Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cảm hứng thời gian trong thơ đời Trần

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cảm hứng thời gian trong thơ đời Trần

  Đề tài: Cảm hứng thời gian trong thơ đời Trần

  MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài
  1.1. Trong mỗi một tác phẩm văn học, người nghệ sĩ luôn thể hiện các
  quan điểm về nghệ thuật, về cuộc sống qua hình tượng thời gian và không
  gian. Thơ đời Trần cũng vậy. Đó là thơ của một triều đại đặc biệt với những
  biến cố lịch sử lớn lao, với tầm vóc phi thường của những con người bình
  thường trong thời đại phục hưng dân tộc. Một số công trình nghiên cứu trước
  đây cũng đã từng đề cập đến phương diện thời gian trong thơ đời Trần nhưng
  mới chỉ nêu khái quát bên cạnh nhiều phương diện nghệ thuật khác. Vấn đề
  chưa được đi sâu, khảo sát chuyên biệt nên chưa giúp người đọc thấy thật rõ
  sự khác biệt của phương diện này trong các loại hình thơ ca đời Trần và thơ
  đời Trần so với thơ ca trung đại.
  1.2. Văn học là một hình thái ý thức xã hội, do đó, nó là tấm gương phản
  ánh cuộc sống một cách sinh động và chân thực. Là một thể loại quan trọng
  của văn học, thơ ca góp phần thể hiện thế giới nội tâm phong phú của con
  người, hơn thế, người đọc của những thế hệ sau có thể dùng thơ ca làm chiếc
  cầu nối để “liên lạc” với những con người sống cách xa họ hàng bao nhiêu thế
  kỷ. Chúng ta rất muốn biết con người thời Trần đã sống và suy nghĩ như thế
  nào về những vấn đề của cuộc sống, của thời đại. Chúng ta cũng muốn cắt
  nghĩa những hiện tượng của lịch sử bằng con đường đi vào thế giới tâm hồn
  của họ. Tất nhiên thơ ca không phải là con đường duy nhất để ta tìm đến với
  cha ông. Nhưng nếu ta muốn bắt đầu từ con đường mà ở đó, thế hệ đi trước đã
  không ngại bộc bạch những suy nghĩ rất riêng tư, rất trung thực thì qua thơ ca
  có lẽ là cách tương đối hữu hiệu. Và cũng ở địa hạt thơ ca, con người đời
  Trần đã thể hiện những quan niệm nhân sinh của mình một cách khá rõ nét.
  Họ nghĩ về thiên nhiên, về con người, về lịch sử với lẽ hưng phế Họ nghĩ
  về tất cả những điều đó trong sự trôi chảy của thời gian, trong giới hạn của không gian. Bởi vậy, đọc những biểu hiện về thời gian trong thơ đời Trần
  cũng giúp ta rõ hơn về những suy nghĩ, cảm xúc, quan niệm nhân sinh của các
  nhà thơ đời Trần. Từ đó thấy được vẻ đẹp tâm hồn của con người thời Trần
  cùng một phương diện giá trị độc đáo của thơ ca thời đại này.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Tuy chưa có một công trình riêng biệt nào nghiên cứu vấn đề thời gian
  trong thơ đời Trần nhưng rải rác trong các bài nghiên cứu, các tác giả ít nhiều
  đều đề cập đến vấn đề này. Do đó, mục đích nghiên cứu của công trình này
  không phải là khai thác một vấn đề hoàn toàn xa lạ và mới mẻ, tất nhiên, càng
  không phải là sự nhắc lại một cách máy móc và không cần thiết. Trên cơ sở
  nghiên cứu và kế thừa những công trình nghiên cứu trước đây, chúng tôi
  muốn tổng kết một cách có hệ thống những biểu hiện của thời gian nghệ thuật
  trong thơ đời Trần. Từ đó đi đến phát hiện những nét độc đáo của cảm thức
  thời gian trong thơ thời ấy nhằm thấy được những đóng góp của phương diện
  nghệ thuật này cho thơ ca đời Trần nói riêng, thơ ca trung đại nói chung. Bên
  cạnh đó cũng đồng thời đi đến hiểu sâu hơn về văn học của một thời đại huy
  hoàng trong lịch sử dân tộc.
