng cao
  chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán 22
  1.2.1. Đánh giá trọng yếu . 22
  1.2.2. Đánh giá rủi ro kiểm toán 36
  1.2.3. Chất lượng kiểm toán . 56
  1.2.4. Mối quan hệ giữa đánh giá trọng yếu, rủi ro kiểm toán với
  việc nâng cao chất lượng kiểm toán 61
  1.2.5. Các nhân tố tác động đến đánh giá trọng yếu, rủi ro kiểm
  toán và chất lượng kiểm toán . 70

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ
  RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG QUAN HỆ VỚI CHẤT
  LƯỢNG KIỂM TOÁN CỦA CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN
  ĐỘC LẬP VIỆT NAM
  . 76
  2.1. Đặc điểm tổ chức và hoạt động của các công ty kiểm toán
  độc lập Việt Nam với chọn mẫu nghiên cứu . 76
  v
  2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển của các công ty kiểm
  toán độc lập Việt Nam . 76
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động của các công ty kiểm toán độc lập Việt
  Nam . 83
  2.2. Tình hình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán với chất
  lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập Việt
  Nam 87
  2.2.1. Đánh giá rủi ro chấp nhận hợp đồng kiểm toán . 87
  2.2.2. Đánh giá trọng yếu 88
  2.2.3. Đánh giá rủi ro kiểm toán 104
  2.2.4. Thực trạng chất lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán
  độc lập Việt Nam trong mối liên hệ với đánh giá trọng yếu và rủi
  ro kiểm toán . 123
  2.3. Nhận xét chung tình hình đánh giá trọng yếu và rủi ro
  kiểm toán trong quan hệ với chất lượng kiểm toán của các
  công ty kiểm toán độc lập Việt Nam 136
  2.3.1. Những kết quả đạt được trong công tác đánh giá trọng yếu
  và rủi ro kiểm toán 136
  2.3.2. Những hạn chế, tồn tại trong công tác đánh giá trọng yếu
  và rủi ro kiểm toán 141
  2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 144

  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN
  THIỆN ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM
  TOÁN VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM
  TOÁN CỦA CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT
  NAM
  . 149
  3.1. Tính tất yếu và phương hướng hoàn thiện đánh giá trọng
  yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do
  các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện . 149
  3.1.1. T nh tất yếu phải hoàn thiện đánh giá trọng yếu và rủi ro
  kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài ch nh do các công ty kiểm
  toán độc lập Việt Nam thực hiện 149
  3.1.2. Phương hướng hoàn thiện đánh giá trọng yếu và rủi ro
  kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán của kiểm toán
  độc lập Việt Nam . 155
  3.2. Giải pháp hoàn thiện đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm
  toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán của các công ty
  kiểm toán độc lập Việt Nam . 157
  3.2.1. Nhóm giải pháp về nghiệp vụ chuyên môn 157
  3.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức 189
  3.2.3. Kiến nghị thực hiện các giải pháp . 218
  KẾT LUẬN 224
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ . xi
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO xii
  PHỤ LỤC xiii


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của Đề tài luận án

  Kiểm toán đang dần khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt
  Nam. Kiểm toán độc lập Việt Nam được chính thức thành lập vào năm 1991
  với sự ra đời của hai công ty kiểm toán thuộc Bộ Tài chính là Công ty Kiểm
  toán Việt Nam (nay là Delloite Việt Nam) và Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài
  chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). Sau gần 20 năm hoạt động, cùng với
  tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước, các công ty kiểm toán
  độc lập của Việt Nam đã không ngừng gia tăng về số lượng và nâng cao chất
  lượng dịch vụ cung cấp.
  Hiện nay, Dịch vụ Kiểm toán BCTC vẫn là dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn
  trong tổng doanh thu của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam. Kiểm toán
  BCTC đưa ra sự đảm bảo hợp lý của KTV về tính trung thực, hợp lý, hợp
  pháp của BCTC, từ đó đảm bảo BCTC không còn chứa các sai phạm trọng
  yếu ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin trên BCTC.
  Cùng với xu thế hội nhập về dịch vụ kế toán, kiểm toán với khu vực và
  quốc tế, những đòi hỏi từ thực tiễn quản lý đã đặt ra yêu cầu phải nâng cao
  chất lượng dịch vụ cung cấp của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam.
  Một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán là đánh
  giá khoa học và chuẩn xác trọng yếu và rủi ro kiểm toán. Tuy nhiên, trên thực
  tế công việc đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC
  của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam hiện vẫn còn nhiều điểm chưa
  hoàn thiện. Chính vì vậy, nghiên cứu việc hoàn thiện đánh giá trọng yếu và
  rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC là một vấn đề cấp bách.
  Hiện nay, ở Việt Nam đã có các công trình nghiên cứu về kiểm toán
  được công bố. Tuy nhiên vẫn chưa có đề tài nào đi sâu vào lĩnh vực đánh giá
  trọng yếu và rủi ro kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập, đặc biệt
  trong quan hệ với việc nâng cao chất lượng kiểm toán. Do đó, Tác giả đã chọn
  Đề tài cho Luận án Tiến sĩ của mình là: “Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và
  rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty
  kiểm toán độc lập Việt Nam”
  .

  Xem Thêm: Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status