Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp hoàn thiện quản trị chiến lược tiếp thị tại Trung tâm điện thoại di động S- TELECOM

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị chiến lược tiếp thị tại Trung tâm điện thoại di động S- TELECOM

  Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị chiến lược tiếp thị tại Trung tâm điện thoại di động S- TELECOM
  -- 30 --
  TÓM TẮT CHƯƠNG 1
  Khái luận cơ bản về Quản Trị Tiếp Thị và quản trị chiến lược được nghiên cứu và
  ứng dụng trong chương này từ việc nghiên cứu tài liệu của các tác giả nổi tiếng là
  Fred R. David về khái luận của quản trị chiến lược và Philip Kotler về Quản Trị
  Tiếp Thị.
  1. Khái luận quản trị chiến lược có đề cập về ba cấp độ chiến lược là
  chiến lược cấp công ty (Corporate Strategy), Chiến lược cấp đơn vị (Business
  Unit Strategy) và chiến lược cấp chức năng (Functional Strategy). Ngoài ra, khái
  luận về chiến lược còn nêu bật được qui trình quản trị chiến lược qua 3 giai đoạn là
  giai đoạn hình thành, giai đoạn thực hiện và giai đoạn đánh giá chiến lược. Ở giai
  đoạn hình thành, nhà quản trị chiến lược thực hiện dựa trên sự phân tích 9 ma trận
  chiến lược cụ thể như các ma trận E.F.E, ma trận I.F.E, ma trận I.C.M cho giai
  đoạn nhập vào và các ma trận SWOT, SPACE, BCG, I.E, Grand Strategy cho
  giai đoạn kết hợp và ma trận QSPM cho giai đoạn quyết định.
  2. Quản Trị Tiếp Thị được trình bày qua các định nghĩa cơ bản về tiếp
  thị, thị trường và đặc biệt là qui trình Quản Trị Tiếp Thị theo mô hình: Research +
  STP + 4P + I + C. Trong đó, Research được đưa vào những khái niệm mới được
  ứng dụng thực tiễn ở thị trường Việt Nam và do các công ty cung cấp dịch vụ
  nghiên cứu thị trường AC Nielsen và TNS thực hiện.
  3. Với khái luận quản trị chiến lược và Quản Trị Tiếp Thị, chương này
  cụ thể hóa chiến lược tiếp thị và đặc biệt đề cập đến kế hoạch tiếp thị như một phần
  của việc thực hiện chiến lược tiếp thị. Kế hoạch tiếp thị được đưa ra từ quan điểm
  của Philip Kotler mà trong đó chú trọng nhất của chiến lược tiếp thị là các hoạt
  động tích hợp tiếp thị truyền thông (Integrated Marketing Communication –
  IMC). Chương này còn đề cập đến một số khái niệm cơ bản về các chỉ số truyền
  thông được ứng dụng phổ biến bởi các công ty có thiên hướng tiếp thị ở thị trường
  Việt Nam. -- 55 --
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2
  Tổng quan về thị trường ĐTDĐ ở Việt Nam, và cột mốc S-Fone tham gia thị trường
  ĐTDĐ vào ngày 01 tháng 07 năm 2003 đã phá vỡ thế độc quyền của 2 ông lớn
  MobiFone và Vinaphone cùng với sự tham gia thị trường đáng ghi nhận của Viettel
  Mobile vào ngày 15 tháng 10 năm 2005 đã biến sự cạnh tranh trở nên mạnh mẽ và
  người tiêu dùng bắt đầu hưởng lợi chính từ sự cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch
  vụ ĐTDĐ ở thị trường Việt Nam. Ngoài ra, chương này còn nêu bật
  1. Tình hình hoạt động kinh doanh của trung tâm ĐTDĐ CDMA S-Telecom,
  với thực trạng về sản phẩm, giá cước, kênh phân phối và các hoạt động yểm trợ.
  Trong đó, nổi bật nhất là các hoạt động tiếp thị truyền thông. S-Telecom đã đầu tư
  không ít cho việc xây dựng thương hiệu nhưng kết quả không được như mong muốn
  do sự không đồng bộ trong việc lập và triển khai các loại hình chiến lược mà đặc
  biệt là chiến lược cấp công ty và các chiến lược cấp chức năng. Giá trị thương hiệu
  không tăng lên cùng với chi phí cho tiếp thị truyền thông mà còn bị giảm đi do
  những sai lầm cơ bản trong thực thi chiến lược. Tuy nhiên, cũng có một ghi nhận
  đáng khích lệ qua chương trình ĐTTT khi số thuê bao tăng lên đáng kể qua chiến
  lược hạ thấp chi phí gia nhập mạng.