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi khảo sát
  3.1. Đối tượng
  Thơ ca đời Trần tuy không thật nhiều về số lượng nhưng cũng không
  phải là ít. Ở luận văn này, chúng tôi muốn đi tìm một quan niệm cụ thể về
  thời gian của các nhà thơ đời Trần thông qua các bài thơ có thể hiện trực tiếp
  hoặc gián tiếp yếu tố thời gian. Thời gian qua cách nhìn, cách cảm nhận của
  tác giả đối với thế giới chung quanh, từ quá khứ đến hiện tại, có tác dụng soi
  tỏ cuộc sống trong quá khứ của cha ông không chỉ giúp ta hiểu hơn về cuộc
  sống tâm hồn, tính cách của các bậc tiền bối mà còn giúp ta gạn đục khơi
  trong cho cuộc sống mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn, nhân ái hơn. Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là cách nhìn, cách cảm nhận, và
  từ đó, quan niệm về thời gian được thể hiện một cách trực tiếp hoặc gián tiếp
  trong thơ đời Trần. Đây cũng là một phương diện trong quan niệm nhân sinh
  sẽ góp phần soi rõ những vấn đề liên quan như tư tưởng, tâm hồn, nhân
  cách của các tác gia đời Trần.
  3.2. Phạm vi
  1. Nhắc đến thơ đời Trần, người ta nghĩ ngay đến thơ Thiền, một thành
  tựu kế thừa từ đời Lý với những bước phát triển vượt bậc. Trong thơ Thiền, ta
  gặp được những con người đạt đến sự tự do gần như tuyệt đối của tâm hồn.
  Bởi vậy, khảo sát thơ Thiền giúp ta nhìn rõ hơn những quan niệm nhân sinh
  của con người đời Trần, trong đó có vấn đề thời gian.
  2. Một bộ phận quan trọng của thơ ca thời kì này là những vần thơ tràn
  đầy tinh thần dân tộc, những vần thơ cất lên trước trận đánh, trong trận đánh
  để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân dân, và sau trận đánh với cảm xúc tự
  hào, tràn đầy niềm tin. Nghiên cứu về cảm thức thời gian trong thơ đời Trần,
  không thể không khảo sát mảng thơ này, đó là thơ ca thời thịnh Trần.
  3. Khi nhà Trần bắt đầu có dấu hiệu suy thoái, thơ ca chuyển từ cảm
  hứng hướng ngoại sang cảm hứng hướng nội với những vần thơ đầy suy tư và
  trăn trở. Do đó, tất cả những quan niệm nhân sinh trước đây cũng có phần
  thay đổi, kéo theo sự thay đổi về cảm thức thời gian. Vì vậy, phạm vi nghiên
  cứu của đề tài này sẽ bao gồm toàn bộ thơ ca thời Trần với nhiều cảm hứng
  khác nhau, từ cảm hứng yêu nước, tự hào dân tộc, cảm hứng thiên nhiên, cảm
  hứng Thiền tông thời thịnh Trần đến cảm hứng thế sự thời vãn Trần.
  4. Lịch sử vấn đề
  Tuy chưa có một công trình chuyên biệt nào dành riêng để khảo sát,
  nghiên cứu vấn đề cảm thức thời gian trong thơ đời Trần nhưng thời gian
  nghệ thuật vốn được coi là một biểu hiện quan trọng của thi pháp nên trong quá trình nghiên cứu các vấn đề của văn học trung đại, các tác giả đều lưu tâm
  xem xét, đề cập đến nó.
  Đầu tiên phải kể đến công trình Thi pháp Văn học trung đại Việt Nam
  của tác giả Trần Đình Sử. Trong công trình này, tác giả đã dành hơn bốn trang
  viết để nói về thời gian trong thơ trung đại nói chung với các nội dung như
  mô hình chung của thời gian, thời gian vũ trụ bất biến, thời gian con người.
