Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện kênh phân phối của Vietfoods (sản phẩm thạch rau câu)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kênh phân phối của Vietfoods (sản phẩm thạch rau câu)

  Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối của Vietfoods (sản phẩm thạch rau câu)
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1- Tính cấp thiết của đề tài:
  Việt Nam đã và đang phát triển nền kinh tế thị trường, với các chính sách kinh tế mở và chiến lược tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển kinh tế thị trường đã, đang và sẽ đặt nền kinh tế nước ta nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đối diện với những thách thức, khó khăn trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệu mang tính quốc tế nhằm giành giật khách hàng và mở rộng thị trường ngay trong phạm vi không gian thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới.
  Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, hệ thống kênh phân phối với vai trò liên kết giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, có tác động trực tiếp đến lợi nhuận và giá cả cuối cùng, cũng như rất nhiều lợi ích khác cho người tiêu dùng cuối cùng để có khả năng lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, giá rẻ và phù hợp với nhu cầu nên đang ngày càng trở thành phương tiện cạnh tranh hữu hiệu của các doanh nghiệp. Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ rất khó khăn trong việc cạnh tranh với với các doanh nghiệp nước ngoài không chỉ có tiềm lực mạnh về hệ thống phân phối sản phẩm mà còn dày dạn kinh nghiệm và thủ pháp cạnh tranh phân phối. Trong những năm qua, số lượng các doanh nghiệp trong nước không ngừng tăng lên cùng với nhiều ngành nghề được mở rộng nhưng hệ thống kênh phân phối sản phẩm mà các doanh nghiệp đang có phát triển một cách tự phát về số lượng và quy mô mở rộng, bước đầu thỏa mãn nhu cấu đa dạng về sản phẩm cho cả sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên, hệ thống kênh phân phối của các doanh nghiệp Việt Nam còn kém hiệu quả, chi phí cao, qua nhiều khâu trung gian. Thực tế, người tiêu dùng còn chưa có nhiều cơ hội và điều kiện để mua được những sản phẩm rẻ, chất lượng tốt.
  Công ty cổ phẩn thực phẩm Việt Nam (Vietfoods) là một trong những doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản phẩm trong lĩnh vực thực phẩm (bánh kẹo), đang phải đối diện với một thực tế là sức cạnh tranh trên thị trường giảm sút, hệ thống kênh phân phối hoạt động kém hiệu quả so với các donh nghiệp cùng lĩnh vực, việc quản lý kênh phân phối đang bị chồng chéo xuất phát từ việc công ty mở rọng hệ thống kênh phân phối, làm nhà phân phối cho một số công ty nước ngoài. Tại thị trường Hà Nội, năm 2004 thị phần của Vietfoods là 20% nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 10%, thị phần trong cả nước đã giảm 9% do sự xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh và hạn chế trong khâu phân phối. Yêu cầu đặt ra đối với Vietfoods là phải giành lại thị phần đã mất bằng một chiến lược nâng cao sức cạnh tranh qua việc cải thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm có hiệu quả hơn. Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng và quản lý kênh phân phối một cách chuyên sâu, có hệ thống để tạo nền tảng, phương hướng thực tiễn phân phối sản phẩm tại Vietfoods là cần thiết. Nó đem lại sự ổn định trong kinh doanh, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển trong môi trường cạnh tranh. Vì vậy, vấn đề hoàn thiện kênh phân phối của Vietfoods được tác giả chọn làm để tài nghiên cứu của luận văn.
  2- Mục đích nghiên cứu:
  Luận văn áp dụng những cơ sở lý luận khoa học về kênh phân phối và quản lý kênh phân phối để đánh giá thực trạng hoạt động quản lý kênh phân phối sản phẩm của Vietfoods hướng tới việc hoàn thiện hệ thống phân phối nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
  Luận văn tập trung nghiên cứu các hoạt động phát triển, quản lý cũng như những tồn tại trong hệ thống kênh phân phối của Vietfoods để từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Vietfoods.
  3- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Luận văn nghiên cứu những lý luận và thực tiễn về thiết kế, tổ chức và quản lý kênh phân phối của Vietfoods từ năm 2004 trở lại đây tại thị trường Miền Bắc. Hiện tại, thị trường Miền Bắc đang là địa bàn kinh doanh và khai thác chính của Vietfoods; Vietfoods đang có chiến lược mở rộng thị trường Miền Trung, Miền Nam.
