Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty Dược TP.HCM (Shapharco) đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty Dược TP.HCM (Shapharco) đến năm 2015

  Đề tài: Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty Dược TP.HCM (Shapharco) đến năm 2015
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1 . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1
  1.1. Quan niệm về chiến lược . 1
  1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh . 1
  1.1.2. Phân loại chiến lược . 2
  1.1.3. Quản trị chiến lược . 2
  1.1.4. Vai trò của quản trị chiến lược đối với doanh nghiệp . 3
  1.2. Quá trình quản trị chiến lược . 4
  1.2.1. Phân tích môi trường . 5
  1.2.1.1. Phân tích môi trường bên ngoài. 5
  1.2.1.2. Phân tích môi trường bên trong . 11
  1.2.2. Xây dựng chiến lược – Công cụ ma trận SWOT 12
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH ( SAPHARCO )
  2.1. Tổng quan về tình hình hoạt động của ngành Dược TP.HCM 14
  2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của SAPHARCO 17
  2.2.1Giới thiệu lịch sử hình thành của Sapharco 17
  2.2.2 Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Sapharco 21
  2.3. Phân tích các tác động của môi trường đến hoạt động kinh doanh của
  SAPHARCO trong thời gian vừa qua . 22
  2.3.1 Môi trường bên ngoài . 22
  2.3.2 Môi trường bên trong . 33
  1 CHƯƠNG 3 : ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA 40
  CÔNG TY DƯỢC TP.HCM ( SAPHARCO ) ĐẾN NĂM 2015
  3.1. Cơ sở xây dựng mục tiêu 40
  3.2. Mục tiêu phát triển đến năm 2015 41
  3.3. Ma trận SWOT 41
  3.4. Lựa chọn chiến lược 43
  3.4.1Chiến lược phát triển thị trường 43
  3.4.2 Chiến lược xâm nhập thị trường 43
  3.4.3 Chiến lược phát triển sản phẩm 43
  3.4.4 Chiến lược hội nhập về phía trước 44
  3.4.5 Chiến lược chỉnh đốn giản đơn 44
  3.5. Các giải pháp thực hiện chiến lược 44
  3.5.1 Phát triển nguồn nhân lực 44
  3.5.2 Hoạt động Marketing 46
  3.5.3 Hoạt động quản trị 52
  3.5.4 Hoạt động tài chánh kế toán 54
  3.5.5. Phát triển khoa học công nghệ 55
  3.6. Kiến nghị 56
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  MỤC LỤC
  2 LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Ngành Dược là một ngành có tính đặc thù riêng biệt cao , có tác động rất lớn
  đến đời sống xã hội , ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và sinh mệnh của người
  dân , là một ngành được nhà nước kiểm soát , điều tiết rất chặt chẽ nhằm đảm
  bảo việc cung ứng đầy đủ nhu cầu về thuốc trị bệnh và bảo vệ sức khoẻ của xã
  hội . Mặt khác , ngành Dược cũng là một trong những ngành kinh tế trọng điểm
  của một quốc gia, dược phẩm cũng là hàng hoá , hơn nữa lại là một hàng hoá
  mang lại doanh thu cao có tính luân chuyển rất mạnh trên thị trường trong nước
  và trên thị trường thế giới .
  Trong Nghị Quyết 46-NQ/TW ( 23/02/2005 ) về công tác bảo vệ , chăm sóc và
  nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới có nêu : ‘ Phát triển ngành dược
  thành một ngành kinh tế – kỹ thuật mũi nhọn . Phát triển mạnh công nghiệp
  dược , nâng cao năng lực sản xuất thuốc trong nước . Củng cố mạng lưới lưu
  thông , phân phối và cung ứng thuốc để ổn định thị trường dự phòng và chữa
  bệnh cho nhân dân ‘ .
  Những năm gần đây , đời sống của người dân ngày càng được nâng cao , chi tiêu
  cho việc bảo vệ sức khoẻ được cải thiện , nhu cầu sử dụng dược phẩm cũng ngày
  càng đa dạng đã tạo điều kiện cho ngành Dược trong nước phát triển mạnh mẽ
  cả về chất và lượng .
