Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nhằm nâng cao sức mạnh cho dịch vụ thông tin di động VINAPHONE trên thị trường Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao sức mạnh cho dịch vụ thông tin di động VINAPHONE trên thị trường Việt Nam

  Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao sức mạnh cho dịch vụ thông tin di động VINAPHONE trên thị trường Việt Nam
  SV : Hà Xuân Thế. CH13-Đêm 1 GVHD : GS-TS Hồ Đức
  Hùng.
  2
  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỨC CẠNH TRANH
  CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
  I/ Sự Cần Thiết Phải Nâng Cao Sức Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Thương Mại
  Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Trang 4
  1/ Khái niệm về cạnh tranh, sức cạnh tranh.
  1.1/ Cạnh tranh, phân loại cạnh tranh.
  1.2/ Sức cạnh tranh.
  1.3/ Sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của doanh.
  nghiệp thương mại trong giai đoạn hiện nay.
  II/ Các Yếu Tố Cấu Thành Và Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Sức Cạnh Tranh
  Của Doanh Nghiệp Thương Mại . Trang 9
  1/ Các yếu tố cấu thành sức cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại.
  2/ Các chỉ tiêu đánh giá sức cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại.
  III/ Các Nhân Tố Aûnh Hưởng Đến Sức Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Thương
  Mại Trang 16
  1/ Các nhân tố quốc tế.
  2/ Các nhân tố trong nước.
  IV/ Kết Hợp Các Yếu Tố, Tiêu Chí Để Hình Thành Ma Trận TOWS Sau Đó Hình
  Thành Các Giải Pháp Trang 20
  CHƯƠNG II SV : Hà Xuân Thế. CH13-Đêm 1 GVHD : GS-TS Hồ Đức
  Hùng.
  3
  THỰC TRẠNG SỨC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ VINAPHONE TRONG
  THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG HIỆN NAY
  I/ Thực Trạng Về Thị Trường Thông Tin Di Động Của Việt Nam Trang 22
  II/ Giới Thiệu Về Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông Việt Nam Trang 28
  III/ Thực Trạng Sức Cạnh Tranh Của Dịch Vụ
  Vinaphone Trong Những Năm Qua. Trang 32
  1/ Chất lượng mạng lưới.
  2/ Chất lượng các dịch vụ giá trị gia tăng.
  3/ Tốc độâ phát triển thuê bao.
  4/ Hệ thống kênh phân phối.
  5/ Công tác nghiên cứu thị trường.
  6/ Hoạt động quảng cáo.
  7/ Quan hệ cộng đồng.
  8/ Công tác khuyến mãi.
  9/ Công tác chăm sóc khách hàng.
  IV/ So Sánh Một Số Tiêu Chí Của Mạng
  Vinaphone Với Các Mạng Khác. Trang 44
  1/ Về thị phần các mạng.
  2/ Mức độ nhận biết về sản phẩm.
  3/ Lòng trung thành của khách hàng về dịch vụ.
  4/ Hoạt động quảng cáo, khuyến mãi.
  5/ Chất lượng mạng lưới, dịch vụ.
  6/ Cước phí.
  7/ Hệ thống phân phối.
  V/ Kết Luận Về Sức Cạnh Tranh Của Các
  Nhà Cung Cấp Mạng Di Động Trang 51SV : Hà Xuân Thế. CH13-Đêm 1 GVHD : GS-TS Hồ Đức
  Hùng.
  4
  VI/ Phân Tích Môi Trường Bên Trong Và Bên Ngoài Để Hình Thành Ma Trận
  Tows Cho Vinaphone Trang 52
  1/ Môi trường bên trong.
  2/ Môi trường bên ngoài.
  3/ Hình thành ma trận TOWS (Threaten – Opportunity – Weaken - Strength).
