Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số biện pháp nhằm nâng cao vị thế của bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm nâng cao vị thế của bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài

  Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao vị thế của bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài
  1
  MỤC LỤC
  Mục lục 1
  Danh mục các bảng 2
  Lời mở đầu 3
  1. Lý luận cơ bản về FDI và liên doanh nước ngoài 5
  1.1. Khái niệm chung 5
  1.2. Một số kinh nghiệm trong triển khai dự án FDI, liên doanh của các quốc
  gia trong khu vực 9
  1.3. Một số kinh nghiệm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong triển khai thực
  hiện các dự án FDI nói chung và liên doanh nước ngoài nói riêng tại
  Việt Nam 13
  2. Tình hình vị thế của đối tác bên Việt Nam ở các công ty liên doanh nước
  ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh 19
  2.1. Tổng quan về Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động đầu tư nước ngoài
  19
  2.2. Kết quả thực hiện phiếu thăm dò ở một số công ty liên doanh nước ngoài
  tại Thành phố Hồ Chí Minh 28
  2.3. Nhận xét chung 33
  3. Một số biện pháp nâng cao vị thế bên Việt Nam tại các liên doanh nước
  ngoài 48
  3.1. Những quan điểm cơ bản về thu hút, sử dụng, quản lý FDI nói chung và
  liên doanh nước ngoài nói riêng tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí
  Minh 48
  3.2. Đề xuất và kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao vị thế bên Việt Nam
  tại các liên doanh nước ngoài 52
  Kết luận và kiến nghị những vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo 66
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục 2
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1- Số dự án FDI được cấp phép của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước
  Bảng 2- Quy mô thu hút vốn FDI của dự án từ 1991 đến 2002
  Bảng 3- Cơ cấu thu hút vốn FDI phân theo ngành nghề từ 1991 đến 2002
  Bảng 4- Cơ cấu thu hút vốn FDI theo quốc gia và lãnh thổ từ 1991 đến 2002
  Bảng 5- Tình hình FDI theo hình thức đầu tư từ 1991 đến 2002 3
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong xu hướng toàn cầu hóa, đầu tư quốc tế ngày càng đóng một vai trò
  rất quan trọng đối với nền kinh tế của các quốc gia. Đặc biệt là đối với các nước
  đang phát triển, nguồn vốn đầu tư nước ngoài là một trong những nguồn vốn đầu
  tư chính trong giai đoạn cất cánh. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng
  chung này. Xét trên bình diện cả nước, sự phát triển nhanh chóng của các doanh
  nghiệp FDI không chỉ khẳng định vị trí, vai trò của khu vực kinh tế “trẻ” mà còn
  góp phần to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa, phát triển kinh tế,
  hội nhập kinh tế Việt Nam với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới.
  Tuy nhiên, trên thực tế, nghiêm túc nhìn nhận lại, chúng ta thấy rằng
  trong hoạt động của các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp liên
  doanh- một hình thức đầu tư nước ngoài chủ yếu hiện nay- đã bộc lộ những bất
  cập. Hiện tượng các liên doanh làm ăn thua lỗ, phá sản, thanh lý giải thể trước
  thời hạn không còn là điều mới mẻ mà đã trở thành chuyện thường ngày. Đi đôi
  với hiện tượng này, vị thế của đối tác bên Việt Nam tại các liên doanh nước
  ngoài vốn đã yếu nay càng yếu hơn. “Vị thế” theo Từ điển tiếng Việt có nghĩa
  là: “vị trí, địa vị trong quan hệ xã hội, về mặt có vai trò, ảnh hưởng đến những
  đối tượng khác, mặt khác”. Hay nói cách khác, vị thế của đối tác bên Việt Nam
  là yếu tố đóng vai trò quyết định đến việc đạt được hay không đạt được các mục
  tiêu của bên Việt Nam khi tham gia công ty liên doanh với nước ngoài.
  Mục đích nghiên cứu đề tài: từ thực trạng các liên doanh nước ngoài và vị
  thế của đối tác bên Việt Nam để tìm ra một số biện pháp nhằm nâng cao vị thế
  của bên Việt Nam tại các liên doanh này, từ đó góp phần đưa hoạt động của các
  liên doanh nước ngoài theo đúng “quỹ đạo” mà Đảng, Nhà nước ta mong muốn. 4
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài: là các công ty liên doanh nước ngoài và
  đối tác bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài.
  Về phạm vi nghiên cứu (không gian): các công ty liên doanh nước ngoài
  (nằm ngoài khu chế xuất và khu công nghiệp) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  Về phạm vi nghiên cứu (thời gian): để đảm bảo đánh giá toàn diện, đồng
  bộ, số liệu được cập nhật đến hết năm 2002. Ngoài ra, đề tài cũng cung cấp một
  vài số liệu có liên quan được cập nhật đến hết tháng 09 năm 2003.
  Phương pháp nghiên cứu: phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp
  thống kê, so sánh, tổng hợp số liệu và phân tích.
  Kết cấu đề tài gồm ba chương chính:
  1. Lý luận cơ bản về FDI và liên doanh nước ngoài. Chương này sẽ cung cấp
  một số kiến thức cơ bản nhất về FDI và liên doanh nước ngoài cũng như sẽ
  thông tin một số kinh nghiệm trong triển khai dự án FDI, liên doanh ở một số
  quốc gia trong khu vực.
  2. Tình hình vị thế của đối tác bên Việt Nam ở các công ty liên doanh nước
  ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính của chương này là nêu
  lên tổng quan về Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động đầu tư nước ngoài
  cũng như một số nhận xét về vị thế của bên Việt Nam dựa trên kết quả thực
  hiện phiếu thăm dò ở các liên doanh nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Một số biện pháp nâng cao vị thế bên Việt Nam tại các liên doanh nước
  ngoài. Trên cơ sở những quan điểm cơ bản về thu hút, quản lý FDI nói chung
  và liên doanh nước ngoài nói riêng tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh
  cũng như các kết quả nghiên cứu, nhận xét ở chương 1 và chương 2, chương 3
  sẽ đề xuất một số biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao vị thế bên Việt Nam
  tại các liên doanh nước ngoài.


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao vị thế của bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao vị thế của bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status