Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến mòn dụng cụ cắt và nhám bề mặt khi tiện tinh thép 9 CrSi (9XC) đã qua tôi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến mòn dụng cụ cắt và nhám bề mặt khi tiện tinh thép 9 CrSi (9XC) đã qua tôi

  Đề tài: Ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến mòn dụng cụ cắt và nhám bề mặt khi tiện tinh thép 9 CrSi (9XC) đã qua tôi

  Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  TT Tên hình Nội dung
  1 Hình 1.1 Các loại phoi
  2 Hình 1.2 Quá trình hình thành phoi khi tiện thường
  3 Hình 1.3 Sơ đồ quá trình hình thành phoi thép
  4 Hình 1.4 Quá trình hình thành phoi khi tiện cứng
  5 Hình 1.5 Sơ đồ nguồn gốc lực cắt
  6 Hình 1.6 Nguồn gốc và sự phân bố nhiệt cắt
  7 Hình 1.7 Quan hệ giữa θ và v
  8 Hình 1.8 Quan hệ giữa chiều dày cắt và nhiệt cắt
  9 Hình 1.9 Quan hệ giữa nhiệt cắt với b
  10 Hình 1.10 Các dạng mài mòn của dụng cụ cắt
  11 Hình 1.11 Mài mòn mặt sau
  12 Hình 1.12 Mài mòn Crater
  13 Hình 1.13 Các dạng mài mòn chính khi tiện
  14 Hình 1.14 Dẫn dung dịch lên chi tiết gia công
  15 Hình 1.15 Dẫn dung dịch lên mặt trước dao
  16 Hình 1.16 Dẫn dung dịch vào mặt sau của dao
  17 Hình 1.17 Dẫn dung dịch kết hợp mặt trước và mặt sau của dao
  18 Hình 2.1 Phun theo phương tiếp tuyến với mặt trước của dao
  19 Hình 2.2 Phun theo phương tiếp tuyến với mặt sau của dao
  20 Hình 3.1 Sơ đồ nguyên lý đầu phun
  21 Hình 3.2 Đầu phun
  22 Hình 3.3 Máy nén khí
  23 Hình 3.4 Máy đo nhám cầm tay Mitutoyo SJ-201
  24 Hình 3.5 Kính hiển vi điện tử, TM-1000 Hitachi, Nhật Bản
  25 Hình 3.6 Thân dao MTENN 2020 K16-N (hãng KANELA)
  26 Hình 3.7 Mảnh dao CBN: TPGN 160308- 4 -
  Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy
  27 Hình 3.8 Hình ảnh mặt trước dao PCBN sau khi tiện 16,25 phút
  28 Hình 3.9 Hình ảnh mặt trước dao PCBN sau khi tiện 32,5 phút.
  29 Hình 3.10 Hình ảnh mặt trước dao PCBN sau khi tiện 48,75 phút.
  30 Hình 3.11 Hình ảnh mặt trước dao PCBN sau khi tiện 32,5 phút.
  31 Hình 3.12 Hình ảnh mặt sau dao PCBN sau khi tiện 16,25 phút
  32 Hình 3.13 Hình ảnh mặt sau dao PCBN sau khi tiện 32,5 phút.
  33 Hình 3.14 Hình ảnh mặt sau dao PCBN sau khi tiện 48,75 phút.
  34 Hình 3.15 Quan hệ giữa lượng mòn mặt sau u và thời gian cắt khi gia
  công khô và gia công có sử dụng bôi trơn tối thiểu
  35 Hình 3.16 Biểu dồ so sánh tuổi bền của dao theo lượng mòn cho phép
  36 Hình 3.17 Quan hệ giữa nhám bề mặt Ra và thời gian cắt khi gia công
  khô và gia công có sử dụng bôi trơn tối thiểu
  - 5 -
  Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy
  LỜI NÓI ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong quá trình gia công, mòn dụng cụ cắt là nguyên nhân dẫn đến dụng
  cụ cắt bị phá huỷ. Các nghiên cứu ngày nay đã phát triển công nghệ gia công
  theo xu hướng nâng cao vận tốc cắt và tốc độ chạy dao. Việc tăng tốc độ cắt và
  tốc độ chạy dao đồng nghĩa với nhiệt cắt sinh ra là rất lớn, điều này không chỉ
  làm giảm tuổi thọ của dụng cụ cắt mà chất lượng của sản phẩm cũng bị giảm đi.
