Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu giảm dao động cho công trình theo mô hình con lắc ngược chịu tác dụng của ngoại lực

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giảm dao động cho công trình theo mô hình con lắc ngược chịu tác dụng của ngoại lực

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ CƠ HỌC
  NĂM 2011


  MỤC LỤC
  Lời cam đoan .1
  Mục lục 2
  Danh mục các ký hiệu .5
  Mở đầu .8

  Chương 1: Tổng quan về bộ hấp thụ dao động thụ động . 13
  1.1 Giới thiệu chung . 13
  1.2 Nguyên lý cơ bản của bộ hấp thụ dao động thụ động . .15
  1.3 Tính bộ hấp thụ dao động thụ động cho hệ không có cản nhớt .17
  1.3.1 Hệ chịu kích động điều hoà . 17
  1.3.2 Hệ chịu kích động ồn trắng . 22
  1.4 Tính bộ hấp thụ dao động thụ động cho hệ có cản nhớt . .23
  1.5 Một số tiêu chuẩn để xác định bộ hấp thụ dao động thụ động .24
  1.6 Bộ hấp thụ dao động cho hệ con lắc ngược . . .26
  1.7 Kết luận chương 1 . .30

  Chương 2: Phương trình chuyển động của hệ con lắc ngược có lắp đặt hệ thống giảm dao động TMD 31
  2.1 Mô hình tính toán của cơ cấu con lắc ngược, có gắn bộ hấp thụ dao động được nghiên cứu trong luận án .31
  2.2 Thiết lập phương trình vi phân chuyển động của hệ con lắc ngược. .32
  2.2.1 Động năng của cơ hệ . .33
  2.2.2 Lực suy rộng của cơ hệ . 38
  2.2.2.1 Thế năng của cơ hệ . 39
  2.2.2.2 Hàm hao tán của cơ hệ . 41
  2.2.2.3 Lực hoạt suy rộng của cơ hệ . 41
  2.2.3 Phương trình vi phân chuyển động của hệ .43
  2.3 Kết luận chương 2 . . 46
  3
  Chương 3. Nghiên cứu, phân tích, tính toán, giảm dao động cho các công trình có dạng hệ con lắc ngược . .47
  3.1 Trường hợp chỉ có bộ hấp thụ dao động TMD-D. 49
  3.1.1 Phương trình vi phân chuyển động của hệ . .49
  3.1.2 Nghiên cứu ổn định chuyển động của hệ con lắc ngược theo tiêu chuẩn kĩ thuật trường hợp chỉ lắp bộ TMD-D . 50
  3.1.3 Tính toán các thông số của bộ hấp thụ dao động TMD-D để giảm dao động cho cơ cấu con lắc ngược . 55
  3.2 Trường hợp chỉ lắp đặt bộ hấp thụ dao động TMD-N . .65
  3.2.1 Phương trình vi phân chuyển động của hệ khi lắp đặt bộ hấp thụ dao động TMD-N. . .66
  3.2.2 Nghiên cứu ổn định chuyển động của hệ con lắc ngược theo tiêu chuẩn kĩ thuật khi lắp bộ hấp thụ dao động TMD-N .67
  3.2.3 Tính toán các thông số của bộ hấp thụ dao động TMD-N để giảm dao động cho cơ cấu con lắc ngược 69
  3.3 Trường hợp con lắc ngược có lắp đặt đồng thời cả hai bộ hấp thụ dao động TMD-N và TMD-D .81
  3.3.1 Nghiên cứu ổn định chuyển động của hệ con lắc ngược theo tiêu chuẩn kĩ thuật trường hợp có lắp đặt cả hai bộ TMD 82
  3.3.2 Tính toán các thông số của bộ hấp thụ dao động để giảm dao động cho cơ cấu con lắc ngược 86

  3.4 Kết luận chương 3 . 103
  Chương 4: Mở rộng kết quả nghiên cứu trường hợp có lắp đồng thời hai bộ TMD-D và DVA. Tính toán mô phỏng số các các kết quả nghiên cứu giảm dao động cho một số kết cấu công trình . . 106
  4.1 Mở rộng kết quả nghiên cứu trường hợp có lắp đồng thời hai bộ TMD-D và DVA . 106
  4.1.1 Mô hình của con lắc ngược có lắp hai bộ hấp thụ dao động TMD-D và DVA . . 106
  4. 1.2 Thiết lập phương trình vi phân chuyển động của hệ con lắc ngược có lắp đặt bộ DVA và TMD 107
  4.1.3 Nghiên cứu xác định các thông số của bộ hấp thụ dao động DVA và bộ TMD-D để công trình làm việc ổn định và giảm dao động cho hệ con lắc ngược một cách tối ưu . 118
  4.2 Tính toán mô phỏng số các kết quả nghiên cứu bộ hấp thụ dao động vào một số kết cấu công trình. . 123
  4.2.1 Áp dụng kết quả nghiên cứu bộ hấp thụ dao động, tính toán giảm dao động cho tháp nước 123
  4.2.2 Áp dụng kết quả nghiên cứu bộ hấp thụ dao động, tính toán giảm dao động theo phương thẳng đứng của ô tô . .129
  4.2.3 Áp dụng kết quả nghiên cứu bộ hấp thụ dao động, tính toán giảm dao động cho tháp ngoài biển .132
  4.3 Kết luận chương 4 . .137
  Kết luận và kiến nghị . . 138
  Danh mục các công trình đã công bố của tác giả. . 142
  Danh mục tài liệu tham khảo .143
  Lời cảm ơn . 151
  Phụ lục chương trình máy tính : Lập trình vẽ đồ thị trên phần mềm MAPLE để mô phỏng dao động cho hệ . .