  Nội dung và các khái niệm mà Trần Đình Sử xác lập tuy không phải dành
  riêng cho thơ đời Trần nhưng nó đã bao quát được những biểu hiện dễ thấy
  nhất của thời gian trong thơ trung đại, giúp người đọc nhận rõ những đặc
  trưng cơ bản nhất của thơ ca trung đại, đồng thời có thể phân biệt dễ dàng với
  thời gian trong thơ ca dân gian và thơ ca hiện đại. Tác giả nghiên cứu thời
  gian trong thơ ca trung đại Việt Nam dựa trên việc so sánh và lí giải sự ảnh
  hưởng về quan niệm, biểu hiện của thời gian trong thơ ca Trung Quốc.
  Về thời gian trong thơ trung đại, tác giả đã xác lập được các khái niệm
  như sau: Thời gian vũ trụ bất biến trong thơ từ thế kỉ X- XVII; Vô thời gian
  trong thơ Thiền - loại thời gian “bất biến, thường trụ, bởi vì không sinh không
  diệt” [58, tr.197]; Thời gian lịch sử trong thơ tương quan với thời gian vũ trụ -
  kiểu thời gian được không gian hóa với “tính bất biến của lịch sử hóa thân
  vào dấu tích” [58, tr.204]; Và cuối cùng là thời gian con người với nỗi buồn
  thương u uất cá nhân.
  Tác giả đã phát hiện và lí giải vấn đề tương đối chặt chẽ. Tuy nhiên, do
  phạm vi nghiên cứu của công trình khá rộng nên tác giả chỉ dừng lại ở bốn
  trang viết cho vấn đề này với mức độ khái quát. Đi vào chiều sâu vấn đề thời
  gian trong thơ ca trung đại vẫn còn chờ đợi sự tiếp tục của các nhà nghiên cứu
  sau này.
  Trong công trình Văn học trung đại Việt Nam, tác giả Lê Trí Viễn
  (Chủ biên) cũng đã đề cập đến vấn đề thời gian trong thơ ca trung đại Việt Nam. Khi nói về đặc điểm của văn học trung đại, điều đầu tiên tác giả quan
  tâm là cách người xưa cảm nhận thế giới. Tác giả cố gắng lí giải những điểm
  khác biệt trong nhận thức và cảm xúc của con người trung đại so với con
  người hiện đại. Tuy không tách ra thành một chương mục riêng nhưng trong
  phần này, tác giả cũng đã phát hiện và lí giải những biểu hiện của thời gian,
  không gian nghệ thuật trong văn học trung đại. Về cơ bản, có thể thấy, ở phần
  thời gian, tác giả nhấn mạnh một số những biểu hiện cơ bản như thời gian
  trung đại là “thời gian tuyến tính trôi chảy không ngừng, một qua không trở
  lại” [91, tr.19] và là “ thời gian chu kỳ đi rồi quay trở lại chứ không đi mất”
  [91, tr.19]; Đồng thời đó còn là “thời gian không trống rỗng trừu tượng mà
  chất chứa một nội dung cụ thể” [91, tr.19]; “Thời gian nhuốm màu thiêng
  liêng và đạo đức” [91, tr.19]. Tác giả cho rằng, trong hai loại biểu hiện của
  thời gian nghệ thuật thì thời gian chu kì có tác động sâu sắc hơn đến cảm quan
  con người trung đại. Đó là “thời gian vĩnh cửu ( ). Ý thức về thời gian chu kì
  sâu hơn và có sức xóa mờ thời gian tuyến tính” [91, tr.20].
  Tuy nhiên, trong khuôn khổ một bài giảng đại học, tác giả cũng chỉ
  khám phá những biểu hiện có sức khái quát nhất mà chưa đi sâu phân tích các
  dẫn chứng. Vấn đề được đặt ra giúp người đọc có thể hình dung những nét
  tiêu biểu nhất của văn học trung đại. Có thể xem những nội dung mà tác giả
  đề cập, luận giải là cái “nền” để trên cơ sở đó, ta có thể đi tìm những nét đặc
  trưng một cách sâu hơn, rõ hơn trong một triều đại văn học cụ thể.