  4- Phương pháp nghiên cứu:
  Luận văn sử dụng các phương pháp như duy vật biện chứng, tiếp cận hệ thống thông qua một số mô hình lý thuyết của Philip Kotler để phân tích và chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hệ thống kênh phân phối; phương pháp nghiên cứu, điều tra phỏng vấn và phân tích thống kê so sánh.
  5- Đóng góp khoa học của luận văn:
  Luận văn có những đóng góp chủ yếu sau:
  - Hệ thống hóa, cập nhật các kiến thức lý luận về kênh phân phối áp dụng cho ngành hàng thực phẩm (bánh kẹo).
  - Làm rõ vai trò của kênh phân phối đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Vietfoods.
  - Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Vietfoods.
  Từ đó, luận văn có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo và vận dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cùng ngành hàng như Vietfoods.
  6- Kết cấu của luận văn:
  Luận văn được kết cấu theo kiểu truyền thống gồm 03 chương:
  Chương 1: Những lý luận cơ bản về tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm thạch rau câu.
  Chương 2: Thực trạng kênh phân phối của Vietfoods.
  Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Vietfoods.

  Phần mở đầu.
  CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ L­UẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THẠCH RAU CÂU 4
  1.1- Khái niệm, đặc điểm cơ bản về sản phẩm thạch rau câu 4
  1.1.1- Khái niệm về sản phẩm thạch rau câu 4
  1.1.2- Đặc điểm của sản phẩm 4
  1.1.3- Sự hình thành thị trường và phát triển sản phẩm thạch rau câu tại Việt Nam 5
  1.2- Khái niệm và bản chất của hệ thống kênh phân phối 7
  1.2.1- Khái niệm về kênh phân phối 7
  1.2.2. Bản chất của kênh phân phối 8
  1.2.2.1- Lý do sử dụng kênh phân phối trung gian 8
  1.2.2.2- Chức năng kênh phân phối: 8
  1.2.2.3- Cấu trúc và các bộ phận của kênh phân phối. 8
  1.3- Quyết định thiết kế kênh phân phối: 9
  1.3.1- Khái niệm thiết kế kênh: 9
  1.3.2- Mô hình quyết định thiết kế kênh: 9
  1.3.2.1. Nhận dạng nhu cầu về quyết định thiết kế kênh 9
  1.3.2.2- Xác định và phối hợp các mục tiêu phân phối 10
  1.3.2.3- Phân loại các công việc phân phối 11
  1.3.2.4- Phát triển các cấu trúc kênh có thể thay thế 11
  1.3.2.5- Đánh giá các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh 12
  1.3.2.5.1. Biến số về thị trường 12
  1.3.2.5.2. Các biến số về sản phẩm 13
  1.3.2.5.3. Các biến số về công ty 13
  1.3.2.5.4. Các biến số trung gian 13
  1.3.2.5.5. Các biến số hành vi 14
  1.3.2.5.6. Các biến số môi trường : 14
  1.4-. Đánh giá lựa chọn cấu trúc kênh tốt nhất. 16
  1.4.1- Tiêu chuẩn đánh giá 16
  1.4.2- Các phương pháp đánh giá 16
  1.4.3- Lựa chọn các thành viên tham gia kênh phân phối. 17
  1.5- Quyết định về quản lý kênh phân phối. 17
  1.5.1- Khái niệm về quản lý kênh phân phối 17
  1.5.2- Quá trình quản lý mạng lưới kênh phân phối. 17
  1.5.2.1. Đánh giá hoạt động của các thành viên kênh. 17
  1.5.2.2. Tuyển chọn thay thế các thành viên kênh 19
  1.5.2.3. Quản lý mâu thuẫn và cạnh tranh trong kênh 19
  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM 22
  2.1- Tổng quan về Công ty cổ phần thực phẩm Việt Nam. 22
  2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển. 22
  2.1.2- Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty 23
  2.1.3- Cơ cấu và trình độ lao động 25
  2.1.4- Tổ chức sản xuất kinh doanh của Vietfoods 26
  2.1.5- Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Vietfoods 26
  2.1.6- Các yếu tố đầu vào và thị trường đầu vào 27
  2.1.7- Thị trường tiêu thụ và vị thế cạnh tranh của công ty 29
