Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp để các doanh nghiệp thành viên hiệp hội cà phê cao cao Việt Nam (Vicofa) đẩy mạnh xuất khẩu cà phê UTZ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp để các doanh nghiệp thành viên hiệp hội cà phê cao cao Việt Nam (Vicofa) đẩy mạnh xuất khẩu cà phê UTZ

  Đề tài: Một số giải pháp để các doanh nghiệp thành viên hiệp hội cà phê cao cao Việt Nam (Vicofa) đẩy mạnh xuất khẩu cà phê UTZ
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHẲNG ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT
  PHẢI ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ UTZ 1
  1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ UTZ .2
  1.1.1 Cà phê và cà phê UTZ 2
  1.1.1.1 Lịch sử cà phê .2
  1.1.1.2 Cà phê UTZ 3
  1.1.2 Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê trên thế giới .6
  1.1.3 Xu hướng tiêu dùng cà phê hiện nay 11
  1.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ UTZ 16
  1.2.1 Thuyết trọng thương .16
  1.2.2 Học thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith 17
  1.2.3 Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo 18
  1.2.4 Lý thuyết phát triển bền vững .18
  1.2.5 Lý thuyết Heckscher - Ohlin 19
  1.3 KINH NGHIỆM SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ UTZ CỦA MỘT SỐ
  QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI .20
  1.3.1 Bài học kinh nghiệm của Brazil .20
  1.3.2 Bài học kinh nghiệm của Colombia 21
  CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ UTZ
  TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HIỆP HỘI CÀ PHÊ CA
  CAO VIỆT NAM (VICOFA) 24
  2.1 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM 25
  2.1.1 Cà phê Việt Nam - Khái quát quá trình phát triển 25
  2.1.2 Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam trong thời gian qua .25
  2.1.2.1 Phân tích kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam .26
  2.1.2.2 Phân tích thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam 27
  2.1.2.3 Các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam .29 2.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ UTZ TẠI VIỆT NAM .32
  2.3 MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU CÀ PHÊ UTZ TẠI CÁC
  DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN VICOFA .40
  2.3.1 Sản xuất cà phê .40
  2.3.1.1 Quy mô vườn cà phê nhỏ lẻ, phân tán .41
  2.3.1.2 Diện tích vườn cà phê già cỗi đang tăng 43
  2.3.1.3 Tập quán sản xuất cũ khó thay đổi 44
  2.3.1.4 Ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh 46
  2.3.1.5 Thiếu hụt lao động, chi phí sản xuất ngày một tăng cao .48
  2.3.2 Chất lượng cà phê nhân 49
  2.3.2.1 Cà phê thu hái không chọn lọc 49
  2.3.2.2 Khâu sơ chế sau thu hoạch 51
  2.3.2.3 Chế biến tại các đơn vị xuất khẩu .53
  2.3.3 Hoạt động xuất khẩu cà phê 54
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP
  THÀNH VIÊN HIỆP HỘI CÀ PHÊ CA CAO VIỆT NAM (VICOFA)
  ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ UTZ .60
  3.1 MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 61
  3.2 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP .61
  3.3 CÁC GIẢI PHÁP 64
  3.3.1 Giải pháp 1: Liên kết với nông dân để thực hiện chương trình sản xuất cà phê bền
  vững UTZ Certified 64
  3.3.1.1 Nội dung giải pháp 64
  3.3.1.2 Mục tiêu đề xuất giải pháp 65
  3.3.1.3 Các bước thực hiện .65
  3.3.1.4 Lợi ích dự kiến khi thực hiện giải pháp 69
  3.3.1.5 Khó khăn khi thực hiện giải pháp .70
  3.3.2 Giải pháp 2: Thành lập Ban quản lý chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn của
  chuỗi cà phê UTZ Certified 71
  3.3.2.1 Nội dung giải pháp 71
  3.3.2.2 Mục tiêu đề xuất giải pháp 72 3.3.2.3 Các bước thực hiện .72
  3.3.2.4 Lợi ích dự kiến khi thực hiện giải pháp 77
  3.3.3 Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng cà phê nhân xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế .79
  3.3.3.1 Nội dung giải pháp 79
  3.3.3.2 Mục tiêu đề xuất giải pháp 79
  3.3.3.3 Các bước thực hiện .80
  3.3.3.4 Điều kiện thực hiện giải pháp và lợi ích dự kiến 84
  3.3.3.5 Khó khăn khi thực hiện giải pháp .86
  3.3.4 Giải pháp 4: Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường 87
  3.3.4.1 Nội dung giải pháp 87
  3.3.4.2 Mục tiêu đề xuất giải pháp 87
  3.3.4.3 Các bước thực hiện .88
  3.3.4.4 Phân tích lợi ích dự kiến .89
  3.3.4.5 Khó khăn khi thực hiện giải pháp .90
  3.4 CÁC KIẾN NGHỊ .90
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT
  CHDC: Cộng hòa dân chủ
  CB: Chế biến
  CP: Cổ phần
  ĐVT: Đơn vị tính
  GAP (Good Agricultural Practices): chương trình tiêu chuẩn sản xuất tốt trong
  nông nghiệp
  HCM: Hồ Chí Minh
  HTX: Hợp tác xã
  LD: Liên doanh
  MTV: Một thành viên
  TBN: Tây Ban Nha
  TCT: Tổng công ty
  TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
  TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
  USD: Đô la Mỹ
  VNĐ: Việt Nam đồng
  VICOFA: Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam
  VN: Việt Nam
  XK: xuất khẩu
  XNK: xuất nhập khẩu DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1 Tình hình sản xuất cà phê thế giới 7
  Bảng 1.2 Sản lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu 8
  Bảng 1.3 Sản lượng cà phê UTZ mua bán toàn cầu 10
  Bảng 2.1 Kết quả xuất khẩu cà phê niên vụ 2006/2007 - 2007/08 - 2008/09 28
  Bảng 2.2 Thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam . 29
  Bảng 2.3 Các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam 31
  Bảng 2.4 Danh sách các tổ chức/đơn vị đã đạt chứng chỉ UTZ Certified 37
  Bảng 3.1 Chi phí bán hàng có chứng nhận UTZ Certified năm thứ nhất . 77
  Bảng 3.2 Chi phí bán hàng có chứng nhận UTZ Certified năm thứ hai . 78 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  Hình 1.1 Quy trình truy xuất nguồn gốc của cà phê UTZ 6
  Hình 1.2 Xuất khẩu cà phê toàn cầu theo quốc gia vụ mùa 2008/09 9
  Hình 2.1 Kết quả khảo sát về việc sản xuất theo chuỗi cà phê có chứng nhận 41
  Hình 2.2 Kết quả khảo sát về khó khăn trong việc thuê nhân công 49
  Hình 2.3 Độc quyền của ngành công nghiệp rang xay thế giới 56
  Hình 2.4 Kết quả khảo sát về hình thức xúc tiến thương mại . 57
  Hình 2.5 Các nguyên nhân chính tạo lợi thế độc quyền cho các công ty đa quốc gia
  . 58
  Hình 3.1 Kết quả khảo sát về việc sẵn sàng tham gia chương trình UTZ 62
  Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức Ban quản lý chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn của
  chuỗi cà phê UTZ Certified 74


  Xem Thêm: Một số giải pháp để các doanh nghiệp thành viên hiệp hội cà phê cao cao Việt Nam (Vicofa) đẩy mạnh xuất khẩu cà phê UTZ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp để các doanh nghiệp thành viên hiệp hội cà phê cao cao Việt Nam (Vicofa) đẩy mạnh xuất khẩu cà phê UTZ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status