Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Some qualitative probilems in optimization

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Some qualitative probilems in optimization

  SOME QUALITATIVE PROBILEMS IN OPTIMIZATION

  TA QUANG SON

  Trang nhan đề
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu
  Lời giới thiệu
  Chương_1: Preliminaries
  Chương_2: Optimality conditions, Lagrange duality, and stability for convex infinite problems
  Chương_3: Characterizations of solutions sets of convex infinite problems and extensions
  Chương 4: ε- Optimality and ε- Lagrangian duality for conver infinite problems
  Chương_5: ε- Optimality and ε- Lagrangian duality for non -conver infinite problems

  Kết luận và hướng phát triển

  Contents
  Half-title page i
  Honor Statement ii
  Acknowledgements iii
  Table of contents v
  Notations viii
  Introduction 1
  Chapter 1. Preliminaries 6
  1.1 Notations and basic concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  1.2 Some basic results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  1.3 Some known results concerning convex infinite problems . . . . . . . . 14
  Chapter 2. Optimality conditions, Lagrange duality, and stability of
  convex infinite problems 16
  2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  2.2 Qualification/Constraint qualification conditions . . . . . . . . . . . . . 17
  vi
  2.2.1 Relation between generalized Slater’s conditions and (FM) condition
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  2.2.2 Relation between Slater and (FM) conditions in semi-infinite programming
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  2.3 New version of Farkas’ lemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  2.4 Optimality conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  2.5 Duality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  2.6 Stability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Chapter 3. Characterizations of solution sets of convex infinite problems
  and extensions 37
  3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  3.2 Characterizations of solution sets of convex infinite programs . . . . . 39
  3.2.1 Characterizations of solution set via Lagrange multipliers . . . . 39
  3.2.2 Characterizations of solution set via subdifferential of Lagrangian
  function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  3.2.3 Characterizations of solution set via minimizing sequence . . . . 45
  3.2.4 Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  3.3 Characterizations of solution sets of semi-convex programs . . . . . . . 48
  3.3.1 Some basic results concerning semiconvex function . . . . . . . . 49
  3.3.2 Characterizations of solution sets of semiconvex programs . . . . 52
  3.4 Characterization of solution sets of linear fractional programs . . . . . . 57
  Chapter 4. "- Optimality and "-Lagrangian duality for convex infinite
  problems 61
  4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  vii
  4.2 Approximate optimality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  4.2.1 Necessary and sufficient conditions for "-solutions . . . . . . . . 63
  4.2.2 Special case: Cone-constrained convex programs . . . . . . . . . 68
  4.3 "-Lagrangian duality and "-saddle points . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  4.4 Some more approximate results concerning Lagrangian function of (P) . 73
  Chapter 5. "-Optimality and "-Lagrangian duality for non-convex infinite
  problems 76
  5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
  5.2 Approximate Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  5.3 Generalized KKT Conditions up to " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  5.4 Quasi Saddle-Points and "-Lagrangian Duality . . . . . . . . . . . . . . 88
  Main results and open problems 94
  The papers related to the thesis 96
  Index 106
  Danh mục các công trình của tác giả
  Phụ lục
  Tài liệu tham khảo
  SOME QUALITATIVE PROBILEMS IN OPTIMIZATION

  TA QUANG SON

  Trang nhan đề
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu
  Lời giới thiệu
  Chương_1: Preliminaries
  Chương_2: Optimality conditions, Lagrange duality, and stability for convex infinite problems
  Chương_3: Characterizations of solutions sets of convex infinite problems and extensions
  Chương 4: ε- Optimality and ε- Lagrangian duality for conver infinite problems
  Chương_5: ε- Optimality and ε- Lagrangian duality for non -conver infinite problems

  Kết luận và hướng phát triển

  Contents
  Half-title page i
  Honor Statement ii
  Acknowledgements iii
  Table of contents v
  Notations viii
  Introduction 1
  Chapter 1. Preliminaries 6
  1.1 Notations and basic concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  1.2 Some basic results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  1.3 Some known results concerning convex infinite problems . . . . . . . . 14
  Chapter 2. Optimality conditions, Lagrange duality, and stability of
  convex infinite problems 16
  2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  2.2 Qualification/Constraint qualification conditions . . . . . . . . . . . . . 17
  vi
  2.2.1 Relation between generalized Slater’s conditions and (FM) condition
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  2.2.2 Relation between Slater and (FM) conditions in semi-infinite programming
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  2.3 New version of Farkas’ lemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  2.4 Optimality conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  2.5 Duality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  2.6 Stability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Chapter 3. Characterizations of solution sets of convex infinite problems
  and extensions 37
  3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  3.2 Characterizations of solution sets of convex infinite programs . . . . . 39
  3.2.1 Characterizations of solution set via Lagrange multipliers . . . . 39
  3.2.2 Characterizations of solution set via subdifferential of Lagrangian
  function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  3.2.3 Characterizations of solution set via minimizing sequence . . . . 45
  3.2.4 Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  3.3 Characterizations of solution sets of semi-convex programs . . . . . . . 48
  3.3.1 Some basic results concerning semiconvex function . . . . . . . . 49
  3.3.2 Characterizations of solution sets of semiconvex programs . . . . 52
  3.4 Characterization of solution sets of linear fractional programs . . . . . . 57
  Chapter 4. "- Optimality and "-Lagrangian duality for convex infinite
  problems 61
  4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  vii
  4.2 Approximate optimality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  4.2.1 Necessary and sufficient conditions for "-solutions . . . . . . . . 63
  4.2.2 Special case: Cone-constrained convex programs . . . . . . . . . 68
  4.3 "-Lagrangian duality and "-saddle points . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  4.4 Some more approximate results concerning Lagrangian function of (P) . 73
  Chapter 5. "-Optimality and "-Lagrangian duality for non-convex infinite
  problems 76
  5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
  5.2 Approximate Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  5.3 Generalized KKT Conditions up to " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  5.4 Quasi Saddle-Points and "-Lagrangian Duality . . . . . . . . . . . . . . 88
  Main results and open problems 94
  The papers related to the thesis 96
  Index 106
  Danh mục các công trình của tác giả
  Phụ lục
  Tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Some qualitative probilems in optimization
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Some qualitative probilems in optimization sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status