Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 TP.HCM

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 TP.HCM


  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nhà ở luôn là một trong những nhu cầu cơ bản không thể thiếu đối với mỗi người, mỗi gia đình. Ở Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và ở quận 4 nói riêng, với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh thì việc có một căn nhà riêng với những tiện nghi tối thiểu đối với nhiều người lao động là một mơ ước trong tình hình giá cả nhà đất ngày càng tăng cao.
  Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương luôn đi đầu về các mặt kinh tế,văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng Trong những năm qua, việc chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại hóa, trong đó vấn đề nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho người có thu nhập thấp, được các ngành, các cấp hết sức quan tâm. Là một quận nội thành, quận 4 chỉ cách quận 1 - trung tâm của thành phố - chưa đầy 200m nhưng là một quận nghèo, có nhiều khu nhà lụp xụp ven kênh rạch, hạ tầng kỹ thuật thấp kém, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề.
  Từ năm 1990, Đảng bộ và chính quyền quận 4 đã tập trung đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa quận 4 kết hợp với việc giải quyết ô nhiễm môi sinh môi trường, giải tỏa các khu nhà lụp xụp, nhà trên và ven kênh rạch, thực hiện việc chỉnh trang đô thị, cải thiện tình hình nhà ở đi đôi với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với mục tiêu đề ra là đến năm 2010 quận 4 không còn cách biệt với các quận trung tâm của thành phố. Và từ đó, việc huy động vốn để xây dựng nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho người có thu nhập thấp, trên địa bàn quận 4 được xem là một nhiệm vụ trọng tâm, cần phải được thực hiện nhanh chóng để góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Vì vậy việc chọn đề tài “Huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh” có ý nghĩa hết sức cấp thiết.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Phạm trù tư bản (vốn), tích tụ và tập trung vốn, vai trò của vốn đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin luận bàn trong nhiều tác phẩm. Hiện nay, trên các ấn phẩm, nhiều nhà kinh tế học hiện đại cũng đang tiếp tục nghiên cứu vấn đề này.
  Tuy nhiên vấn đề vốn để xây dựng nhà ở vẫn còn là vấn đề mới mẽ, chưa được tổng kết thành lý luận chung nhưng là một vấn đề được toàn cầu quan tâm tìm mọi biện pháp nhằm huy động vốn có hiệu quả nhất để thực hiện các chương trình xây dựng nhà ở cho nhân dân. Gần đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cuộc hội thảo liên quan đến đề tài được tổ chức như:
  - Hội thảo khoa học “Nhà ở cho người thu nhập thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tiêu chuẩn và giải pháp” do Sở Kế hoạch-Đầu tư chủ trì (2002).
  - Hội thảo khoa học “Các công cụ tài chính vận hành thị trường bất động sản” do Viện Kinh tế chủ trì (2005).
  - Hội thảo khoa học “Một số vấn đề kinh tế xã hội đặt ra trong thời kỳ nâng cấp các khu nhà ổ chuột ở Thành phố Hồ Chí Minh” do Sở Địa chính-Nhà đất chủ trì (2002).
  - Hội thảo khoa học; “Chương trình phát triển nhà Thành phố Hồ chí Minh, giai đoạn 1991-2000 và định hướng phát triển đến 2010” do Sở Địa chính- Nhà Đất chủ trì (2002).
  Về các luận án tiến sĩ và luận văn cao học gần gũi với đề tài có:
  - Phan Nguyệt Quờn: “Định hướng và một số giải pháp tài chính nhằm phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp ở Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010” (2000).
  - Nguyễn Hữu Hoàng: “Giải pháp phát triển nhà cho người có thu nhập thấp ở nông thôn tỉnh Cần Thơ” (2000)
  Những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài tuy phong phú, đa dạng nhưng chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách có hệ thống về đề tài: "Huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh". Nghiên cứu một đề tài mới, với nguồn tư liệu hạn hẹp là một việc làm hết sức khó khăn, mất nhiều thời gian và công sức nhưng kết quả nghiên cứu vẫn còn nhiều hạn chế.
  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
  Mục đích: trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về vốn xây dựng nhà ở cho nhân dân, khảo sát tình hình thực tế về nhà ở và xây dựng nhà ở, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4.
  Nhiệm vụ của luận văn là:
  - Nghiên cứu những vấn đề lý luận về vốn và phương thức huy động vốn để xây dựng nhà ở.
  - Khảo sát thực trạng huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 trong những năm qua.
  - Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 từ nay đến năm 2010.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: luận văn nghiên cứu việc huy động vốn trong nước, bằng tiền, để xây dựng nhà ở cho nhân dân quận 4 nói chung, nhưng ở quận 4 với đại bộ phận nhân dân là người có thu nhập thấp, sống trong những căn nhà lụp xụp, tạm bợ trên các kênh rạch, vì vậy việc xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp là điểm nhấn của luận văn.
  - Phạm vi nghiên cứu: luận văn chọn quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh làm địa bàn khảo sát, nghiên cứu tình hình huy động vốn để xây dựng nhà ở trong những năm qua và phương hướng, mục tiêu từ nay đến năm 2010.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  Cơ sở lý luận của đề tài dựa vào những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, các quan điểm của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về vốn và huy động vốn nói chung, huy động vốn để xây dựng nhà ở nói riêng.
  Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, chủ yếu là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của triết học Mác-Lênin; coi trọng phương pháp hệ thống, phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, kết hợp chặt chẽ với phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn nhằm khái quát, chọn lọc tri thức khoa học và kinh nghiệm về vấn đề huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh.
  6. Những đóng góp cơ bản của luận văn
  Luận văn có những đóng góp cơ bản cụ thể là:
  Hệ thống hóa những luận điểm cơ bản về vốn và vai trò của vốn đối với việc xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh.
  Phân tích đặc điểm nhà ở trên địa bàn quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh, làm rõ tiềm năng, thế mạnh về vốn, cũng như những khó khăn, cản trở việc huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4
  Xác lập những phương hướng và giải pháp có tính khả thi nhằm huy động có hiệu quả vốn trong nước để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh.
  7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
  Luận văn góp phần làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định và thực hiện có hiệu quả chính sách về huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, quận 4 nói riêng.
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn có 3 chương, 7 tiết.
  Toàn bộ luận văn có 89 trang (chưa kể phụ lục) 22 bảng, 11 biểu đồ danh mục tài liệu tham khảo và 25 phụ lục.

  Xem Thêm: Huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 TP.HCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 4 TP.HCM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status