  Người ta sử dụng dung dịch trơn nguội nhằm giải quyết vấn đề này. Bởi vì dung
  dịch trơn nguội có khả năng làm giảm ma sát trong vùng cắt, tải nhiệt ra khỏi
  vùng cắt, hạn chế tác dụng xấu của nhiệt độ đối với dụng cụ cắt. Đảm bảo nhiệt
  độ làm việc của môi trường thấp và ổn định. Giúp vận chuyển phoi ra khỏi vùng
  cắt dễ dàng. Tuy nhiên, sử dụng dung dịch trơn nguội trong quá trình gia công
  hiện nay cho thấy nhược điểm của nó là gây ô nhiễm môi trường và độc hại đối
  với lao động. Do vậy, việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bôi trơn tối thiểu
  (Minimum Quantity Lubricant - MQL) cho quá trình gia công là cần thiết và cần
  được phát triển.
  Phương pháp bôi trơn tối thiểu sử dụng dầu thực vật làm dung dịch bôi
  trơn với lưu lượng khoảng từ 50 - 500 ml/1 giờ, nhỏ hơn rất nhiều so với phương
  pháp tưới tràn (có thể lên tới 10l/phút). Quan niệm về phương pháp bôi trơn tối
  thiểu cũng gần giống với phương pháp gia công khô và phương pháp bôi trơn cực
  tiểu được đề ra với ý nghĩa bảo vệ môi trường và người lao động. Ngoài ý nghĩa
  đó phương pháp này còn mang lại các hiệu quả về kinh tế do tiết kiệm được dầu
  bôi trơn, giảm thời gian làm sạch phôi, dụng cụ cắt và máy móc.
  Hiện nay, phương pháp tiện khô không bôi trơn làm nguội đã trở nên
  thông dụng trong sản xuất công nghiệp khi gia công các loại thép có độ cứng cao,
  đặc trưng của phương pháp này là năng lượng sử dụng cho quá trình cắt rất lớn.
  Điều này được chứng minh khi so sánh với phương pháp tưới tràn truyền thống,
  lực cắt nhỏ hơn và nhiệt sinh ra trong quá trình cắt cũng nhỏ hơn so với phương
  pháp gia công khô. Do vậy, khi sử dụng phương pháp gia công khô sẽ làm giảm- 6 -
  Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy
  tuổi thọ của dụng cụ cắt và chất lượng bề mặt khi gia công tinh lần cuối, để có
  thể gia công được phải giảm tốc độ chạy dao và chiều sâu cắt, dẫn đến năng suất
  cắt giảm xuống. Việc áp dụng phương pháp bôi trơn tối thiểu vào quá trình tiện
  cứng sẽ làm tăng tuổi thọ của dụng cụ cắt cũng như chất lượng bề mặt khi gia
  công tinh lần cuối.
  Ở Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bôi trơn tối
  thiểu vào quá trình tiện cứng hầu như chưa được quan tâm. Với những lợi ích về
  môi trường, kinh tế và ý nghĩa khoa học mà phương pháp này mang lại em thấy
  cần thiết khi chọn đề tài nghiên cứu: "Ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL)
  đến mòn dụng cụ cắt và nhám bề mặt khi tiện tinh thép 9CrSi (9XC) qua tôi".
  2. Mục đích nghiên cứu
  Mục đích của nghiên cứu thực nghiệm nhằm: Nghiên cứu so sánh giữa
  phương pháp bôi trơn làm nguội tối thiểu sử dụng dầu thực vật của Việt Nam
  với phương pháp gia công khô. Qua đó đánh giá được những ưu nhược điểm của
  bôi trơn tối thiểu và gia công khô khi tiện cứng.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu công nghệ bôi trơn tối thiểu khi áp dụng cho quá trình tiện
  cứng. Ở đây chỉ nghiên cứu tiện cứng thép 9XC đã qua tôi đạt độ cứng 55 - 60
  HRC, sử dụng dao gắn mảnh CBN.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Sử dụng phương pháp nguyên cứu lý thuyết kết hợp thực nghiệm, trong đó
  nghiên cứu thực nghiệm là chủ yếu.