  2. Đối thủ cạnh tranh cũng được nêu bật với ưu thế về thị phần và doanh thu đạt
  được của 2 ông lớn là MobiFone và Vinaphone cũng như những cơ hội mà Viettel
  Mobile có được khi chọn chiến lược phủ sóng toàn quốc và ưu thế thị trường máy
  điện thoại GSM do các nhà cung cấp máy điện thoại GSM như Nokia, Samsung,
  Motorola, Sony-Erission, v.v. tham gia cung cấp. Ngoài ra, chương này cũng giới
  thiệu 2 nhà cung cấp dịch vụ ĐTDĐ tiềm năng là Hanoi Telecom và VP Telecom
  chuẩn bị gia nhập ngành năm 2006.
  3. Thái độ và hành vi tiêu dùng của khách hàng hiện tại và tiềm năng đối với thị
  trường ĐTDĐ ở Việt Nam cũng được đề cập qua kết quả của cuộc nghiên cứu thị
  trường được thực hiện bởi AC Nielsen tháng 06 năm 2005. -- 56 --
  4. Môi trường kinh doanh cho thấy rõ đặc thù của ngành và luật đầu tư nước
  ngoài đối với thị trường viễn thông Việt Nam là chưa được mở rộng. Hầu hết các
  nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường này điều phải thông qua hình thức
  hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).
  5. Các chiến lược cấp công ty và cấp chức năng hoạt động không đồng bộ được
  thể hiện qua 5 vấn đề tồn tại như chưa có kế hoạch rõ ràng, bối rối trong việc kiểm
  soát hiệu quả thương hiệu, các cấp chiến lược thực hiện không đồng bộ, chưa nhận
  thức đầy đủ về hành vi và thái độ của khách hàng, chưa nhất quán trọng việc xây
  dựng thương hiệu
  Chương này nêu lên luận chứng cơ bản cùng với các luận cứ ở chương trước làm cơ
  sở để đưa ra một số giải pháp tiếp thị nhằm năng cao hiệu quả quản trị chiến lược
  tại trung tâm ĐTDĐ CDMA S-Telecom. -- 79 --
  3.2.6. Lập ngân sách tiếp thị năm 2006 (Budget 2006)
  Ngân sách tiếp thị năm 2006 có thể phát họa như Bảng 7.
  Ngân s Ngân s i dung i dung
  Nguồn máy ĐTDĐ
  & chương trình
  ĐTTT một phần
  ã Ngân sách 2006 cho các dòng máy là 24,2 triệu U$ (dùng cho CT ĐTTT một phần)
  máy cấp cao là 8,5 triệu U$, máy cấp trung là 12,7triệu U$, máy cấp thấp là 3triệu U$
  ã Máy cấp cao: 68.000 máy x 500 U$ x 25% = 8,5 triệu U$
  ã Máy cấp trung: 254.000 máy x 200 U$ x 25% = 12,7 triệu U$
  ã Máy cấp thấp: 120.000 máy x 100 U$ x 25 % = 3 triệu U$
  24.200 24.200
  (1.000U$) (1.000U$)
  Nâng cấp hệ thống
  Phân phối
  ã Xây dựng 2 Cửa hàng đặc biệt cho giới trẻ ở Tp.HCM và Hà Nội (2 triệu U$)
  ã Nhân đôi kênh phân phối khi phủ sóng toàn quốc (15.000 U$ x 200 = 3 Triệu U$)
  Tái định vị S-Fone
  ã Chuẩn bị nội dung xây dựng thương hiệu và tái định vị thương hiệu
  ã Thực hiện các hoạt động tiếp thị truyền thông (200.000 U$ x 12 tháng)
  Nghiên cứu thị trường
  ã 4 dự án nghiên cứu định lượng (U&A Study) và 2 dự án định tính (FGD)
  ã U&A Study (4 x 15.000 U$) FGD (2 x 12.000 U$)
  5.000 5.000
  2.400 2.400
  ng c ng c 33.284 33.284
  Ngân sách dự phòng
  ã khoảng 5 % tổng ngân sách của các hoạt động trên (điều chỉnh các hoạt động tiếp thị
  nếu cần thiết)
  1,600 1,600
  Ngân s Ngân s i dung i dung
  Nguồn máy ĐTDĐ
  & chương trình
  ĐTTT một phần
  ã Ngân sách 2006 cho các dòng máy là 24,2 triệu U$ (dùng cho CT ĐTTT một phần)
  máy cấp cao là 8,5 triệu U$, máy cấp trung là 12,7triệu U$, máy cấp thấp là 3triệu U$
  ã Máy cấp cao: 68.000 máy x 500 U$ x 25% = 8,5 triệu U$
  ã Máy cấp trung: 254.000 máy x 200 U$ x 25% = 12,7 triệu U$