  CHƯƠNG III
  MỘT SỐ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CHO
  DỊCH VỤ VINAPHONE TRONG THỜI GIAN TỚI
  I/ Tăng Cường Một Số Những Hoạt Động Trong
  Marketing Mix Cho Vinaphone Trang 57
  II/ Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Cho Vinaphone Trang 60
  III/ Xây Dựng Nét Văn Hóa Riêng Biệt Cho Vinaphone. Trang 64
  IV/ Đổi Mới Cơ Cấu Nhân Sự Và Nâng Cao
  Chất Lượng Nguồn Nhân Lực. Trang 65
  V/ Ưùùng Dụng Các Công Nghệ Mới Trên Nền Mạng GSM Trang 67
  VI/ Một Số Kiến Nghị Với Nhà Nước Trang 70
  PHẦN PHỤ LỤC
  PHỤ LỤC 1 :THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG Trang 75
  PHỤ LỤC 2 : MỘT SỐ NÉT VỀ CÁC NHÀ CUNG
  CẤP MẠNG DI ĐỘNG KHÁC TẠI VIỆT NAM. Trang 76
  PHỤ LỤC 3 : BẢN KHẢO SÁT Ý KIẾN CÔNG CHÚNG VỀ CÁC NHÀ
  CUNG CẤP DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM Trang 78SV : Hà Xuân Thế. CH13-Đêm 1 GVHD : GS-TS Hồ Đức
  Hùng.
  5
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT
  ADSL : Asynchronous Digital Subcrible Loop.
  BTS : Base Transmissiton State.
  CDMA : Code Division Multiple Access.
  EU : Euro United.
  EDI : Electronic Data Interchange.
  ELAN : Emulated Local Area Network.
  FTP : File Stranfer Protocol.
  GSM : Global System for Mobile.
  GPC : Global Mobile and Page Company.
  GPRS : General Packet Radio Service.
  HTTP : Hyper Text Transfer Protocol.
  IN : Intelligent Network.
  ITU : International Telecommunication Union.
  ISDN : Integrated Service Digital Network.
  IP : Internet Protocol.
  ISO : International Standard Organization.
  PPS : Prepaid Service.
  MMSC : Multimedia Message Service Center.
  MCA : Miss Call Alert.
  NAP : Network Access Point.
  NDMP : Network Data Managerment Protocol.
  NNTP : Network News Transport Protocol.
  NTP : Network Times Protocol.
  OBI : Open Buying on the Internet.
  PCS : Personal Communication Services.
  PEM : Privacy Enhanced Mail.
  PPP : Point to Point Protocol. SV : Hà Xuân Thế. CH13-Đêm 1 GVHD : GS-TS Hồ Đức
  Hùng.
  6
  PPTP : Point to Point Tunneling Protocol.
  PSTN : Public Switched Telephone Network.
  PMON : Remote Monitoring.
  QoS : Quality of Service.
  RTSP : Real Time Streaming Protocol.
  SMS : Short Message Service.
  SPT : Saigon Postal.
  S-HTTP : Secure Hyper Text Transfer Protocol.
  SMTP : Simple Mail Transfer Protocol.
  SONET : Synchronous Optical Network.
  SVC : Switched Virtual Circuit
  SWAN : Secure Wide Area Network.
  TQM : Total Quality Management.
  TFTP : Trivial File Transfer Protocol.
  TIA : Telecommunication Industry Association.
  VMS : Voice Mail Service.
  VNPT : Viet Nam Post and Telecom.
  LAN : Local Area Network.
  VLAN : Vitual Local Area Network.
  VSAT : Very Small Aperture Terminal.
  WAP 2.0 : Wireless Aplication Protocol.2.0.
  WAN : Wide Area Network.
  WLAN : Wireless Local Area Network.
  WBEM : Web Based Enterprise Managerment.
  WTO : World Trade Organization.
  WDM : Wavelenghth Division Multiplexing.
  WDMA : Wavelenghth Division Multiple Access.
  WWW : World Wide Web.
  3G : The Third Generation. SV : Hà Xuân Thế. CH13-Đêm 1 GVHD : GS-TS Hồ Đức
  Hùng.