  Trong chuyên đề bài giảng cao học Thơ Thiền Việt Nam thời Lý -
  Trần, khảo sát từ góc độ nghệ thuật, tác giả Đoàn Thị Thu Vân cũng quan
  tâm đề cập và lí giải khá rõ những biểu hiện của thời gian trong thơ Thiền Lý-
  Trần như là một biểu hiện của thi pháp thơ Thiền. Với khoảng một trang viết,
  tác giả chuyên đề cố gắng truyền tải một cách cô đọng những đặc điểm về
  thời gian nghệ thuật trong thơ Thiền Lý - Trần với những biểu hiện cơ bản sau: Một là thơ Thiền đề cập đến “Thời gian hiện thực của trần thế vô cùng
  ngắn ngủi và chóng vánh” [87, tr.14].
  Hai là tác giả thơ Thiền “đặc biệt đề cao thời gian hiện tại, chủ trương
  sống cho trọn vẹn cái “giây phút này”” [87, tr.14]
  Ba là “thời gian vĩnh hằng nằm trong thời gian chuyển động”[87, tr.15]
  Bốn là “thời gian đóng vai trò cột mốc cho một bước ngoặt của tâm
  thức, đánh dấu sự đổi khác giữa sau và trước” [87, tr.15]
  Cuối cùng là thời gian trong thơ Thiền “thường là mùa thu, ban đêm
  (với trăng sáng, gió trong và hơi đêm mát lạnh). Đó là thời điểm của sự hòa
  điệu giữa con người và vạn vật, vũ trụ” [87, tr.15].
  Như vậy, tiếp cận chuyên đề này, người đọc cũng phần nào nắm rõ
  được những đặc trưng cơ bản của vấn đề thời gian trong thơ Thiền đời Trần.
  Nhưng như tên chuyên đề đã xác định, trọng tâm của chuyên đề vẫn là sự
  khảo sát tất cả các yếu tố nghệ thuật của thơ Thiền Lý - Trần nói chung. Cho
  nên, để tìm hiểu cảm thức thời gian trong toàn bộ thơ đời Trần sẽ là không đủ.
  Mặt khác, xét về bản chất, khi tìm hiểu thơ Thiền đời Trần, chúng ta cũng
  khám phá ra nhiều nét rất khác biệt so với thơ Thiền đời Lý. Bên cạnh đó, vấn
  đề được tác giả trình bày dưới dạng những luận điểm cơ bản cùng với các dẫn
  chứng thật tiêu biểu. Thế nên, vẫn cần thiết để khám phá vấn đề ở một mức
  độ sâu hơn, chuyên biệt hơn.
  Ở cấp độ luận văn thạc sĩ, có hai công trình đề cập đến vấn đề thời gian
  trong thơ đời Trần với vị trí là một phần nhỏ của luận văn.
  Một là công trình Tìm hiểu thơ các vua thời thịnh Trần (Từ Trần
  Thái Tông đến Trần Minh Tông) (2003) của tác giả Trần Thị Hồng Y.
  Để đọc ra chân dung tâm hồn của các vị vua thời thịnh Trần, tác giả
  Trần Thị Hồng Y đã đi khảo sát tất cả các yếu tố nghệ thuật, trong đó có thời
  gian. Tác giả xếp chung không gian, thời gian thành một tiểu mục trong luận văn. Điều này khiến cho có một số yếu tố riêng biệt của thời gian hoặc không
  gian đã không được khai thác triệt để. Tác giả đã phân chia và định danh
  thành ba kiểu thời gian, không gian như sau: Một là thời gian - không gian bất
  tử của hào khí Đông A với đặc điểm: “Không gian hiện thực được nâng lên
  thành không gian sử thi của những năm kháng chiến chống Nguyên”; “Một
  thời gian, không gian tổng hợp từ quá khứ đến hiện tại và tương
  lai”[95,tr.100]; Hai là thời gian - không gian của khuynh hướng cá nhân với
  chút ít tâm sự đời thường. Tác giả cũng nhận thấy đó là một kiểu thời gian -
  không gian thiếu ấm áp, vắng vẻ; Ba là thời gian - không gian siêu thoát. Tác
  giả chủ yếu khảo sát mảng thơ Thiền để chứng minh cho sự tồn tại của thời
  gian - không gian siêu thoát. Đó là kiểu thời gian mà “Tâm hồn trong trẻo,
  lặng lẽ, cái tiểu ngã hòa vào cái đại ngã của vũ trụ, tìm thấy giây phút an
  nhiên tư tại, đó là những khoảnh khắc bừng sáng của trí tuệ và tâm hồn, vượt
  cả không gian và thời gian. Nó là thời gian, không gian của tâm linh huyền
  diệu, siêu thoát của Thiền Tông”[95, tr.105]
  Vì đây chỉ là một phần nhỏ của luận văn nên tác giả hầu như chỉ đề cập
  đến mà chưa có sự đi sâu một cách cặn kẽ, thấu đáo. Sự điểm qua ấy dù sao
  cũng đã cho ta thấy những nét cơ bản của yếu tố thời gian trong thơ của các
  Thiền sư đời Trần - một lực lượng cầm bút quan trọng đã tạo nên diện mạo
  của văn học đời Trần.
