Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nhằm tăng cường khả năng đầu tư vào Nhật Bản của các doanh nghiệp Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nhằm tăng cường khả năng đầu tư vào Nhật Bản của các doanh nghiệp Việt Nam

  Đề tài: Giải pháp nhằm tăng cường khả năng đầu tư vào Nhật Bản của các doanh nghiệp Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 6
  CHƯƠNG 1 .8
  VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 8
  1.1. NGUYÊN NHÂN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 8
  1.1.1. Khái niệm về vai trò đầu tư quốc tế 8
  1.1.2. Những nguyên nhân hình thành đầu tư quốc tế 8
  1.2. VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 9
  1.2.1. Vai trò của đầu tư quốc tế đối với nước xuất khẩu vốn đầu tư .9
  1.2.2. Vai trò của đầu tư quốc tế đối với nước tiếp nhận vốn đầu tư 10
  1.3. NHỮNG HẬU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ .11
  1.3.1. Đối với các nước xuất khẩu vốn đầu tư 11
  1.3.2. Đối với các nước xuất khẩu vốn đầu tư 11
  1.4. CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CHỦ YẾU .12
  1.4.1. Đầu tư trực tiếp .12
  1.4.2. Đầu tư gián tiếp .14
  1.4.3. Hình thức tín dụng quốc tế 15
  1.5. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 16
  1.5.1.Cơ chế quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài ở Việt Nam .16
  1.5.2. Đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam 16
  CHƯƠNG 2 .22
  THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC 22
  DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 22
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ ĐẦU TƯ CỦA NHẬT
  BẢN HIỆN NAY 22
  2.1.1. Tình hình kinh tế của Nhật Bản 22
  2.1.2. Tình hình đầu tư nước ngoài vào Nhật Bản 25
  2.1.2.1. Thực trạng đầu tư nước ngoài vào Nhật Bản từ những năm 1980 đến nay 25
  2.1.2.2. Những yếu tố thúc đẩy sự gia tăng của đầu tư nước ngoài vào Nhật Bản 27 4
  2.1.2.2.1. Một số yếu tố bên ngoài 27
  2.1.2.2.2. Một số yếu tố bên trong .28
  2.1.2.2.2. Một số lợi thế của Nhật Bản nhằm thu hút nguồn vốn FDI 30
  2.2. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀO
  THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN .45
  2.2.1. Tình hình đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Nhật Bản 45
  2.2.2. Một số nhận định về doanh nghiệp Việt Nam trong một vài lĩnh vực có khả
  năng đầu tư vào thị trường Nhật Bản 47
  2.2.2.1. Lĩnh vực công nghệ thông tin .47
  2.2.2.2. Lĩnh vực dịch vụ du lịch .51
  2.2.3. Những khó khăn và thuận lợi của các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư vào
  Nhật Bản 53
  2.2.3.1. Những khó khăn chung .53
  2.2.3.2. Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư vào
  Nhật Bản 57
  2.2.3.2.1. Một số thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam 57
  2.2.3.2.2. Một số khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam 58
  2.3. MA TRẬN ĐIỂM MẠNH-ĐIỂM YẾU-CƠ HỘI-THÁCH THỨC (SWOT) .60
  CHƯƠNG 3 .63
  NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG
  ĐẦU TƯ VÀO NHẬT BẢN CỦA 63
  CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 63
  3.1. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ VÀO
  NHẬT BẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 63
  3.1.1. Hình thành các tập đoàn kinh tế lớn 63
  3.1.2. Phát triển hình thức mua lại và liên doanh với các công ty Nhật Bản 64
  3.1.3. Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam 67
  3.1.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 70
  3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .72 5
  3.2.1. Kiến nghị về hệ thống thông tin 72
  3.2.2. Kiến nghị về hệ thống pháp lý 72
  3.1.3. Kiến nghị về hệ thống tài chính 73
  KẾT LUẬN 74
  Phụ lục 1: Danh mục các dự án đầu tư vào thị trường Nhật Bản 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 6
  LỜI MỞ ĐẦU
  Đối với những nước mới hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là tham gia Tổ chức
  Thương mại Thế giới (WTO) như nước ta, thì vấn đề đầu tư ra nước ngoài không
  phải lúc nào cũng có sự thống nhất. Thậm chí vấn đề hỗ trợ các doanh nhân và
  doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh ở nước ngoài vẫn chưa được quan tâm
  đúng mức. Trên thực tế còn nhiều khoảng trống và bất cập, cả về nhận thức và môi
  trường pháp lý; thiếu những biện pháp mang tính hệ thống và thiết thực từ phía
  chính quyền các cấp nhằm hỗ trợ cho hoạt động này.