  ã Máy cấp thấp: 120.000 máy x 100 U$ x 25 % = 3 triệu U$
  24.200 24.200
  Nguồn máy ĐTDĐ
  & chương trình
  ĐTTT một phần
  ã Ngân sách 2006 cho các dòng máy là 24,2 triệu U$ (dùng cho CT ĐTTT một phần)
  máy cấp cao là 8,5 triệu U$, máy cấp trung là 12,7triệu U$, máy cấp thấp là 3triệu U$
  ã Máy cấp cao: 68.000 máy x 500 U$ x 25% = 8,5 triệu U$
  ã Máy cấp trung: 254.000 máy x 200 U$ x 25% = 12,7 triệu U$
  ã Máy cấp thấp: 120.000 máy x 100 U$ x 25 % = 3 triệu U$
  Nguồn máy ĐTDĐ
  & chương trình
  ĐTTT một phần
  ã Ngân sách 2006 cho các dòng máy là 24,2 triệu U$ (dùng cho CT ĐTTT một phần)
  máy cấp cao là 8,5 triệu U$, máy cấp trung là 12,7triệu U$, máy cấp thấp là 3triệu U$
  ã Máy cấp cao: 68.000 máy x 500 U$ x 25% = 8,5 triệu U$
  ã Máy cấp trung: 254.000 máy x 200 U$ x 25% = 12,7 triệu U$
  ã Máy cấp thấp: 120.000 máy x 100 U$ x 25 % = 3 triệu U$
  24.200 24.200
  (1.000U$) (1.000U$)
  Nâng cấp hệ thống
  Phân phối
  ã Xây dựng 2 Cửa hàng đặc biệt cho giới trẻ ở Tp.HCM và Hà Nội (2 triệu U$)
  ã Nhân đôi kênh phân phối khi phủ sóng toàn quốc (15.000 U$ x 200 = 3 Triệu U$)
  Tái định vị S-Fone
  ã Chuẩn bị nội dung xây dựng thương hiệu và tái định vị thương hiệu
  ã Thực hiện các hoạt động tiếp thị truyền thông (200.000 U$ x 12 tháng)
  Nghiên cứu thị trường
  ã 4 dự án nghiên cứu định lượng (U&A Study) và 2 dự án định tính (FGD)
  ã U&A Study (4 x 15.000 U$) FGD (2 x 12.000 U$)
  5.000 5.000
  2.400 2.400
  Nâng cấp hệ thống
  Phân phối
  ã Xây dựng 2 Cửa hàng đặc biệt cho giới trẻ ở Tp.HCM và Hà Nội (2 triệu U$)
  ã Nhân đôi kênh phân phối khi phủ sóng toàn quốc (15.000 U$ x 200 = 3 Triệu U$)
  Nâng cấp hệ thống
  Phân phối
  ã Xây dựng 2 Cửa hàng đặc biệt cho giới trẻ ở Tp.HCM và Hà Nội (2 triệu U$)
  ã Nhân đôi kênh phân phối khi phủ sóng toàn quốc (15.000 U$ x 200 = 3 Triệu U$)
  Tái định vị S-Fone
  ã Chuẩn bị nội dung xây dựng thương hiệu và tái định vị thương hiệu
  ã Thực hiện các hoạt động tiếp thị truyền thông (200.000 U$ x 12 tháng)
  Tái định vị S-Fone
  ã Chuẩn bị nội dung xây dựng thương hiệu và tái định vị thương hiệu
  ã Thực hiện các hoạt động tiếp thị truyền thông (200.000 U$ x 12 tháng)
  Nghiên cứu thị trường
  ã 4 dự án nghiên cứu định lượng (U&A Study) và 2 dự án định tính (FGD)
  ã U&A Study (4 x 15.000 U$) FGD (2 x 12.000 U$)
  Nghiên cứu thị trường
  ã 4 dự án nghiên cứu định lượng (U&A Study) và 2 dự án định tính (FGD)
  ã U&A Study (4 x 15.000 U$) FGD (2 x 12.000 U$)
  5.000 5.000
  2.400 2.400
  5.000 5.000
  2.400 2.400
  ng c ng c 33.284 33.284
  Ngân sách dự phòng
  ã khoảng 5 % tổng ngân sách của các hoạt động trên (điều chỉnh các hoạt động tiếp thị
  nếu cần thiết)
  Ngân sách dự phòng 1,600 1,600
  ã khoảng 5 % tổng ngân sách của các hoạt động trên (điều chỉnh các hoạt động tiếp thị
  nếu cần thiết)
  Ngân sách dự phòng
  ã khoảng 5 % tổng ngân sách của các hoạt động trên (điều chỉnh các hoạt động tiếp thị
  nếu cần thiết)
  1,600 1,600
  Bảng 7: Ngân sách tiếp thị năm 2006
  Ở phần xác định mục tiêu (3.2.1), doanh thu dự kiến của trung tâm ĐTDĐ STelecom trong năm 2006 là 71.095.470 U$ vì thế ngân sách 33.284.000 U$ cho
  năm 2006 là chấp nhân được khi doanh thu của ngành tăng theo thuê bao tích lũy.