  Công trình thứ hai là Con người trong thơ Thiền Lý Trần dưới góc
  nhìn thi pháp học hiện đại (2005) của tác giả Trần Hoàng Hùng. Trong công
  trình này, tác giả cũng xem xét thời gian, không gian như những yếu tố nghệ
  thuật quan trọng trong việc thể hiện tâm hồn con người. Tác giả phân biệt sự
  khác nhau trong quan niệm về thời gian của Nho gia, Đạo gia và Phật giáo, từ
  đó nhấn mạnh những yếu tố đặc trưng trong thơ Thiền. Theo tác giả, thời gian
  trong thơ Thiền Lý - Trần là thời gian thực tại vận động tuần hoàn gắn liền với quy luật “sinh, trụ, dị, diệt”; “sinh, lão, bệnh, tử” của đời người. Bên cạnh
  đó, còn có “khoảnh khắc chợt tỉnh” khi con người ở giữa mốc giao điểm giữa
  mê và ngộ [36, tr.18]. Ngoài ra, tác giả cũng đề cập đến một số thời điểm đặc
  biệt trong thơ Thiền như mùa thu, ban đêm . Mặc dù những ý kiến của tác
  giả mới dừng lại ở mức độ mang tính kế thừa nhưng những đóng góp của nó
  cũng không thể phủ nhận. Đó là sự khai thác sâu, cặn kẽ qua các dẫn chứng.
  Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quát, vấn đề vẫn chưa được khai thác một cách
  triệt để, ngõ hầu giúp người đọc có thể chứng kiến toàn bộ những biểu hiện
  của thời gian trong thơ Thiền. Điều này có lẽ cũng xuất phát từ chính đối
  tượng nghiên cứu của công trình, đó là tác giả chỉ nghiên cứu những bài thơ
  tiêu biểu, những bài thơ có khả năng thể hiện hình tượng con người của một
  dòng thơ đặc biệt trong văn học Lý - Trần.
  Ở cấp độ các bài báo, tạp chí, các tác giả cũng quan tâm đến vấn đề
  này, tuy chưa sâu rộng và chuyên biệt. Đâu đó, ta thoáng gặp những ý kiến,
  những nhận định có liên quan đến vấn đề thời gian, tuy mới chỉ là các hiện
  tượng riêng biệt, đơn lẻ.
  Ở bài viết Về diễn tiến của thơ trữ tình đời Trần của tác giả Nguyễn
  Phạm Hùng (Đã đăng trên tạp chí văn học số 4/1983; In lại trong trong công
  trình Trên hành trình văn học trung đại (sđd)), thời gian cũng được đề cập
  đến qua một số phương diện như sau: Ở thời thịnh Trần là “những cảm xúc
  thơ về một quá khứ vô cùng vinh quang và đầy chiến thắng” [33, tr.166];
  “Cảm xúc trữ tình của các thi sĩ cùng gặp nhau trong sự hồi tưởng lại những
  chiến công của cha ông trên sông Bạch Đằng” [33, tr.166]; Thời vãn Trần thì
  “thời gian được phản ánh trong thơ co giãn theo tâm trạng con người . Ngày
  vui thường qua nhanh mà nỗi buồn sao đằng đẵng” [33, tr.170]; Trong thơ
  Phạm Nhân Khanh, Trần Nguyên Đán, thời gian “buồn bã, nặng nề như cuộc
  đời vô vị trôi đi”. Rồi có lúc lại “giật mình, cảm thấy thời gian trôi đi nhanh quá, rồi cả thời gian, tuổi tác, cuộc đời rồi cũng sẽ một đi không trở lại” [33,
  tr 170]; Trong thơ Nguyễn Tử Thành thì “nghe tiếng thời gian đang tan theo
  những giọt mưa đêm xuân trong một sự nuối tiếc đến tuyệt vọng” [33, tr.171].