  2.1.8. Những thuận lợi và khó khăn của Vietfoods. 30
  2.1.8.1- Những thuận lợi 30
  2.1.8.2- Những khó khăn chủ yếu đối với Vietfoods hiện nay 31
  2.1.9-. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây. 31
  2.2- Thực trạng kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm Việt Nam (Vietfoods). 33
  2.2.1-Thực trạng về cấu trúc kênh phân phối. 33
  2.2.1.1- Mô hình tổng thể về hệ thống kênh phân phối: 33
  2.2.1.2 Nhận xét, đánh giá về cấu trúc kênh phân phối 34
  2.2.2- Thực trạng về công tác tổ chức và thiết kế kênh phân phối của Vietfoods. 38
  2.2.2.1- Đánh giá chung về quy trình thiết kế kênh 38
  2.2.2.2- Đánh giá những công đoạn cụ thể của quy trình thiết kế kênh: 39
  2.3- Thực trạng về hoạt động của kênh phân phối và vấn đề quản lý kênh phân phối của Vietfoods 43
  2.3.1 Thực trạng hoạt động kênh phân phối: 43
  2.3.2- Thực trạng công tác quản lý kênh phân phối của Vietfoods 48
  2.3.2.1- Thực trạng việc sử dụng các biện pháp động viên, khuyến khích 48
  2.3.2.2 Thực trạng về việc xử lý các mâu thuẫn, xung đột trong kênh 49
  2.3.2.3 Thực trạng quản lý kênh phân phối qua hệ thống Marketing - mix: 51
  2.3.2.4- Thực trạng về công tác đánh giá hoạt động của các thành viên trong kênh: 54
  CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
  KÊNH PHÂN PHỐI CỦA VIETFOODS
  56
  3.1- Những định hướng chiến lược về kênh phân phối của Vietfoods 56
  3.1.1- Dự báo về môi trường kinh doanh và thị trường sản phẩm thạch 56
  3.1.1.1- Dự báo về môi trường kinh doanh 56
  3.1.1.2- Dự báo về thị trường bánh kẹo và sản phẩm thạch rau câu 58
  3.1.1.2- Xu hướng phát triển của hệ thống phân phối tại Việt Nam 59
  3.1.2- Những định hướng chiến lược phát triển của Vietfoods 61
  3.1.2.1- Những mục tiêu chiến lược chung 61
  3.1.2.2- Phương hướng phát triển trong thời gian tới của Vietfoods 62
  3.1.3- Quan điểm và định hướng chiến lược về tổ chức và quản lý kênh phân phối của Vietfoods 63
  3.1.3.1- Nguyên tắc và quan điểm về tổ chức và quản lý kênh phân phối 63
  3.1.3.2- Định hướng chiến lược phân phối của Vietfoods 63
  3.1.3.2.1- Xác lập các mục tiêu phân phối 63
  3.1.3.2.2- Kế hoạch phân phối của Vietfoods 64
  3.2- Giải pháp hoàn thiện việc tổ chức và thiết kế kênh phân phối. 65
  3.2.1- Duy trì và phát triển phương thức tổ chức kênh tiến bộ 65
  3.2.2- Đảm bảo quy trình thiết kế kênh khoa học 67
  3.2.3- Tiếp tục hoàn thiện cấu trúc hệ thống kênh phân phối 69
  3.2.4- Hoàn thiện công tác tuyển chọn thành viên kênh 70
  3.3- Các giải pháp hoàn thiện việc quản lý hệ thống kênh phân phối của Vietfoods 71
  3.3.1- Giải pháp về sử dụng sức mạnh quản lý 71
  3.3.2- Hoàn thiện công tác động viên khuyến khích các thành viên kênh 73
  3.3.3- Hoàn thiện công tác giải quyết các mâu thuẫn xung đột trong kênh 74
  3.3.4- Hoàn thiện việc đánh giá hoạt động của các thành viên trong kênh 76
  3.3.5- Các giải pháp hoàn thiện việc sử dụng hệ thống Marketing - Mix để quản lý kênh phân phối của Vietfoods: 77
  3.3.5.1- Giải pháp hoàn thiện chiến lược sản phẩm để tăng cường quản lý kênh: 77
  3.3.5.2- Giải pháp hoàn thiện chiến lược giá để tăng cường quản lý kênh 78
  3.3.5.3- Giải pháp hoàn thiện chiến lược xúc tiến để tăng cường quản lý kênh 78
  Kết luận 80
  Danh mục tài liệu tham khảo.


  Xem Thêm: Hoàn thiện kênh phân phối của Vietfoods (sản phẩm thạch rau câu)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kênh phân phối của Vietfoods (sản phẩm thạch rau câu) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status