Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bước đầu nghiên cứu qui trình tách và nuôi cấy tế bào gốc phôi chuột

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bước đầu nghiên cứu qui trình tách và nuôi cấy tế bào gốc phôi chuột

  Đề tài: Bước đầu nghiên cứu qui trình tách và nuôi cấy tế bào gốc phôi chuột

  Cộng tác viên: DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  AS Adult stem cell Tế bào mầm trưởng thành
  D`MEM Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium Môi trường D`MEM
  dpc day postcoitum Ngày sau giao phối
  Ebs Embryonic bodys Thể phôi
  EC Embryonic carcinoma Tế bào khối u
  EGC Embryonic germ cell Tế bào mầm phôi
  ES Embryonic stem cell Tế bào gốc phôi
  FBS Fetal bovine serum Huyết thanh bào thai bò
  FGF Fibroblast growth factor Nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi
  GC Germ cell Tế bào mầm
  ICM Inner mass cell Khối tế bào bên trong
  LIF Leukimia inhibitory factor Nhân tố ức chế bạch cầu
  MEF Mouse embryonic fibroblast Tế bào fibroblast phôi chuột
  MHC Major Histocompatibitity complex Phức hợp tương hợp mô
  PGC Primordial germ cell Tế bào mầm sinh dục sơ khai LỜI MỞ ĐẦU
  Thế kỷ 21 - với sự bùng nổ của thành tựu Công Nghệ Sinh học đã đem lại
  nguồn lợi to lớn cho cuộc sống nhân loại. Con người không ngừng tìm kiếm những
  hướng nghiên cứu mới trong Sinh học Phân tử và Sinh học tế bào. Đặc biệt là việc
  nghiên cứu tế bào gốc (Stem cell) nhằm tận dụng nguồn giá trị vô tận của loại tế
  bào này trong công tác chữa bệnh nhất là bệnh nan y.
  “Tế bào gốc” đã trở thành một khái niệm không còn xa lạ trong lĩnh vực YSinh học do những đặc tính ưu việt của nó. Tuy nhiên Công nghệ tế bào gốc (Stem
  cell biotech) cũng đã trở thành nỗi băn khoăn cho nhân loại khi nó được nghiên cứu
  và thao tác trên chính con người.
  Nhiều quốc gia trên thế giới đã cho phép tiến hành các thao tác trên tế bào gốc
  phôi người (Human embryo) và cũng có nhiều nước cấm, trong đó có Việt Nam.
  Vấn đề này còn đang có nhiều tranh cãi và hiển nhiên sẽ còn bị hạn chế cho đến khi
  tìm ra các phương pháp kiểm soát chặt chẽ.
  Trong các đối tượng nghiên cứu phổ biến hiện nay, chuột nhắt trắng có lẽ là khá
  quen thuộc trong phòng thí nghiệm vì những đặc tính thuận lợi của nó: kích thước
  nhỏ, vòng đời ngắn, đặc điểm sinh lý gần với người
  Việc thu nhận tế bào gốc từ phôi chuột đã được thực hiện từ rất lâu trên thế giới
  và đã đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, lĩnh vực nghiên cứu này còn rất hạn chế
  ở Việt Nam.
  Để bắt đầu tiếp cận với đối tượng nghiên cứu mới này, chúng tôi bước đầu
  nghiên cứu qui trình tách và nuôi cấy tế bào gốc phôi chuột. Mặc dù bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng chắc chắn rằng
  còn nhiều điều chưa hoàn thiện. Rất mong sự quan tâm và góp ý của những ai quan
  tâm đến vấn đề này để đề tài được hoàn thiện hơn.
  Chân thành cảm ơn.
  TP HCM, tháng 12/2005
  Thay mặt nhóm tác giả
  Dương Thị Bạch Tuyết
  PHẦN 1 1. TẾ BÀO GỐC
  1.1. Khái niệm
  Tế bào gốc là một loại tế bào chưa chuyên hoá, có khả năng phân chia vô hạn
  trong các tổ chức sống, có nguồn gốc từ phôi, bào thai hay mô cơ thể trưởng thành.
