Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số biện pháp quản lý sinh viên hệ chính quy nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Viện Đại

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp quản lý sinh viên hệ chính quy nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Viện Đại

  Trang
  Mở đầu .8
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận về công tác quản lý sinh viên
  Trong nhà trường đại học hiện nay 12
  1.1. Một số khái niệm cơ bản 12
  1.1.1. Quản lý 12
  1.1.1.1. Khái niệm quản lý 12
  1.1.1.2. Chức năng quản lý 12
  1.1.2. Quản lý giáo dục .13
  1.1.2.1. Khái niệm quản lý giáo dục .13
  1.1.2.2. Đặc trưng của quản lý giáo dục 14
  1.1.2.4. Vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục 15
  1.1.3. Quản lý nhà trường 15
  1.1.3.1. Khái niệm nhà trường .15
  1.1.3.2. Quản lý nhà trường .16
  1.1.3.3. Các lĩnh vực quản lý của hiệu trưởng nhà trường .16
  1.1.4. Quản lý dạy học 16
  1.1.4.1. Khái niệm dạy học .16
  1.1.4.2. quản lý quá trình dạy học 18
  1.1.5. Quản lý quá trình đào tạo 18
  1.1.5.1. Quá trình đào tạo 18
  1.1.5.2. Quản lý quá trình đào tạo .18
  1.2. Khái niệm về sinh viên và công tác quản lý sinh viên .19
  1.2.1. Sinh viên 19
  1.2.1.1. Đặc điểm của sinh viên 19
  1.1.2.2. Nhiệm vụ của sinh viên 19
  1.2.1.3. Quyền của sinh viên .19
  1.2.1.4. Các hành vi sinh viên không được làm .20
  1.2.2. Công tác quản lý sinh viên 20
  1.2.3. Nội dung của công tác quản lý sinh viên .21
  1.2.4. Mục đích của công tác quản lý sinh viên .21
  1.2.5. Hệ thống tổ chức làm công tác sinh viên 22
  1.3. Khái niệm về chất lượng và chất lượng đào tạo 25
  1.3.1. Chất lượng 25
  1.3.2. Chất lượng giáo dục .25
  1.3.3. Chất lượng đào tạo .26
  1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo 27
  1.4 Mối liên hệ giữa công tác quản lý sinh viên với chất lượng đào tạo 28
  Chương 2: Thực trạng công tác quản lý sinh viên hệ chính quy ở các trường đại học và ở Viện Đại Học Mở Hà Nội hiện nay 30
  2.1. Thực trạng sinh viên và công tác quản lý sinh viên ở các trường đại học .30
  2.1.1. Thực trạng sinh viên trong các trường đại học 30
  2.1.1.1. Những mặt tích cực 30
  2.1.1.2. Những mặt hạn chế 31
  2.1.2. thực trạng công tác quản lý sinh viên trong các trường đại học 31
  2.1.2.1. Bộ máy làm công tác quản lý sinh viên 31
  2.1.1.2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên 31
  2.1.2.3. Công tác quản lý học tập và nghiên cứu khoa học cuả sinh viên .33
  2.1.2.4. Công tác chế độ chính sách đối với sinh viên .34
  2.1.2.5. Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú 34
  2.1.2.6. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự .36.
  21.2.7. Côngtác đoàn hội và các phong trào trong nhà trường 37
  2.2. Viện Đại Học Mở Hà Nội và côngtác quản lý sinh viên hệ
  chính quy ở Viện Đại Học Mở Hà Nội .38
  2.2.1. Vài nét về Viện Đại Học Mở Hà Nội 38
  2.2.1.1. Nhiệm vụ của Viện Đại Học Mở Hà Nội 38
  2.2.1.2. Hệ thống tổ chức vàcác đơn vị trong Viện .39
  2.2.2. Các văn bản quy chế về công tác quản lý sinh viên ở
  Viện Đại Học Mở Hà Nội 42
  2.2.2.1. Các quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo về công tácql
  sinh viên được vận dụng ở Viện Đại Học Mở Hà Nội 42
  2.2.2.2. Quy định của Viện Đại Học Mở Hà Nội về công tác quản lý sinh viên 42
  2.2.3. Thực trạng sinh viên và công tác quản lý sinh viên hệ chính quy
  ở Viện Đại Học Mở Hà Nội 45
  2.2.3.1. Thực trạng sinh viên Viện Đại Học Mở Hà Nội 45
  2.2.3.2. thực trạng công tác quản lý sinh viên hệ chính quy .47
  1. Bộ máy làm công tác quản lý sinh viên 47
  2. thực trạng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức,
  lối sống cho sinh viên 47
  3. Thực trạng việc quản lý học tập và nghiên cứu khoa học của
  sinh viên Viện Đại Học Mở Hà Nội 49
  4. Thực trạng việc thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên .58
  5. Thực trạng công tác quản lý sinh viên ngoại trú 59
  6. Quản lý sinh viên thông qua công tác đoàn, hội và các phong trào trong nhà trường 60
  7. Thực trạng công tác thi đua khen thưởng và kỉ luật .61
  2.2.3.3. Kết luận về thực trạng công tác quản lý sinh viên hệ chính quy
  ở Viện Đại Học Mở Hà Nội hiện nay .62
  1. Mặt mạnh của công tác quản lý sinh viên 62
  2. Mặt yếu của công tác quản lý sinh viên .63
  3. Nguyên nhân của mặt yếu 64
  Chương 3: Một số biện pháp quản lý sinh viên hệ chính quy nhằm
  nâng cao chất lượng đào tạo ở Viện Đại Học Mở Hà Nội 65
  3.1. Một số biện pháp quản lý sinh viên hệ chính quy ở Viện Đại Học Mở Hà Nội 65
  3.1.1. Biện pháp thứ nhất: tăng cường quản lý giáo dục chính trị,
  tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên 65
  3.1.2. Biện pháp thứ hai: Tăng cường quản lý hoạt động học và tự học,
  tự nghiên cứu của sinh viên .72
  3.1.3. Biện pháp thứ ba: Tổ chức tốt côngtác quản lý sinh viên ngoại trú 79
  3.1.4. Biện pháp thứ tư: ứng dụng công nghệ tin học vào
  công tác quản lý sinh viên 82
  3.1.5. Biện pháp thứ năm: tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng
  cho sinh viên và các đơn vị, cá nhân phục vụ công tác quản lý sinh viên 85
  3.2. Bước đầu xác định tính khả thi của các biện pháp quản lý sinh viên
  hệ chính quy ở Viện Đại Học Mở Hà Nội 88
  Kết luận và kiến nghị 94

  Xem Thêm: Một số biện pháp quản lý sinh viên hệ chính quy nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Viện Đại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp quản lý sinh viên hệ chính quy nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Viện Đại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status