  Việc đầu tư ra nước ngoài (từ việc đặt văn phòng đại diện, chi nhánh, các đại
  lý tiêu thụ sản phẩm đến thành lập doanh nghiệp hay lập các xưởng sản xuất - kinh
  doanh trực tiếp .) sẽ cho phép các nhà đầu tư Việt Nam chủ động xây dựng được hệ
  thống phân phối hàng hóa riêng, cũng như cho phép họ nắm bắt nhanh, kịp thời và
  chính xác hơn các động thái, nhu cầu và thị hiếu của thị trường bản địa. Từ đó các
  doanh nghiệp Việt Nam mới có những đối sách thích ứng.
  Hơn nữa, việc này còn cho phép doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu, rộng
  hơn với thị trường nước ngoài, từ đó đa dạng hóa các đối tác, thị trường nguyên
  liệu, nguồn cung cấp máy móc, công nghệ . Đặc biệt, việc này cũng cho phép mở
  rộng dòng vốn đổ vào trong nước bắt nguồn trực tiếp từ sự “hồi hương” những
  khoản lợi nhuận thu được từ việc đầu tư ra nước ngoài, hay từ kết quả vận động đầu
  tư trực tiếp của doanh nghiệp với các đối tác nước ngoài.
  Trong đó, việc các doanh nhân Việt Nam đầu tư vào các thị trường Nhật Bản
  cho phép Việt Nam tận dụng các nguồn vốn tài chính, chất xám, các mối quan hệ đa
  dạng, nhiều chiều, nhiều cấp độ và hữu ích đang có tại Nhật Bản. Đây cũng là thị
  trường lớn của Việt Nam, cả hiện tại lẫn tương lai.
  Nhật Bản là thị trường đầy triển vọng, với một thị trường được xếp loại một
  trong những quốc gia phát triển đứng đầu thế giới, Nhật Bản có nền kinh tế lớn thứ
  hai trên thế giới về giá trị GDP sau Mỹ. Chính vì vậy mà thị trường Nhật Bản còn
  rất nhiều lĩnh vực cần được khai thác và khám phá. Trong phạm vi của đề tài này
  nêu lên một số nét đặc trưng của tình hình kinh tế và thu hút đầu tư của Nhật Bản, 7
  đồng thời chỉ ra một số cơ hội dành cho các nhà đầu tư Việt Nam muốn khám phá
  và khai thác thị trường này thông qua một vài điểm thuận lợi cũng như cơ hội đầu
  tư vào thị trường đầy tiềm năng và thách thức này. Thông qua những phân tích về
  tình hình kinh tế và thu hút đầu tư của Nhật Bản, đề tài sẽ đưa ra một vài kiến nghị
  đối với nhà nước và những giải pháp mà các nhà đầu tư Việt Nam cần xem xét khi
  muốn tìm kiếm cơ hội tại thị trường Nhật Bản.


  Xem Thêm: Giải pháp nhằm tăng cường khả năng đầu tư vào Nhật Bản của các doanh nghiệp Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm tăng cường khả năng đầu tư vào Nhật Bản của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status