  Dưới điều kiện thích hợp hay có tín hiệu kích thích, tế bào gốc sẽ phát triển thành
  nhiều loại tế bào chuyên hoá tạo thành các cơ quan hay tổ chức của cơ thể. [1][2]
  1.2. Đặc điểm
   Có khả năng phân chia vô hạn.
   Cấu trúc di truyền (Bộ NST lưỡng bội) trong các tế bào vẫn duy trì và ổn
  định với mỗi loài.
   Có thể biệt hoá thành các loại tế bào chuyên hoá khác nhau thu từ 3 lớp
  mầm nguyên thủy.
   Có khả năng nhân dòng tế bào.[1][2]
  1.3. Phân loại
  Gồm 2 nhóm chính : [7][9]
   Tế bào gốc phôi (Embryonic Stem Cell – ES)
   Tế bào gốc phôi – ES
   Tế bào mầm phôi (Embryonic Germ Cell – EGC)
   Tế bào gốc trưởng thành (Adult Stem Cell – AS)
  1.4. Sơ lược tình hình nghiên cứu
  Các tế bào gốc phôi (ES _ Embryo stem cell, ) lần đầu tiên được cô lập vào
  những năm 1980 bởi nhiều nhóm nghiên cứu làm việc độc lập. Những nhà nghiên
  cứu này đã nhận ra đặc tính biệt hóa đa hướng của tế bào ES để cho ra các loại tế
  bào của cả ba lớp mầm sơ khởi. Gossler và cộng sự đã miêu tả khả năng và lợi điểm của việc dùng tế bào ES để
  tạo ra được các động vật chuyển gene. Thomas và Capechi đã báo cáo về khả năng
  biến đổi bộ gene của các tế bào ES bằng tái tổ hợp tương đồng.
  Smithies và các đồng nghiệp sau đó đã chứng minh rằng các tế bào ES được biến
  đổi gen khi vào Blastocyst, có thể truyền lại những biến đổi di truyền này qua các
  dòng tế bào .
  Ngày nay các biến đổi di truyền trên bộ gene chuột bằng kỹ thuật tế bào ES là
  một cách tiếp cận quan trọng để tìm hiểu chức năng của các tế bào động vật hữu
  nhũ in vivo. Các nghiên cứu về các tế bào ES của các động vật hữu nhũ: chuột đồng,
  chuột, chồn, heo và bò đã được công bố; tuy nhiên, chỉ có tế bào ES chuột là thành
  công trong việc truyền lại các biến đổi di truyền từ tế bào ES thông qua dòng tế bào
  mầm sinh dục.
  Gần đây, các quan tâm về các tế bào gốc đã tăng mạnh nhờ những báo cáo về
  cô lập tế bào ES ở người và linh trưởng.
  Các công trình tạo phôi lai giữa người và thỏ, biến tế bào gốc thành trứng và tinh
  trùng, thu tế bào mầm mà không làm chết phôi đã thu được nhiều kết quả khả
  quan trong hai thập kỷ qua.
  Đặc biệt, vào tháng 5/2004 A. Melton và cộng sự đã biệt hoá 17 loại tế bào
  khác nhau từ ES thu nhận từ khối tế bào bên trong của blastocyst ở người.
  Các nhà khoa học Hàn quốc đã tỏ ra vượt trội và đã có các công trình có tính
  tiên phong trong lĩnh vực thu nhận tế bào gốc phôi người.
