Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng Hệ thống sản xuất tính gọn (Kỹ thuật LEAN) tại Công ty ESTec VINA

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng Hệ thống sản xuất tính gọn (Kỹ thuật LEAN) tại Công ty ESTec VINA

  Đề tài: Xây dựng "Hệ thống sản xuất tính gọn" (Kỹ thuật LEAN) tại Công ty ESTec VINA
  MỤC LỤC I
  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN- KỸ
  THUẬT LEAN .1
  1.1 Định nghĩa về Hệ thống sản xuất tinh gọn (kỹ thuật Lean) 1
  1.2 Hiệu quả kinh tế của việc xây dựng Hệ thống sản xuất tinh gọn trong doanh
  nghiệp .15
  1.3 Quy trình xây dựng .17
  1.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng Hệ thống sản xuất tinh gọn
  trong doanh nghiệp: 19
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY
  ESTEC VINA THỜI GIAN QUA .20
  2.1 Giới thiệu về công ty ESTec VINA (ESTV) 20
  2.2 Phân tích thực trạng Hệ thống sản xuất tại Công ty ESTV thời gian qua 30
  2.3 Đánh giá hiệu quả họat động của hệ thống sản xuất tại Công ty ESTVN thời
  gian qua: .36
  CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN TẠI CÔNG TY
  ESTV 42
  3.1 Mục tiêu xây dựng Hệ thống Sản hệ thống sản xuất tinh gọn (Kỹ thuật Lean)
  tại Công ty ESTV .42
  3.2 Quan điểm xây dựng Hệ thống sản xuất Tinh gọn tại Công ty ESTVN: .44
  3.3 Giải pháp xây dựng Hệ thống sản xuất tinh gọn tại Công ty ESTVN: 44
  3.4 Kiến nghị – Kết luận: .74
  KẾT LUẬN 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
  DANH MỤC CÁC BẢNG III
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ .V- III -
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1: Danh sách thiết bị phục vụ sản xuất .23
  Bảng 2: Danh sách thiết bị Đo lường- thử nghiệm 25
  Bảng 3: Năng suất chuyền J50-BC1 33
  Bảng 4: Năng suất trung bình năm 2005:Chuyền S10,J50 của Sản phẩm
  Sony .35
  Bảng 5: Năng suất trung bình năm 2005: Chuyền S10,J40 của Sản phẩm
  Harman .36
  Bảng 6: Số lượng khiếu nại Khách hàng 2004-07/2006 .36
  Bảng 7: Chi phí trả cho Công ty Mẹ ESTec Hàn Quốc Năm 2005 .37
  Bảng 8: Tình hình sản xuất - Chất lượng từ tháng 01/2006- 07/2006 .37
  Bảng 9: Số lần giao hàng trễ 38
  Bảng 10: Phân loại độ tuổi nhân viên .39
  Bảng 11: Phân loại Trình độ nhân viên 39
  Bảng 12: Đánh giá các yếu tố nội bộ 40
  Bảng 13: Mục tiêu chi tiết Công ty Năm 2006 .43
  Bảng 14: Chuyền BC-1 .45
  Bảng 15: Năng suất Chuyền J50 - BC-1- Ngày 11-02-06 .45
  Bảng 16: Năng suất chuyền S10-BC1 47
  Bảng 17: Chuyền Harman 48
  Bảng 18: Năng suất Chuyền J50 đã được điều chỉnh 53
  Bảng 19: Năng suất Chuyền kết hợp (lý thuyết) .54
  Bảng 20: Đề nghị cải tiến - Năng suất chuyền S20 55
  Bảng 21: Năng suất chuyền S20–Cải tiến lần 1 57
  Bảng 22: Năng suất chuyền S20- Cải tiến lần 2 60- IV -
  Bảng 23: Năng suất chuyền S20 - Cải tiến lần 3 .61
  Bảng 24: So sánh kết quả Trước và sau cải tiến chuyền BC1 .63
  Bảng 25: Năng suất chuyền S10 -Speaker Harman .64
  Bảng 26: Năng suất chuyền S10- Thực hiện Cải tiến .67
  Bảng 27: So sánh Chuyền S10 trước và sau cải tiến .69
  Bảng 28: Hiệu quả sau cải tiến BC - 1 .70
  Bảng 29: Hiệu quả sau Cải tiến HARMAN .71
  Bảng 30: Bảng điều chỉnh Hướng dẫn công việc – Sau cải tiến 71
  Bảng 31: Bảng Hoạt động sản xuất BC1- tháng 2-3-4/2006 .72
  Bảng 32: Điều chỉnh chi tiết BC – 1 (Sản phẩm/giờ) .73- V -
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ
  Hình 1: Hệ thống sản xuất 2
  Hình 2: Sơ đồ Kỹ thuật Sảnxuất tinh gọn 3
  Hình 3: Vấn đề tồn kho Trong sản xuất .6
  Hình 4: Quy trình áp dụng Kỹ thuật sản xuất tinh gọn 16
  Hình 5: Sản phẩm ESTV 21
  Hình 6: Chiến lược- Nhiệm vụ Năm 2006 .22
  Hình 7 : Tỷ lệ sản lượng của Các Công ty Trong Tập Đoàn Năm 2005 .29
  Hình 8: Hoạt động nghiên cứu và Phát triển 30
  Hình 9: Khỏang cách vận chuyển giữa 02 chuyền sản xuất 34
  Hình 11: Thời gian của các công đọan sản xuất Chuyền J50 -BC1 46
  Hình 12: Thời gian của các công đọan sản xuất Chuyền S10 -BC1 47
  Hình 13 : Kế hoạch thực hiện .49
  Hình 14: Chuyền Kết hợp J50, S10 Thành chuyền S20- Chuyền BC1 52
  Hình 15: Chuyền Kết hợp J40, S10 Thành chuyền S10- Chuyền Harman 53
  Hình 16: Thời gian các công đọan sản xuất Chuyền J50 đã được điều chỉnh .53
  Hình 17: Thời gian của các công đọan sản xuất Chuyền kết hợp .55
  Hình 18: Thời gian của các công đọan sản xuất Chuyền S20-Đề nghị Cải tiến .57
  Hình 19: Thời gian của các công đọan sản xuất chuyền S20- Cải tiến lần 1 58
  Hình 20: Cân bằng chuyền S20- Cải tiến lần 2 .61
  Hình 21: Cân bằng chuyền S20- Cải tiến lần 3 .63
  Hình 22: Thời gian các công đọan chuyền S10 - Ngày:30.3.2006 66
  Hình 23: Thời gian các công đọan chuyền S10 - Ngày:30.3.2006 66
  Hình 24: Thời gian các công đọan chuyền S10 – Sau cải tiến .69
  Hình 25: Sản lượng các công đọan chuyền S10- Sau cải tiến 69
  Hình 26: Mô hình của Công ty NewZealan .76  Xem Thêm: Xây dựng Hệ thống sản xuất tính gọn (Kỹ thuật LEAN) tại Công ty ESTec VINA
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng Hệ thống sản xuất tính gọn (Kỹ thuật LEAN) tại Công ty ESTec VINA sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status