Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Ngan Dừa-huyện Hồng Dân-tỉnh Bạc Liêu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Ngan Dừa-huyện Hồng Dân-tỉnh Bạc Liêu

  Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Ngan Dừa-huyện Hồng Dân-tỉnh Bạc Liêu
  MỞ ĐẦU
  ó ó ó ó ó ó & ó ó ó ó ó ó
  1-Lý do chọn đề tài :
  Hiện nay ở các trường phổ thông, họat động dạy học được coi là một hoạt động trọng tâm, phong phú về nội dung và hình thức, thường diễn ra trong quá trình dạy học và giáo dục với sự tham gia của nhiều nhân tố, chịu sự tác động của nhiều lực lượng như : gia đình - nhà trường - xã hội.
  Họat động dạy học ở nhà trường phổ thông giữ một vị trí trung tâm bởi nó chiếm hầu hết thời gian, khối lượng công việc của thầy và trò trong một năm học; nó là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường phổ thông; đồng thời, nó quyết định kết quả đào tạo của nhà trường. Chính vì thế, nhiệm vụ trọng tâm của hiệu trưởng trường phổ thông là phải dành nhiều thời gian và công sức cho công tác quản lý họat động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
  Trên thực tế việc quản lý họat động dạy học của hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Ngan Dừa - huyện Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu trong những năm gần đây đã có những bước chuyển biến đáng kể song hiệu quả chưa cao, dẫn tới tồn tại nhiều hạn chế, bất cập nhất định trong công tác quản lý hoạt động dạy học, để nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường.
  Xuất phát từ lý do trên, tôi chọn đề tài : “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Ngan Dừa-huyện Hồng Dân-tỉnh Bạc Liêu”.
  2-Mục đích nghiên cứu :
  -Nhằm nghiên cứu thực trạng biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng ở Trường trung học phổ thông Ngan Dừa - huyện Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu
  -Đề ra biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng góp phần nâng cao chất lượng dạy học và nâng cao hiệu quả quản lý họat động dạy học của hiệu trưởng ở Trường trung học phổ thông Ngan Dừa - huyện Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu
  3-Đối tượng nghiên cứu và khách thể được nghiên cứu :
  3.1-Đối tượng được nghiên cứu :
  Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường trung học phổ Ngan Dừa – huyện Hồng Dân – tỉnh Bạc Liêu.
  3.2-Khách thể được nghiên cứu :
  Công tác quản lý hoạt động dạy học trong Trường trung học phổ thông Ngan Dừa- huyện Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu.
  4-Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài :
  -Địa bàn Trường trung học phổ thông Ngan Dừa - Hồng Dân - Bạc Liêu.
  -Quản lý hoạt động dạy học học của hiệu trưởng.
  5-Giả thuyết khoa học :
  Hiện nay hiệu trưởng các Trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hồng Dân – tỉnh Bạc Liêu đã và đang thực hiện nhiều biện pháp quản lý hoạt động dạy học có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng của đơn vị trường mình.
  Song trong công tác quản lý của hiệu trưởng còn nhiều bất cập. Nếu đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng phù hợp sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông.
  6-Nhiệm vụ nghiên cứu :
  -Hệ thống hóa các vấn đề về lý luận về quản lý dạy học ở trường THPT.
  -Tìm hiểu thực trạng và các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Ngan Dừa – huyện Hồng Dân – tỉnh Bạc Liêu.
  -Đề xuất biện pháp quản lý họat động dạy học của hiệu trưởng Trường trung học phổng Ngan Dừa – huyện Hồng Dân – tỉnh Bạc Liêu góp phần nâng cao chất lượng dạy học của đơn vị.
  7-Phương pháp nghiên cứu :
  -Phương pháp nghiên cứu lý luận ( tham khảo các tài liệu, sách báo có liên )
  -Phương pháp điều tra, khảo sát ( thông qua phiếu trưng cầu ý kiến )
  -Phương pháp phân tích, tổng hợp