  5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  a.Ý nghĩa khoa học.
  Nghiên cứu ứng dụng thành công công nghệ bôi trơn tối thiểu vào quá
  trình tiện sẽ đóng góp thêm các kiến thức về công nghệ gia công cắt gọt. Cung
  cấp thêm các kiến thức về cơ chế mòn của dụng cụ cắt và chất lượng bề mặt khi
  tiện cứng.
  b.Ý nghĩa thực tiễn.- 7 -
  Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy
  Công nghệ tiện cứng ngày nay được áp dụng rất rộng rãi nhằm thay thế
  cho nguyên công mài vốn rất tốn kém. Khi tiện cứng người ta thường sử dụng
  phương pháp gia công khô. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của quá trình tiện
  cứng với việc ứng dụng công nghệ bôi trơn tối thiểu sẽ làm giảm ma sát trong
  vùng cắt dẫn đến giảm được mòn dụng cụ cắt, đồng thời nâng cao chất lượng của
  bề mặt chi tiết gia công. Áp dụng phương pháp này với việc sử dụng dầu thực vật
  của Việt Nam sẽ làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác hại đối với công nhân
  vận hành máy và lượng tiêu tốn dung dịch bôi trơn là rất ít. Từ những hiệu quả về
  kỹ thuật của phương pháp này khi áp dụng vào thực tế sản xuất sẽ mang lại hiệu
  quả kinh tế rất lớn.
  6. Nội dung của đề tài
  Ngoài lời nói đầu, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của đề tài
  gồm 3 chương và phần kết luận chung.
  Chương 1: Tổng quan.
  Nội dung chính là tìm hiểu một số lý thuyết cơ bản về quá trình tiện và bôi
  trơn làm nguội. Tổng hợp từ các nghiên cứu đã có, định hướng vấn đề nghiên cứu
  Chương 2: Cơ sở lý thuyết
  Nghiên cứu lý thuyết về bôi trơn tối thiểu khi tiện và bôi trơn tối thiểu khi
  tiện cứng. Giới hạn vấn đề nghiên cứu, mục đích và phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Nghiên cứu so sánh giữa phương pháp bôi trơn tối thiểu và
  phương pháp gia công khô khi tiện tinh thép 9XC đã qua tôi.
  Nội dung chính bao gồm:
  - Nghiên cứu so sánh giữa bôi trơn làm nguội tối thiểu và gia công khô khi
  tiện tinh cứng qua các chỉ tiêu về chất lượng bề mặt, lượng mòn dao, cơ chế mòn,
  để từ đó tìm được các ưu điểm nổi trội của phương pháp bôi trơn tối thiểu.
  - Nghiên cứu sử dụng dầu thực vật của Việt Nam áp dụng vào quá trình
  tiện cứng khi sử dụng phương pháp bôi trơn tối thiểu.
  Kết luận chung.
  7. Kết quả của đề tài- 8 -
  Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy
  - Đã tìm hiểu được một số lý thuyết cơ bản về bôi trơn làm nguội trong cắt
  gọt, đặc biệt là bôi trơn tối thiểu trong quá trình tiện cứng.
  - Sử dụng thành công dầu thực vật sẵn có ở Việt Nam vào tiện cứng khi sử
  dụng phương pháp bôi trơn tối thiểu.
  - Kết quả nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của phương
  pháp tiện tinh cứng sử dụng công nghệ bôi trơn tối thiểu so với tiện khô.
  8. Lời cảm ơn
  Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới:
  - TS. Trần Minh Đức, thầy giáo đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn
  thành luận văn này.
  - Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật cơ khí và Động lực - Trung tâm thí nghiệm -
  Trường ĐHKT Công nghiệp; Phòng Thí nghiệm Vật lý - Khoa Vật lý - Trường
  Đại học Sư phạm Thái Nguyên và các bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ học viên
  hoàn thành luận văn này.
  Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2009
  Học viên
  Hoàng Xuân Tứ


  Xem Thêm: Ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến mòn dụng cụ cắt và nhám bề mặt khi tiện tinh thép 9 CrSi (9XC) đã qua tôi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến mòn dụng cụ cắt và nhám bề mặt khi tiện tinh thép 9 CrSi (9XC) đã qua tôi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status