  Trong bài viết Huyền Quang và những trang đời nhiều huyền thoại,
  những vần thơ nhiều hàm nghĩa (Đã đăng TCVH số 3/1994, đăng lại trong
  công trình Những nghĩ suy từ văn học trung đại (sđd)), tác giả Trần Thị
  Băng Thanh, trong quá trình lí giải những điểm mờ trong hành trạng vị sư nổi
  tiếng này đồng thời với việc cắt nghĩa những vẫn thơ đầy hàm ý của ông,
  cũng đã đề cập đến kiểu thời gian tồn tại trong tác phẩm Huyền Quang. Đó là
  kiểu thời gian chất chứa nhiều tâm sự trễ nãi, buồn chán. Tất nhiên thơ ông có
  niềm vui những nỗi buồn vẫn là cái đọng lại sâu sắc hơn cả. Trong nỗi cô đơn
  ngập tràn, nhà thơ đã “phó mặc cho ngày tháng cứ trôi đi chậm chạp còn con
  người thì gần như trở nên vô cảm hoặc “lười biếng” ngay cả với công việc
  hàng ngày của tăng chúng” [70, tr.78].
  Ở một bài viết khác Trương Hán Siêu và tư tưởng nghệ thuật thời Lý
  Trần (Đã đăng trên Tạp chí nghiên cứu Phật học số 2/1996, đăng lại trong
  công trình Trên hành trình văn học trung đại (sđd)), tác giả Nguyễn Phạm
  Hùng cũng tìm thấy hai kiểu tư duy tiêu biểu trong thơ văn Trương Hán Siêu
  nói riêng và thơ văn Lý - Trần nói chung, đó là kiểu tư duy hướng ngoại thời
  thịnh Trần và tư duy hướng nội thời Vãn Trần. Ở kiểu tư duy thứ hai, tác giả
  tìm thấy ‘cảm giác trông vắng, hiu quạnh, hẫng hụt của con người khi quá
  khứ huy hoàng đã đi qua’ [34, tr.391]; là lời cảnh tỉnh con người trước sự suy
  thoái của xã hội, nhắc nhở con người không được quên quá khứ huy hoàng
  [34, tr.392]
  Trên đây là một số công trình, bài viết có liên quan đến vấn đề thời
  gian thơ đời Trần. Sự điểm qua ấy có lẽ chưa thật đầy đủ. Tuy nhiên, chúng
  tôi cũng cố gắng nêu lên những nhận xét có tính bao quát và điển hình đối với vấn đề cần khảo sát để giúp người đọc thấy được những mặt đã được khai
  thác, những mặt chưa đi sâu và phần nào sẽ được tiếp tục trong luận văn này.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Căn cứ vào đặc trưng của đối tượng nghiên cứu, trong quá trình giải
  quyết vấn đề, chúng tôi sử dụng chủ yếu một số phương pháp sau:
  - Một là phương pháp thống kê phân loại. Phương pháp này được sử
  dụng để phân chia thơ ca đời Trần thành hai mảng: thơ Thiền và thơ thế tục.
  Mặt khác, chúng tôi cũng tập hợp và thống kê được số lượng những câu thơ,
  bài thơ có biểu hiện trực tiếp hoặc gián tiếp yếu tố thời gian.