  Thị trường dược phẩm trong nước hiện nay rất đa dạng về chủng loại thuốc .
  Hiện nay thuốc ngoại nhập chiếm trên 70% giá trị thuốc sử dụng hàng năm tại
  thị trường Việt Nam . Ngoài ra các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược
  phẩm Việt Nam trong những năm vừa qua cũng đã cố gắng đưa sản phẩm của
  3 mình vào thị trường dược phẩm nhiều chủng loại thuốc với mẫu mã và chất
  lượng ngày càng được nâng cao .
  Thị trường dược phẩm Thành phố Hồ Chí Minh có thể nói là thị trường lớn nhất
  nước ta hiện nay . Số liệu thống kê cho thấy lượng hàng nhập khẩu qua các công
  ty kinh doanh dược tại Thành phố Hồ Chí Minh so với cả nước chiếm gần 40% ,
  lượng thuốc tiêu thụ ở các trung tâm bán sỉ dược phẩm ở Thành phố Hồ Chí
  Minh chiếm trên 50% . Các công ty sản xuất kinh doanh nhập khẩu dược phẩm
  của các tỉnh thành trên cả nước đều có văn phòng đại diện đặt tại Thành phố Hồ
  Chí Minh . Ngoài ra còn các công ty dược phẩm nước ngoài đã đầu tư vào Việt
  Nam hầu như đều có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh .
  Công ty Dược TP.HCM với tên giao dịch là SAPHARCO được thành lập từ năm
  1976 là một đơn vị có chức năng kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp dược
  phẩm ; có nhiệm vụ mua bán dược phẩm , dữ trữ hậu cần về dược phẩm cho
  Thành phố Hồ Chí Minh , điều hoà phân phối thuốc và tham gia quản lý thị
  trường dược phẩm thành phố .
  Trong hoàn cảnh thị trường dược phẩm đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các
  công ty dược phẩm để giành lấy ưu thế trên thị trường . Để tồn tại và phát triển
  trong điều kiện cạnh tranh gay gắt trong thời gian tới , SAPHARCO cần phải xây
  dựng một chiến lược kinh doanh đúng hướng để có thể phát triển phù hợp trong
  tương lai .
  Những vấn đề nêu trên là lý do chọn đề tài : “ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
  KINH DOANH CỦA CÔNG TY DƯỢC TP.HCM ( SAPHARCO ) ĐẾN NĂM
  2015 “ làm đề tài của luận văn tốt nghiệp .
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu nhằm đạt các mục tiêu cụ thể như sau :
  4 - Hệ thống hoá các lý thuyết , quan điểm về chiến lược kinh doanh đặc thù cho
  hoạt động kinh doanh của Sapharco .
  - Phân tích , đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Sapharco trong thời
  gian qua . Qua phân tích chúng ta xác định được thời cơ , nguy cơ , thế mạnh và
  điểm yếu để làm cơ sở định hướng chiến lược kinh doanh của Sapharco .
  - Đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp với thực trạng của Sapharco . Xây
  dựng các giải pháp khác nhau để thực hiện có hiệu quả của chiến lược kinh
  doanh đề ra .
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ định hướng phát triển cho hoạt động kinh
  doanh dược phẩm của Sapharco thông qua việc phân tích các ảnh hưởng của
  môi trường bên ngoài và môi trường bên trong trong giai đoạn từ nay đến năm
  2015 .
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Để đạt được mục tiêu nghiên cứu như đã trình bày ; tùy vào mục đích , đối tượng
  và nội dung nghiên cứu cụ thể của từng yêu cầu Luận văn đã sử dụng các
  phương pháp sau : phương pháp nghiên cứu , so sánh tương quan , tổng hợp ,
  thống kê , dự báo
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu , kết luận , phụ lục , tài liệu tham khảo , nôi dung chính của
  luận văn gồm 3 chương như sau :
  Chương 1 : Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh .
  Chương 2 : Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Dược phẩm TP.HCM .
  Chương 3 : Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty Dược phẩm TP.HCM
  đến năm 2015 .
  5


  Xem Thêm: Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty Dược TP.HCM (Shapharco) đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty Dược TP.HCM (Shapharco) đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status