Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định hướng và các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng và các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới

  Đề tài: Định hướng và các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới
  1
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, BẢNG, BIỂU ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1 .3
  THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - MỘT KÊNH DẪN QUAN TRỌNG ĐỐI
  VỚI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI .3
  1.1. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - MỘT KÊNH DẪN QUAN TRỌNG
  ĐỐI VỚI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 3
  1.1.1 TTCK: Khái niệm, đặc điểm, các thành phần tham gia TTCK, nguyên
  tắc hoạt động của TTCK, cơ cấu, chức năng và vai trò của TTCK, xu thế phát
  triển trên TTCK thế giới .3
  1.1.2 Lý thuyết về đầu tư: .8
  - 1.1.3 Các hình thức thu hút vốn ĐTNN trên TTCK .10
  1.2. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NĐTNN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA
  TTCK VIỆT NAM .11
  1.2.1. Những tác động tích cực: .12
  1.2.2. Những tác động tiêu cực: .13
  1.3. KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VỀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC
  NĐTNN VÀO TTCK TRONG NƯỚC: 15
  1.3.1. Ban đầu cho phép NĐTNN sở hữu một tỷ lệ cổ phần thích hợp trong
  các công ty niêm yết sau đó nâng dần lên 16
  1.3.2. Phát hành một loại cổ phiếu riêng cho NĐTNN giao dịch 18
  1.3.3. Cho phép đầu tư 100% vốn vào tất cả các công ty trong mọi lĩnh vực,
  nhưng hạn chế đối với một số ngành nghề đặc biệt quan trọng .19
  1.3.4. Xây dựng một “danh sách theo ngành nghề các công ty không có đầu
  tư nước ngoài” 20
  1.3.5. Ban hành một tỷ lệ mua chứng khoán ban đầu của các NĐTNN cho
  đợt phát hành IPO. 20
  CHƯƠNG 2 .22
  TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM THÔNG QUA
  THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG THỜI GIAN QUA (7/2000-8/2006)
  22
  2.1. TỔNG QUAN TTCK VIỆT NAM: 22
  2.1.1. Hàng hóa trên thị trường chứng khoán 22
  2.1.2. Hoạt động của các công ty chứng khoán .25
  2.2. TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TTCK VIỆT
  NAM .26
  2.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động của NĐTNN trên TTCK Việt Nam 26
  2.2.2. Các giai đoạn thu hút vốn ĐTNN trên TTCK Việt Nam .27
  2.2.3. Sự tham gia của các tổ chức đầu tư nước ngoài vào TTCK 41
  2.2.4. Phân tích những tác động của giao dịch của NĐTNN đến TTCK Việt
  Nam .44
  Học viên: Trần Hương Mỹ - Lớp TCDN&KDTT Cao học 12 2
  2.3. NHỮNG YẾU TỐ CẢN TRỞ NĐTNN THAM GIA VÀO TTCK VIỆT
  NAM 45
  2.3.1. Quy mô của TTCK Việt Nam còn nhỏ bé, chất lượng hàng hóa chưa
  cao 45
  2.3.2. TTCK Việt Nam chưa hình thành các tổ chức định mức tín nhiệm 46
  2.3.3. Hệ thống thông tin trên TTCK chưa được quan tâm đầy đủ .46
  2.3.4. Hệ thống các văn bản pháp luật còn bất cập và chưa chặt chẽ, năng lực
  hoạch định chính sách còn yếu .47
  2.3.5. Các thủ tục dành riêng cho các NĐTNN còn rườm rà và không mang
  tính khuyến khích. 48
  2.4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ ĐÁNH GIÁ VÀ QUAN ĐIỂM
  CỦA CÁC NĐTNN VỀ TTCK VIỆT NAM .50
  2.4.1. Quy mô và cơ cấu đầu tư chứng khoán của các NĐTNN: 51
  2.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của NĐTNN 52
  2.4.3. Tiêu chí đầu tư của các NĐTNN .54
  2.4.4. Các trở ngại chính đối với việc đầu tư của NĐTNN vào TTCK Việt
  Nam 54
  2.4.5. Thủ tục hành chính đối với NĐTNN .56
  2.4.6. Về thông tin trên TTCK .56
  2.4.7. Về dịch vụ của các công ty chứng khoán 57
  CHƯƠNG 3 .58
  ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC
  NGOÀI VÀO TTCK VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI .58
  3.1. Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2010: 58
  3.1.1. Mục tiêu: 58
  3.1.2. Quan điểm và nguyên tắc phát triển TTCK .58
  3.1.3. Định hướng phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2010: .59
  3.2. Các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào TTCK .60
  3.2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thị trường chứng khoán 60
  3.2.3. Khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi
  thành công ty cổ phần và niêm yết trên TTCK .63
  3.2.4. Khuyến khích doanh nghiệp niêm yết và phát hành chứng khoán 65
  3.2.5. Thực hiện việc giới thiệu, quảng bá Việt Nam và TTCK Việt Nam với
  các NĐTNN 68
  3.2.6. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với NĐTNN .70
  3.2.7. Đa dạng hóa thông tin và tạo chiều sâu về thông tin TTCK 70
  3.2.8. Mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng hoạt động các công ty chứng
  khoán 71
  3.2.9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đào tạo về chứng khoán: 73
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Học viên: Trần Hương Mỹ - Lớp TCDN&KDTT Cao học 12


  Xem Thêm: Định hướng và các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng và các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status