  Tính đến nay, trên thế giới, ít nhất đã có 4 ngân hàng tế bào gốc ra đời và đi
  vào hoạt động (Hàn quốc, Anh, Mỹ, Trung quốc). Hình 1.1 : a) Blastocyst b) phôi người giai đoạn 8 tế bào
  Riêng ở Việt Nam, việc nghiên cứu tế bào gốc chỉ mới đang trong giai đoạn
  khởi đầu và được tập trung chủ yếu tại hai trung tâm lớn (Đại học Khoa học Tự
  nhiên Hà nội và Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM). Mặc dầu vậy, các phòng
  Thí nghiệm công nghệ cao của hai Trường nói trên cũng đã đạt được một số thành
  tựu làm tiền đề cho các nghiên cứu sâu hơn về tế bào gốc. Chẳng hạn như xây dựng
  các quy trình thu nhận nguồn phôi in vitro, in vivo từ động vật làm nguyên liệu cho
  khai thác tế bào gốc, cấy ghép da thu được từ nuôi cấy tế bào để điều trị các ca
  bỏng, ghép tế bào gốc CD34+ máu ngoại vi để để điều trị bệnh lý ác tính, thu tế
  bào gốc sinh máu từ tuỷ xương, cuống rốn [7][9]
  2. TẾ BÀO GỐC PHÔI
  2.1. Khái niệm và đặc điểm
  Tế bào gốc phôi được định nghĩa bởi nguồn gốc của nó, chúng có nguồn gốc từ
  dạng blastocyst của phôi. Blastocyst là một dạng phát triển tất yếu của phôi trước
  khi bám vào thành tử cung. Ở giai đoạn này, phôi chuột gồm lớp tế bào ngoài (ngoại
  phôi bì), khoang phôi và khối tế bào bên trong. Tế bào gốc tăng nhanh về số lượng và biệt hóa chức năng thành các cơ quan
  trưởng thành. Nếu tách tế bào gốc ra khỏi phôi và chuyển chúng vào một cơ quan
  khác hay cơ thể trưởng thành, chúng có thể hòa nhập, tiếp tục phân chia và thể hiện
  khả năng chuyên biệt theo cơ quan đó.
  Tương tự, nếu các tế bào này được cô lập invitro, tạo dòng (colony) và tác động
  biệt hóa, chúng sẽ có khả năng biến đổi hình thái và đặc điểm sinh lý để cho các
  dạng tế bào khác trong phòng thí nghiệm.[1][2]
  Hầu hết những tế bào trong cơ thể đều có nguồn gốc từ sự tự sao chép tế bào
  gốc. Do đó, các nhà khoa học nhận thấy cần phải phát triển đặc điểm đặc biệt này
  để giúp tế bào gốc biệt hóa tốt hơn. Austin Smith đã xác định các đặc điểm cụ thể
  của tế bào gốc phôi như sau:
   Chuyển hóa từ lớp tế bào bên trong hay nội phôi bì của blastocyst.
   Tồn tại và duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể ở dạng lưỡng bội.
   Có thể phát triển thành các loại tế bào khác nhau và xuất phát từ 3 lớp mầm
  riêng biệt của phôi (nội bì, trung bì và ngoại bì).
   Có khả năng hợp thành một thể thống nhất trong tất cả các mô thai trong suốt
  thời kỳ phát triển.
   Có khả năng nhân dòng tế bào và phát triển thành tế bào trứng và tinh trùng.
   Biểu hiện nhân tố sao chép Octo-4, làm hoạt hóa hay kìm hãm một gene đích
  và duy trì sự phát triển nhanh của tế bào gốc phôi không biệt hóa.
   Có thể tiếp tục phát triển và tự đổi mới chính nó.
   Dòng các tế bào gốc phôi đơn bào có thể phát triển thành dòng tế bào thuần
  hay dòng tế bào có nguồn gốc như nhau.
   Trong tổng hợp DNA, khác với tế bào sinh dưỡng, tế bào gốc phôi không đòi
  hỏi các tác nhân kích thích bên ngoài khi bắt đầu sao chép DNA.


  Xem Thêm: Bước đầu nghiên cứu qui trình tách và nuôi cấy tế bào gốc phôi chuột
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bước đầu nghiên cứu qui trình tách và nuôi cấy tế bào gốc phôi chuột sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status