Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Thực trạng và giải pháp

  Đề tài: Hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Thực trạng và giải pháp
  M
  Trang
  Lời cảm ơn . 1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài . 2
  2 Mục đích nghiên cứu . 4
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 5
  3.1. Khách thể nghiên cứu 5
  3.2. Đối tượng nghiên cứu . 5
  4. Giả thuyết khoa học . 5
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài . 5
  6. Phương pháp nghiên cứu 6
  6.1. Phương pháp luận nghiên cứu 6
  6.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 6
  7. Giới hạn của đề tài 6
  8. Cấu trúc luận văn 6
  CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  1.1. Đạo đức và giáo dục đạo đức . 7
  1.1.1. Đạo đức 7
  a. Khái niệm đạo đức . 7
  b. Tính quy luật của đạo đức . 8
  c. Tính chất của đạo đức . 9
  d. Vai trò của đạo đức 10
  e. Ý thức đạo đức 12
  f. Giá trị đạo đức . 13
  1.1.2. Đạo đức công dân và giáo dục đạo đức công dân
  cho sinh viên 14
  a. Đạo đức công dân là đạo đức làm người . 14
  b. Giáo dục đạo đức công dân cho sinh viên 14
  1.1.3. Đạo đức nghề nghiệp 16
  a. Nghề nghiệp . 16b. Đạo đức nghề nghiệp là những phẩm chất đạo đức đáp ứng
  với yêu cầu của nghề nghiệp, là thái độ phục vụ và lương tâm
  của người lao động trong hoạt động nghề nghiệp 17
  c. Đạo đức nghề nghiệp công nghiệp thực phẩm (CNTP) . 18
  d. Vai trò của giáo dục đạo đức nghề CNTP cho sinh viên trong
  quá trình đào tạo . 18
  1.2. Quản lý trường học và quản lý giáo dục đạo đức trong trường học 20
  1.2.1. Quản lý 20
  1.2.2. Quản lý giáo dục . 21
  a. Khái niệm . 21
  b. Chức năng quản lý giáo dục . 22
  c. Nguyên tắc quản lý giáo dục 24
  d. Phương pháp quản lý giáo dục 27
  1.2.3. Quản lý đơn vị trường học và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức
  trong trường học . 29
  a. Quản lý trường học . 29
  b. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên trong nhà
  trường 31
  b. Hoạt động quản lý giáo dục đạo đức trong nhà trường 33
  Kết luận chương 1 . 39
  CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ GIÁO DỤC
  ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG
  CNTP TP.HCM
  2.1. Vài nét về trường Cao đẳng CNTP TP.HCM 40
  2.2. Thực trạng họat động quản lí công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp
  cho sinh viên tại trường CĐCNTP TP.HCM . 41
  2.2.1. Vài nét về mẫu khảo sát . 41
  2.2.2. Thực trạng họat động giáo dục đạo đức và đạo đức nghề
  cho sinh viên trường CĐCNTP Tp. HCM . 42
  a. Động cơ chọn chuyên ngành CNTP của sinh viên 42
  b. Tâm trạng của sinh viên khoa CNTP đối với nghề
  đã chọn học 45
  c. Hình thành và phát triển đạo đức nghề qua các dạng hoạt
  động của SV . 46d. Giáo dục đạo đức nghề qua nội dung chương trình
  đào tạo . 47
  e. Giáo dục đạo đức nghề thông qua các hoạt động
  ngoại khóa . 52
  g. Hình thành đạo đức nghề qua giao tiếp với sinh viên học
  cùng khoa 54
  h. Ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức
  nghề của sinh viên 54
  2.2.3. Thực trạng họat động quản lí giáo dục đạo đức tại trường
  CĐCNTP Tp.HCM . 64
  a. Những hoạt động quản lí giáo dục đạo đức cho sinh viên
  của trường CĐCNTP Tp.HCM . 64
  b. Những hạn chế trong họat động quản lí giáo dục đạo đức
  nghề nghiệp cho sinh viên . 64
  Kết luận chương 2 . 66
  CHƯƠNG 3 - HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
  GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM
  3.1. Cơ sở khoa học của việc đề xuất các giải pháp 67
  3.1.1. Yêu cầu về nguồn nhân lực trong công cuộc CNH - HĐH
  đất nước 67
  3.1.2. Cơ sở pháp lý 68
  3.1.3. Cơ sở thực tiễn . 69
  3.2. Các giải pháp 70
  3.2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ thể quản lí vấn đề
  GDĐĐ nghề nghiệp cho sinh viên trong quá trình đào tạo của nhà
  trường 70
  3.2.2. Thực hiện giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong hoạt
  động dạy học ở trên lớp . 72
  3.2.3. Thực hiện giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong hoạt
  động thực tế, thực hành nghề tổng hợp 78
  3.2.4. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong họat động
  ngoại khoá, họat động xã hội . 81
  3.2.5. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động học tập
  và sinh hoạt ở ký túc xá sinh viên 88 3.2.6. Nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội trong vấn đề
  giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 89
  3.3. Thử nghiệm sư phạm . 90
  3.3.1. Giới thiệu quá trình thử nghiệm . 91
  3.3.2. Phân tích kết quả thử nghiệm . 93
  a. Kỉ luật lao động . 93
  b. Tinh thần, trách nhiệm trong lao động . 93
  Kết luận chương 3 . 96
  KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
  Kết luận . 97
  Ý kiến đề xuất 98
  Bảng chữ viết tắt trong luận văn 100
  Tài liệu tham khảo . 101
  A. Các văn bản và báo cáo của Lãnh đạo và QLGD . 101
  B. Các sách báo và tài liệu khoa học 103
  Phiếu trưng cầu ý kiến . 107
  Kính gởi: Anh (Chị) sinh viên . 107
  Phiếu trưng cầu ý kiến . 112
  Kính gửi: Thầy, Cô Giảng viên khoa . 112
  Hình minh họa cho Chương 2 113


  Xem Thêm: Hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status