Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích tình hình phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

  Đề tài: Phân tích tình hình phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THẺ THANH TOÁN
  1.1. Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 1
  1.1.1. Khái quát về thanh toán không dùng tiền mặt .1
  1.1.2. Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế
  3
  1.2. Tổng quan về thẻ thanh toán 4
  1.2.1. Khái niệm thẻ thanh toán 4
  1.2.2. Phân loại thẻ thanh toán 5
  1.2.3. Quy trình thanh toán bằng thẻ 8
  1.2.4. Lợi ích của thẻ thanh toán . 9
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN
  CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  2.1. Thực trạng phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại
  Việt Nam 12
  2.1.1. Cơ sở pháp lý của việc phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ tại Việt Nam
  12
  2.1.2. Tình hình phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam 13
  2.1.3. Nhận xét về tình hình phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam trong những năm
  qua 21
  2.2. Đánh giá xu hướng phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam 24
  2.2.1. Xu hướng phát triển thẻ thanh toán trên thế giới . 24
  2.2.2. xu hướng phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam 25
  2.3. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển thẻ thanh toán tại
  Việt Nam đến năm 2010 28
  2.3.1. Các yếu tố của môi trường bên ngoài 28
  2.3.2. Các yếu tố của môi trường bên trong . 30
  CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN CỦA HỆ
  THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010
  3.1. Quan điểm chiến lược phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng
  thương mại Việt Nam đến năm 2010 . 34
  3.1.1. Quan điểm chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010
  34 - 2 -
  3.1.2. Quan điểm, mục tiêu và vị trí chiến lược phát triển thẻ thanh toán đến năm
  2010 . 35
  3.2. Chiến lược phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại
  Việt Nam đến năm 2010 . 37
  3.2.1. Chiến lược đầu tư phát triển 39
  3.2.2. Chiến lược thâm nhập thị trường . 39
  3.2.3. Chiến lược phát triển thị trường 40
  3.2.4. Chiến lược phát triển sản phẩm . 40
  3.2.5. Chiến lược hội nhập theo hàng ngang . 41
  3.2.6. Chiến lược hội nhập về phía sau . 42
  3.3. Chương trình và giải pháp thực hiện chiến lược phát triển thẻ thanh toán
  của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010 . 43
  3.3.1. Các chương trình và giải pháp thực hiện chiến lược đầu tư phát triển, chiến
  lược phát triển sản phẩm 43
  3.3.2. Các chương trình và giải pháp thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường, phát
  triển thị trường 46
  3.3.3. Các chương trình và giải pháp thực hiện chiến lược hội nhập theo hàng ngang,
  chiến lược hội nhập về phía sau 49
  3.4. Tiến độ thực hiện - mối quan hệ giữa các chiến lược và chương trình
  51
  3.4.1. Tiến độ thực hiện các chương trình . 51
  3.4.2. Mối quan hệ giữa các chiến lược và chương trình 52
  3.5. Dự báo chi phí và đánh giá nguồn lực thực hiện chiến lược 54
  3.5.1. Dự báo chi phí thực hiện 54
  3.5.2. Đánh giá nguồn lực thực hiện 55
  3.6. Hiệu quả kinh tế – xã hội của chiến lược phát triển thẻ thanh toán tại Việt
  Nam đến năm 2010 56
  3.5.1. Hiệu quả về mặt kinh tế 56
  3.5.2. Hiệu quả về mặt xã hội . 56
  KIẾN NGHỊ 57
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO - 3 -
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong thời gian qua, kinh tế Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo hướng
  tiến bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định. Thu nhập của nhân dân được
  cải thiện. Việt Nam đang mở rộng quan hệ nhiều mặt với các nước trên thế giới.
  Nhờ đó, đất nước đã tiếp cận được với sự phát triển chung của thế giới, du nhập,
  đuổi bắt công nghệ tiên tiến, nâng cao kiến thức và hiểu biết của nhân dân.
  Trong quá trình đó, hoạt động ngân hàng có nhiều đổi mới, đa dạng hơn về
  nghiệp vụ, tăng nhanh về tốc độ. Các ngân hàng thương mại trở nên gần gũi hơn với
  người dân, giao dịch với ngân hàng dần được coi là tất yếu trong các hoạt động kinh
  tế. Các phương tiện thanh toán hiện đại như Séc, ủy nhiệm chi, thẻ thanh toán .
  đang mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng. Thẻ thanh toán bắt đầu phát hành tại
  Việt Nam từ năm 1990 và tăng trưởng nhanh về số lượng và giá trị giao dịch trong
  thời gian gần đây. Qua thẻ thanh toán, các ngân hàng Việt Nam hòa nhập với sự
  phát triển của các ngân hàng trên thế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập và nhu cầu sử
  dụng các phương tiện thanh toán hiện đại của người dân.
  Tuy vậy, thẻ thanh toán vẫn còn xa lạ với nhiều người, chưa trở thành phương
  tiện thanh toán phổ biến trong xã hội. Số lượng người sử dụng thẻ có tăng nhưng
  vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển thẻ thanh toán tại thị trường Việt
  Nam. Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan từ thị
  trường và nguyên nhân chủ quan từ các ngân hàng phát hành thẻ. Do đó, việc
  nghiên cứu định hướng chiến lược và đưa ra các giải pháp để phát triển thẻ thanh
  toán có ý nghĩa rất thiết thực đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam ở hiện tại
  và trong tương lai.
  Xuất phát từ nhu cầu đó, chúng tôi chọn đề tài “Chiến lược phát triển thẻ
  thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010” để
  nghiên cứu và làm luận văn.


  Xem Thêm: Phân tích tình hình phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status