Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Cấu trúc của v - thứ tự và định lý kiểu kruskal- katona

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cấu trúc của v - thứ tự và định lý kiểu kruskal- katona

  CẤU TRÚC CỦA V - THỨ TỰ VÀ ĐỊNH LÝ KIỂU KRUSKAL- KATONA

  Trần Ngọc Danh

  Trang nhan đề
  Mục lục
  Bảng ký hiệu
  Phần mở đầu
  Chương_1: Tổng quan về K- POSET.
  Chương_2: Định lý kiểu KK.
  Chương_3: Các bài toán về biểu diễn và định lý kiểu LOVASZ.
  Chương_4: Cấu trúc của thứ tự V và các bài tóa mở.

  Kết luận
  Danh mục các công trình đã công bố của tác giả
  Tài liệu tham khảo
  Mu.e Lu.e
  Chl1dng 1. Tang quaD v~ K-poset
  1.1D6inet1iehsitv~K-poset .
  1.2Caekhaini~meCiban .
  1.3DinhlyKK .
  1.4 Dinhly Clements-Linstrom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1.5 Cae va:nd~ d~t ra trong lu~n an . . . . . . .
  Chl1dng 2. Dinh If ki~u KK
  2.1Kyhi~u . .
  2.2 Thu tl,tBG la kh6ng thleh heJp . . . . . . . . . . . .
  2.3K-posefeuaca.evectCiBool
  Chl1dng 3. B~ti tmln bi~u di~n va dinh If ki~u Lovasz
  3.1 Cae bai toan v~ bi~u di~n tren B . . . . . . . . . . . . .
  3.2Dinhlyki~uLovasz
  Chl1dng 4. CAll true eua thl1 tl! V va cae bai toaD md
  4.1Ca:utrueeuathutl,tV .
  4.2Caebaitoanv~bi~udi~n .
  4.3CaebaitoanmCt
  Ke't lu~n
  Danh mve eong trlnh dii eong b6 eua tae giii
  Tai li~u tham khiio


  Xem Thêm: Cấu trúc của v - thứ tự và định lý kiểu kruskal- katona
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cấu trúc của v - thứ tự và định lý kiểu kruskal- katona sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status