Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Kiên Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Kiên Giang

  Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Kiên Giang
  CHƯƠNG I 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG 1
  CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
  1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: 1
  1.1.1. Khái niệm NHTM: 1
  1.1.2. Các nghiệp vụ của NHTM: 2
  1.1.2.1. Nghiệp vụ nguồn vốn và tài sản nợ: 2
  1.1.2.2. Cấp tín dụng và đầu tư (nghiệp vụ sử dụng vốn): 2
  1.1.2.3. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng: 2
  1.2. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ: 2
  1.2.1. Tổng quan về tín dụng: 2
  1.2.1.1. Khái niệm tín dụng: 2
  1.2.1.2. Chức năng của tín dụng: 3
  1.2.1.3. Các hình thức tín dụng: 4
  1.2.2. Tín dụng ngân hàng: 5
  1.2.2.1. Phân loại tín dụng ngân hàng: 5
  1.2.2.2. Các phương thức cho vay: 5
  1.3. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM: 8
  1.3.1. Chất lượng tín dụng của NHTM: 8
  1.3.1.1 Khái niệm về chất lượng tín dụng: 8
  1.3.1.2. Một số quy định về chất lượng tín dụng liên quan đến hiệu quả hoạt động tín dụng: 9
  1.3.1.3. Chỉ tiêu biểu hiện chất lượng tín dụng: 12
  1.3.1.4. Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng với chất lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động tín dụng: 14
  1.3.2. Rủi ro tín dụng: 14
  1.3.2.1. Khái niệm về RRTD: 14
  1.3.2.2. Phân loại RRTD: 15
  1.3.2.3. Nguyên nhân của RRTD: 16
  1.3.2.4. Ảnh hưởng của RRTD đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nền kinh tế xã hội: 17
  1.3.3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng: 18
  1.3.3.1. Đối với ngân hàng: 18
  1.3.3.2. Đối với nền kinh tế: 18
  1.3.3.3. Đối với người đi vay: 19
  CHƯƠNG II 20
  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH KIÊN GIANG 20
  2.1. TỈNH KIÊN GIANG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA CÙNG VỚI CẢ NƯỚC: 20
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý: 20
  2.1.2. Tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh: 20
  2.2. SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHCT.VN VÀ CN.NHCT.KG: 21
  2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống NHCT.VN: 21
  2.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển CN.NHCT.KG: 24
  2.2.3. Bộ máy tổ chức và quản lý của CN.NHCT.KG: 25
  2.2.3.1. Sơ đồ tổ chức: 25
  2.2.3.2. Chức năng và nhiệm vụ chính của các phòng ban: 26
  2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CN.NHCT.KG: 28
  2.3.1. Quy định cho vay đối với khách hàng của NHCT.VN: 28
  2.3.2. Tóm tắt quy trình tín dụng tại NHCT: 30
  2.1. Thẩm định/tái thẩm định và lập tờ trình thẩm định/tái thẩm định. 30
  2.2. Kiểm soát và trình duyệt tờ trình thẩm định/tái thẩm định. 30
  2.3.3. Phân tích hoạt động tín dụng tại CN.NHCT.KG: 33
  2.3.3.1. Phân tích tình hình huy động vốn: 33
  2.3.3.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn – cho vay nền kinh tế: 38
  2.3.4. Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương tỉnh Kiên Giang: 58
  2.3.4.1. Những thuận lợi: 58
  2.3.4.2. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của CN.NHCT.KG trong thời gian qua: 59
  2.3.4.3. Nguyên nhân: 63
  CHƯƠNG III 68
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2010: 68
  3.1.1. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang từ năm 2005 – 2006: 68
  3.1.2. Mục tiêu phát triển của tỉnh đến năm 2010: 68
  3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG CỦA HỆ THỐNG NHCT.VN ĐẾN NĂM 2010: 69
  3.2.1. Định hướng phát triển của NHCT.VN đến năm 2010: 69
  3.2.2. Một số chỉ tiêu tăng trưởng của NHCT.VN: 69
  3.2.3. Các chỉ tiêu tăng trưởng cơ bản của CN.NHCT.KG đến năm 2010: 70
  3.3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH KIÊN GIANG 70
  3.3.1. Giải pháp ở cấp độ vĩ mô. 70
  3.3.1.1. Đối với Chính phủ: 70
  3.3.1.2. Đối với NHNN Việt Nam: 70
  3.3.1.3. Đối với NHCT.VN: 71
  3.3.2. Các giải pháp ở cấp độ vi mô: 72
  3.3.2.1. Đối với CN.NHCT.KG: 72
  3.3.2.2. Đối với các đơn vị có liên quan khác: 80


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Kiên Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Kiên Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status