  7
  DANH MỤC HÌNH, BẢNG BIỂU
  Hình 1 : Các lực lượng điều khiển cuộc cạnh tranh trong nghành Trang 20
  Hình 2 : Ma trận Tows. Trang 21
  Hình 3 : Thị phần các mạng di động năm 2006. Trang 25
  Hình 4 : Cơ cấu tổ chức của công ty Trang 29
  Hình 5 : Logo mới của Vinaphone Trang 31
  Hình 6 : Biểu đồ tốc độ phát triển trạm BTS của Vinaphone
  từ năm 1996- quý II/2006 . Trang 33
  Hình 7 : Biểu đồ tốc độ phát triển dung lượng tổng đài
  của Vinaphone từ năm 1996-2006 . Trang 34
  Hình 8 : Biểu đồ tốc độ phát triển thuê bao của
  Vinaphone từ năm 1996- quý II/2006 Trang 37
  Hình 9 : Hệ thống phân phối của Vinaphone. Trang 37
  Hình 10 : Biểu đồ so sánh thị phần các mạng di động . Trang 44
  Hình 11 : Biểu đồ so sánh sự nhận biết thương hiệu của khách hàng Trang 45
  Hình 12 : Biểu đồ thể hiện lòng trung thành của khách hàng . Trang 46
  Hình 13 : Biểu đồ thể hiện sự hấp dẫn của khuyến mãi Trang 47
  Hình 14 : Biểu đồ so sánh chất lượng mạng lưới, dịch vụ . Trang 49
  Hình 15 : Biểu đồ so sánh về giá cước ưu đãi Trang 50
  Hình 16 : Biểu đồ so sánh về hệ thống phân phối tốt Trang 51 SV : Hà Xuân Thế. CH13-Đêm 1 GVHD : GS-TS Hồ Đức
  Hùng.
  8
  Lời mở đầu
  Trong giai đoạn phát triển nền kinh tế quốc tế, hầu hết tất cả các quốc gia
  đều thừa nhận trong mọi hoạt động đều phải có cạnh tranh và coi cạnh tranh không
  những là môi trường, động lực cho sự phát triển nói chung, thúc đẩy sản xuất kinh
  doanh phát triển, tăng hiệu quả sản xuất doanh nghiệp nói riêng, mà còn là yếu tố
  quan trọng làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội khi nhà nước đảm bảo sự bình
  đẳng trước pháp luật của chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế. Vì vậy tất cả các
  doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Vinaphone nói riêng đều nhận thức được
  rằng chiến lược là chìa khoá của thành công của mỗi doanh nghiệp. Sự cạnh tranh
  ngày càng quyết liệt hơn khi chính phủ chính thức cho các doanh nghiệp nhà nước
  đầu tư vào lãnh vực viễn thông, trong năm 2006 đã có chính thức 6 nhà cung cấp
  dịch vụ viễn thông.
  Qua thực tiễn trên, tôi mong muốn được tiếp cận với khái niệm “sức cạnh
  tranh”, đồng thời phân tích thực trạng và chiến lược nâng cao sức cạnh tranh cho
  Vinaphone trong thời gian qua. Qua đó, tôi xin góp một phần ý kiến của mình vào
  trong công tác nâng cao sức cạnh tranh cho đơn vị. Với mục tiêu trên, tôi xin chọn
  đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho dịch vụ Vinaphone
  trên thị trường Việt Nam” cho luận văn tốt nghiệp cao học chuyên nghành Quản
  Trị Kinh Doanh khoa đào tạo Sau Đại Học.
  Mục tiêu nghiên cứu.
  Tìm hiểu khái niệm “ Sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của Doanh
  Nghiệp Thương Mại(DNTM) trong giai đoạn hiện nay, khái niệm cạnh tranh, sức
  cạnh tranh, DNTM – Khái niệm, đặc điểm, nội dung hoạt động, các yếu tố cấu
  thành và các chỉ tiêu đánh giá sức cạnh tranh của DNTM, các nhân tố ảnh hưởng
  đến sức cạnh tranh của DNTM. SV : Hà Xuân Thế. CH13-Đêm 1 GVHD : GS-TS Hồ Đức
  Hùng.
  9
  Phân tích, đánh giá một cách cụ thể về sức cạnh tranh và công tác thực hiện
  chiến lược cho Vinaphone trên thị trường Việt Nam trong thời gian qua.