  Chương 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
  .
  Chương 2
  THỰC TRẠNG BIỆN PHÁP
  QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG
  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGAN DỪA
  HUYỆN HỒNG DÂN – TỈNH BẠC LIÊU
  .
  Chương 3
  ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG
  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGAN DỪA

  KẾT LUẬN

  1-Kết luận :
  Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trong Trường THPT có ý nghĩa rất quan trọng, trước hết là tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Như vậy,trong quá trình quản lý cần phải có sự phối hợp đồng bộ của nhiều bộ phận trong nhà trường dựa trên kế hoạch đã được xây dựng. Đồng thời, kết quả của quá trình giảng dạy và học tập cần phải được nhìn nhận một cách khách quan, công bằng thì mới có thể phát huy được những mặt mạnh cũng như khắc phục được những mặt yếu kém trong quá trình dạy học. Hơn nữa, việc quản lý hoạt động dạy học trong nhà trường được tiến hành đúng đắn sẽ củng cố được chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng học tập của học sinh, qua đó giúp cho hiệu trưởng nhà trường quản lý được mặt bằng chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành giáo dục và đáp ứng được nhu cầu của mục tiệu giáo dục đặt ra.
  Tuy nhiên, trong quá trình quản lý điều hành, người hiệu trưởng cần phải có uy tín, có bãn lĩnh như : phong cách lãnh đạo, năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và có tầm nhìn xa, sâu và rộng đối với sự nghiệp giáo dục. Cần phải có những quyết định đúng đắn trong các biện pháp quản lý hoạt động của nhà trường, có như thế thì tin chắc rằng hoạt động dạy học nhất định sẽ nâng cao được chất lượng của nhà trường trong giai đoạn đổi mới hiện nay.
  Từ thực trạng của biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trường THPT Ngan Dừa như đã tìm hiểu và trình bày ở phần trên. Bản thân tôi cũng đã đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng Trường THPT Ngan Dừa, theo tôi là có đặc điểm mới mẽ như : Biên pháp “Quản lý giúp đỡ học sinh yếu kém - quản lý mặt bằng chất lượng”, “Tăng cường biện pháp quản lý hoạt động dạy trong nhà trường bằng ứng dụng công nghệ thông tin” nhưng tùy thuộc vào điều kiện thực tế của nhà trường mà hiệu trưởng áp dụng, có thể sẽ mang lại hiệu quả góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông.
  2-Kiến nghị :
  Để biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng Trường THPT Ngan Dừa mang lại hiệu quả cao, tôi xin có một vài kiến nghị như sau :
  -Nhà trường tăng cường bồi dưỡng nâng cao ý thức tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy là hết sức cần thiết, tạo mọi điều kiện để giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (vì trường hiện có số lượng giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy là 55 giáo viên chiếm 70,51 % trong tổng số giáo viên toàn trường là 78 giáo viên).
  -Tăng cường quản lý nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn như : tổ chức các chuyên đề khoa học, phương pháp giảng dạy bộ môn, tránh tình trạng hình thức, chiếu lệ, đối phó.
  -Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên luôn tận tâm, chu đáo nhiệt tình trong công tác, hết mực thương yêu học sinh và biết trân trọng ngành nghề đang theo đuổi. Luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
  -Lãnh đạo nhà trường có kế hoạch tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện Hồng Dân, lãnh đạo Sở GD-ĐT Bạc Liêu đầu tư cho nhà trường thêm các phòng chức năng phục vụ giảng dạy và học tập, hoàn thiện mạng lưới công nghệ thông tin cho nhà trường (Internet, Website, Email) để sớm đưa vào hoạt động phụ vụ cho công tác quản lý các hoạt động của nhà trường.


  Xem Thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Ngan Dừa-huyện Hồng Dân-tỉnh Bạc Liêu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Ngan Dừa-huyện Hồng Dân-tỉnh Bạc Liêu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status