  MỞ ĐẦU
  1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài

  Trong thực tế có nhiều công trình có mô hình ở dạng con lắc ngược như
  nhà cao tầng, tháp vô tuyến, giàn khoan, công trình biển cùng với sự phát
  triển của khoa học kỹ thuật các công trình này ngày càng lớn về chiều dài và
  chiều cao. Sự gia tăng về quy mô kết cấu sẽ dẫn đến các đáp ứng động lực
  phức tạp của kết cấu và sẽ sinh ra các dao động có hại. Vì vậy, nghiên cứu
  giảm dao động có hại cho cơ cấu con lắc ngược là bài toán đang được rất nhiều
  các nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu.
  Một hướng nghiên cứu mang tích thời sự, cấp thiết và quan trọng ở Việt
  Nam hiện nay là nghiên cứu để giảm dao động cho các công trình biển có
  dạng con lắc ngược DKI. Bắt đầu từ năm 1989, theo Chương trình Biển Đông
  - Hải Đảo của Nhà nước đã tiến hành xây dựng các công trình biển dạng DKI.
  Các công trình này đã và đang góp phần vào xây dựng, bảo vệ đất nước và
  khai thác tiềm năng vô cùng to lớn của biển. Qua nghiên cứu trong [8], [17],
  [18] cho thấy đáp ứng gây ra dao động có hại cho công trình DKI bao gồm
  hai loại chính là đáp ứng ngang và thẳng đứng liên quan đến hiện tượng lắc
  ngang và nhổ cọc. Dao động của công trình DKI bao gồm hai loại dao động:
  Dao động rung lắc có tần số là các tần số riêng của công trình và dao động
  cưỡng bức gây ra bởi tải trọng sóng, trong đó dao động rung lắc đặc biệt có
  hại với độ bền và tuổi thọ của công trình. Các dao động rung lắc có tần số cao
  hơn nhiều lần tần số của sóng biển là một trong các dao động có hại không
  mong muốn cần được hạn chế. Để giảm dao động rung lắc cho công trình
  DKI theo đề xuất của các nhà khoa học Nguyễn Đông Anh và cộng sự (vcs)
  [8], Nguyễn Hoa Thịnh vcs [17, 18] có thể lắp vào công trình DKI hai bộ
  TMD để tiêu tán năng lượng cho hệ. Một bộ TMD được đặt theo hướng tác
  9
  động của sóng biển để giảm dao động lắc ngang. Một bộ TMD khác được đặt
  theo hướng thẳng đứng để giảm dao động thẳng đứng và chống nhổ cọc.
  Các công trình dạng con lắc ngược DKI có vị trí chiến lược quan trọng
  trong sự phát triển, khai thác tiềm năng biển, tăng cường khả năng quốc
  phòng, góp phần vào ổn định chính trị của đất nước. Việc tiếp tục nghiên cứu
  áp dụng các bộ hấp thụ dao động để giảm dao động cho các công trình DKI
  nhằm nâng cao chất lượng và tuổi thọ của các công trình DKI là vấn đề đã và
  đang được Bộ Quốc phòng và các nhà khoa học trong nước đang quan tâm
  nghiên cứu.
  2. Mục đích nghiên cứu của luận án
  Như đã phân tích ở trên: Dao động rung lắc đặc biệt có hại với độ bền và
  tuổi thọ của công trình có dạng con lắc ngược. Các dao động rung lắc có tần
  số cao hơn nhiều lần tần số của sóng biển là một trong các dao động có hại
  không mong muốn cần được hạn chế. Bởi vậy mục đích của luận án là nghiên
  cứu giảm dao động rung lắc cho các công trình có dạng con lắc ngược.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
  * Đối tượng nghiên cứu của luận án

  Trong [2], [3], [5],[12], [51] đã nghiên cứu dao động của con lắc ngược có
  lắp bộ hấp thụ dao động. Tuy nhiên các nghiên cứu đó mới chỉ xét đến dao
  động lắc ngang của con lắc ngược. Nhưng trong thực tế nhiều công trình có
  dạng con lắc ngược, ngoài thành phần dao động lắc ngang nó còn dao động
  theo phương thẳng đứng. Vì vậy đối tượng nghiên cứu của luận án là các bộ
  hấp thụ dao động thụ động TMD cho các công trình dạng con lắc ngược có
  xét đến cả dao động thẳng đứng và lắc ngang

  Xem Thêm: Nghiên cứu giảm dao động cho công trình theo mô hình con lắc ngược chịu tác dụng của ngoại lực
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giảm dao động cho công trình theo mô hình con lắc ngược chịu tác dụng của ngoại lực sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status