  Tuy nhiên, các hoạt động tiếp thị của năm 2006 có thể thay đổi theo sự thay đổi
  nhanh chóng của thị trường. Do đó, các nhà Quản Trị Tiếp Thị phải theo sát kế
  hoạch tiếp thị và điều chỉnh các chương trình hành động nếu như định hướng tiếp
  thị đã không còn phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường.
  TÓM TẮT CHƯƠNG 3
  Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện quản trị chiến lược tiếp thị tại trung tâm ĐTDĐ
  S-Telecom. Trong đó, các bước thực hiện được đề cập như sau:
  1. Thiết lập lại chiến lược đã được chú trong ở chương này. Tuy nhiên, các ma
  trận được nghiên cứu là E.F.E, I.F.E và I.C.M cho giai đoạn nhập vào và
  ma trận SWOT cho giai đoạn kết hợp, các ma trận SPACE, BCG, I.E và
  Grand Strategy không được đề cập nhưng vẫn được xem xét để tham khảo. -- 80 --
  Giai đoạn chọn lựa được thực hiện dựa trên ma trận QSPM. Chiến lược cấp
  công ty gồm 4 chiến lược cấp chức năng được hình thành.
  2. Định hướng chiến lược khi hiện tại vẫn chưa đưa ra một chiến lược rõ ràng
  cho từng năm, đề tài này sẽ chọn mốt năm 2006 làm cơ sở cho việc ứng dụng
  chiến lược tiếp thị qua các chương trình hành động là các hoạt động lập kế
  hoạch và thực hiện kế hoạch tiếp thị năm 2006. Nhà Quản Trị Tiếp Thị Cụ
  thể chiến lược qua các bước như theo sát các chương trình hành động của
  chiến lược cấp công ty, thực hiện chương trình ĐTTT một phần, phân
  khúc thị trường nhắm vào giới trẻ, tái định vị lại thương hiệu S-Fone,
  đẩy mạnh các hoạt động hoàn thiện sản phẩm, đưa ra lộ trình giảm cước
  hợp lý, nâng cấp hệ thống phân phối, thực hiện các hoạt động tiếp thị
  truyền thông đồng bộ với các chiến lược cấp chức năng khác.
  3. Đánh giá các hoạt động tiếp thị mà cụ thể nhất là các thuộc tính được phản
  ánh từ phía khách hàng qua các cuộc nghiên cứu thị trường, hoặc thông tin
  của hệ thống thông tin quản trị nhằm điều chỉnh lại chiến lược nếu cần thiết.
  4. Việc thực hiện kế hoạch tiếp thị cũng được phát họa qua nhằm ước lượng
  thời gian và nhìn rõ hơn các bước thực hiện cũng như đối soát các hoạt động
  của mình so với đối thủ cạnh tranh hay các cột mốc của sự thay đổi từ thái độ
  và hành vi của người tiêu dùng để giúp nhà quản trị nhìn vấn đề một cách rõ
  ràng. Ngân sách tiếp thị cũng được dự trù nhằm tận dụng cơ hội lớn khi
  ngành đang phát triển rất nhanh và có tiềm năng cực lớn và doanh thu
  dựa trên thuê bao tích lũy.
  So với thực trạng chiến lược tiếp thị tại trung tâm ĐTDĐ S-Telecom, các giải pháp
  này đưa ra được sự đồng bộ trong quá trình thực hiện tiếp thị và cụ thể hóa các bước
  thực hiện kế hoạch tiếp thị cũng như một số phương pháp đánh giá qua các cuộc
  nghiên cứu thị trường để điều chỉnh chiến lược hợp lý nếu cần thiết.


  Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị chiến lược tiếp thị tại Trung tâm điện thoại di động S- TELECOM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện quản trị chiến lược tiếp thị tại Trung tâm điện thoại di động S- TELECOM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status