  Tìm kiếm một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho
  Vinaphone trên thị trường thông tin di động Việt Nam.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Đối tượng nghiên cứu: các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động tại Việt
  Nam như : Vinaphone, Mobiphone, S-phone, Viettel, Citiphone, EVN.
  Phạm vi nghiên cứu : các chiến lược kinh doanh của các nhà cung cấp dịch
  vụ thông tin di động tại Việt Nam và xu thế phát triển nghành. Luận án tập trung
  nhấn mạnh vào các chiến lược mang tính cạnh tranh và phát triển thương hiệu cho
  dịch cụ Vinaphone tại thị trường thông tin di động tại Việt Nam.
  Phương pháp nghiên cứu.
  Phương pháp nghiên cứu là phương pháp ứng dụng thực tế, phương pháp
  nghiên cứu như sau :
  Các tài liệu có nội dung về cạnh tranh và sức cạnh tranh, quản trị
  marketing, quản trị chiến lược, tạp chí chuyên nghành và các tài liệu về hội nhập .
  Đồng thời có những ý kiến của các chuyên gia đầu nghành về các chiến lược kinh
  doanh. Phương pháp chủ yếu là thu thập dữ liệu, phân tích, đánh giá thực trạng sức
  cạnh tranh của Vinaphone trên thị trường thông tin di động Việt Nam. Cuối cùng là
  đưa ra được các chiến lược cụ thể để nâng cao sức cạnh tranh cho Vinaphone.
  Số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu :
  - Các số liệu từ phòng kinh doanh của Công Ty Vinaphone ( tại Hà Nội).
  - Các số liệu từ phòng KD Cty Dịch Vụ – Viễn Thông Sài Gòn (KV phía
  nam).
  - Các thông tin từ Trung Tâm Thông Tin Bưu Điện. SV : Hà Xuân Thế. CH13-Đêm 1 GVHD : GS-TS Hồ Đức
  Hùng.
  10
  - Từ internet ( www.vinaphone.com.vn, www.mobiphone.com.vn,
  www.viettel.com.vn, www.sphone.com.vn, www.vnpt.com.vn,
  www.thanhnien.com.vn, www.nld.com.vn, www.vnexpress.com,
  - Các tài liệu có nội dung về chiến lược, cạnh tranh, marketing, quản trị
  - Ý kiến của các chuyên gia đầu nghành trong lãnh vực thông tin di động.
  Kết cấu đề tài :
  Đề tài được chia làm 4 phần có liên quan chặt chẽ với nhau.
  Phần I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỨC CẠNH TRANH CỦA
  DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, phần này sẽ giúp hiểu rõ về thế nào là sức
  cạnh tranh và vai trò của nó đối với sự phát triển của công ty, các yếu tố cấu thành
  và các chỉ tiêu đánh giá sức cạnh tranh, các nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh
  từ đó đề ra những chiến lược để nâng cao sức cạnh tranh cho Vinaphone, các chiến
  lược ngắn trung và dài hạn. Phần này còn là cơ sở để phân tích Phần II.
  Phần II : THỰC TRẠNG VỀ SỨC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ
  THÔNG TIN DI ĐỘNG VINAPHONE TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM. Phân
  tích rõ thực trạng thị trường thông tin di động và sức cạnh tranh của các mạng điện
  thoại trên thị trường Việt Nam, các tiêu chí để đánh giá sức cạnh tranh, thực trạng
  sức cạnh tranh của Vinaphone trên thị trường Việt Nam. Phần này còn là cơ sở để
  đưa ra những giải pháp ở Phần III.
  Phần III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH
  CHO DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG VINAPHONE TRÊN THỊ TRƯỜNG
  VIỆT NAM. Các giải pháp, kiến nghị đưa ra nhằm nâng cao hơn nữa sức cạnh
  tranh cho dịch vụ Vinaphone.
  Phần IV : PHẦN PHỤ LỤC. Gồm các bảng biểu phục vụ cho vấn đề
  nghiên cứu, bảng giá cước, phiếu thăm dò, các văn bản, cam kết có liên quan


  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao sức mạnh cho dịch vụ thông tin di động VINAPHONE trên thị trường Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao sức mạnh cho dịch vụ thông tin di động VINAPHONE trên thị trường Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status