  - Hai là phương pháp thống kê miêu tả. Sau khi xác định được những câu
  thơ, bài thơ có biểu hiện yếu tố thời gian, chúng tôi tiến hành mô tả sự biểu
  hiện ấy nhằm làm rõ đặc trưng thời gian của từng loại hình thơ.
  - Bên cạnh các phương pháp trên, chúng tôi còn sử dụng kết hợp các
  thao tác phân tích, so sánh, tổng hợp để giải quyết vấn đề. Thao tác phân tích
  được sử dụng khi mô tả loại hình thơ nhằm làm rõ những biểu hiện đặc trưng
  nhất của thời gian trong thơ đời Trần. Thao tác so sánh được sử dụng thường
  xuyên trong luận văn nhằm tìm ra những nét chung mang tính phổ quát của
  thời gian trong văn học trung đại, nét độc đáo của thời gian trong thơ đời
  Trần, cá tính sáng tạo của mỗi tác giả Thao tác tổng hợp giúp người viết
  thâu tóm vấn đề sau khi đã được phân tích, lí giải.
  Trên đây là một số phương pháp, thao tác chủ yếu được sử dụng trong
  luận văn. Việc vận dụng các phương pháp, thao tác trong luận văn được tiến
  hành phối hợp với nhau nhằm góp phần làm sáng tỏ vấn đề.
  6. Cấu trúc luận văn
  Luận văn bao gồm ba phần: Phần mở đầu, phần nội dung và phần kết
  luận. Phần mở đầu: Lí do chọn đề tài; Mục đích nghiên cứu; Đối tượng nghiên
  cứu và phạm vi khảo sát; Lịch sử vấn đề; Phương pháp nghiên cứu; Cấu trúc
  luận văn.
  Phần nội dung: Gồm 4 chương:
  - Chương 1: Thời đại và cảm thức thời gian trong thơ ca trung đại Việt Nam.
  - Chương 2: Cảm thức thời gian trong thơ Thiền đời Trần .
  - Chương 3: Cảm thức thời gian trong thơ thế tục đời Trần.
  - Chương 4: Nghệ thuật thể hiện thời gian trong thơ đời Trần.
  Phần kết luận. MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cám ơn
  Mục lục
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: THỜI ÐẠI VÀ CẢM THỨC THỜI GIAN TRONG THƠ
  CA TRUNG ÐẠI VIỆT NAM
  1.1. Thời đại của hào khí Đông A – một mốc son trong lịch sử dân tộc . 12
  1.2. Cảm thức thời gian trong thơ ca trung đại 14
  1.2.1. Khái niệm cảm thức thời gian 14
  1.2.2. Cảm thức thời gian trong thơ ca trung đại Việt Nam . 17
  Chương 2: CẢM THỨC THỜI GIAN TRONG THƠ THIỀN ÐỜI TRẦN
  2.1. Vị trí của thơ Thiền trong văn học đời Trần . 20
  2.2. Thời gian thực tại đắm say của giây phút đạt đạo – sự vĩnh hằng
  hóa khoảnh khắc . 21
  2.3. Thời gian ngắn ngủi của kiếp người và thời gian vĩnh hằng của vũ
  trụ tuần hoàn 49
  Chương 3: CẢM THỨC THỜI GIAN TRONG THƠ THẾ TỤC ÐỜI TRẦN
  3.1. Thời gian bất tử trong cảm hứng về lịch sử chống ngoại xâm oai
  hùng . 64
  3.2. Thời gian suy tư, hoài niệm mang tính chất triết lí về cuộc đời và
  thế sự . 71
  3.3. Thời gian lãnh đạm, tàn phai trong cảm xúc đau buồn về thời cuộc 95 Chương 4: NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN THỜI GIAN TRONG THƠ
  ÐỜI TRẦN
  4.1. Dùng hình ảnh giàu sắc thái biểu cảm 108
  4.2. Dùng điển tích, điển cố . 114
  4.3. Dùng thủ pháp đối lập . 118
  4.4. Dùng thủ pháp ẩn dụ, so sánh . 127
  KẾT LUẬN 131
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 134


  Xem Thêm: Cảm hứng thời gian trong thơ đời Trần
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cảm hứng thời gian trong thơ đời Trần sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status