Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chiến lược hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1

  Lời mở đầu.
  Quỹ đầu tư chứng khoán là một định chế tài chính phổ biến ở các nước có thị
  trường tài chính phát triển. Quỹ đầu tư thể hiện là một kênh dẫn vốn hữu hiệu trong nền
  kinh tế, từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn.
  Cùng với sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam, ngày càng có nhiều quỹ
  đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư ở thị trường Việt Nam. Trong đó có thể kể tên
  các quỹ như: VEIL (Vietnam Enterprise Investment Limited) với tài sản trên 200 triệu
  USD, VOF (Vietnam Opportunity Fund) với tài sản khoảng 40 triệu USD, MEF (Mekong
  Enterprise Fund) với 18,5 triệu USD
  VF1 cũng là một quỹ đầu tư nhưng là quỹ đầu tư duy nhất cho đến nay được thành
  lập tại Việt Nam. Với vị thế là một quỹ đầu tư trong nước, VF1 có những thuận lợi hơn
  so với các quỹ đầu tư khác.
  Tháng 6 năm 2004 quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1 được thành lập và đi
  vào hoạt động với số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. Hiện nay VF1 đã đầu tư vào 10 công ty
  niêm yết và 12 công ty chưa niêm yết với giá trị chiếm lần lượt là 24,25% và 22,38% tài
  sản ròng của quỹ. Các công ty mà VF1 đầu tư đều nằm trong các ngành có tiềm năng
  phát triển mạnh. Theo như đánh giá của công ty quản lý quỹ VFM thì hầu hết các công ty
  mà quỹ đã đầu tư đều có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khá tốt và có mức tăng
  trưởng ổn định. Tuy vậy, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nơi thể hiện sự đánh giá
  của các nhà đầu tư về hoạt động của các công ty niêm yết thì VF1 lại luôn được giao dịch
  với mức giá thấp hơn NAV, thậm chí là với cả mệnh giá. Đây là lý do chính thôi thúc tôi
  chọn đề tài “Chiến lược hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1” cho
  luận văn tốt nghiệp của mình.
  Chương I: Hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán.
  1. Quỹ đầu tư chứng khoán:
  1.1. Các khái niệm liên quan
  1.1.1. Quỹ đầu tư chứng khoán
  Quỹ đầu tư là một dạng của đầu tư tập thể, trong đó quỹ sẽ được thành lập bằng
  cách huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư nguồn vốn đó theo những tiêu chí
  nhất định. Còn quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ đầu tư mà chủ yếu được đầu tư vào các
  chứng khoán (khoảng 60% tài sản). Sau đây từ quỹ được đề cập trong luận văn này được
  hiểu là quỹ đầu tư chứng khoán.
  1.1.2. Công ty quản lý quỹ
  Các quỹ đầu tư không tự tiến hành hoạt động đầu tư mà ủy thác số vốn của mình
  cho một tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, đấy là các công ty quản lý quỹ đầu tư. Tùy theo
  mô hình quỹ mà công ty quản lý quỹ có những hình thái và vai trò khác nhau. Có thể
  công ty quản lý quỹ chỉ thực hiện hoạt động quản lý đầu tư, nhưng cũng có thể đảm nhận
  đồng thời cả việc huy động vốn và quản lý đầu tư của quỹ
  1.1.3. Đại hội người đầu tư
  Đại hội người đầu tư lần đầu tiên khi thành lập quỹ do công ty quản lý quỹ và
  ngân hàng giám sát triệu tập. Còn đại hội người đầu tư hàng năm thì do Ban đại diện quỹ
  triệu tập trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
  Đại hội người đầu tư có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của quỹ. Đại
  hội người đầu tư có quyền bầu, miễn nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ, chủ tịch Ban
  đại diện; xem xét vi phạm của các bên liên quan, thay đổi chiến lược, mục tiêu đầu tư của
  quỹ.
  Đại hội người đầu tư được tiến hành khi có số người đầu tư dự họp đại diện ít nhất
  65% vốn điều lệ. Quyết định của đại hội người đầu tư được thông qua theo hình thức đa
  số phiếu. Nghị quyết của đại hội người đầu tư khi được thông qua, ban đại diện quỹ, công
  ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát có trách nhiệm tuân thủ.
  1.1.4. Ban đại diện quỹ
  Ban đại diện quỹ đại diện cho quyền lợi của người đầu tư và có các quyền và
  nghĩa vụ được ghi trong điều lệ quỹ. Ban đại diện quỹ có ít nhất 3 thành viên và nhiều
  nhất là 11 thành viên. Trong cuộc họp của Ban đại diện quỹ thì các quyết định được
  thông qua nếu được đa số thành viên dự họp đồng ý. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì
  quyết định cuối cùng thuộc về chủ tịch Ban đại diện.
  Chủ tịch Ban đại diện quỹ được đại hội người đầu tư bầu trong số các thành viên
  Ban đại diện. Chủ tịch Ban đại diện là người chịu trách nhiệm chính của Ban đại diện
  1.1.5. Ngân hàng giám sát
  Ngân hàng giám sát do Công ty quản lý quỹ lựa chọn và được UBCKNN chấp
  nhận.
  Ngân hàng giám sát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoạt động của
  Công ty quản lý quỹ là phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ quỹ. Ngân hàng
  giám sát có nghĩa vụ lưu giữ và bảo quản an toàn tài sản của quỹ; thay mặt quỹ thực hiện
  quyền phát sinh liên quan đến tài sản quỹ. Ngân hàng giám sát được hưởng các loại phí
  cung cấp dịch vụ bảo quản, giám sát tài sản quỹ theo Điều lệ quỹ và phù hợp với các quy
  định của pháp luật.
  1.1.6. Công ty tư vấn luật
  Công ty tư vấn luật được Công ty quản lý quỹ hoặc Ban đại diện quỹ lựa chọn.
  Công ty tư vấn luật có vai trò hỗ trợ, tư vấn về luật pháp, các thủ tục pháp lý cho các hoạt
  động của quỹ, giúp cho các hoạt động của quỹ theo đúng pháp luật và tuân thủ điều lệ
  quỹ.
  1.2. Các loại quỹ tại Việt Nam
  Sự phân biệt các quỹ đầu tư ở Việt Nam là tùy vào tiêu chí khác nhau. Nhìn chung
  thì với cách phân biệt nào đi nữa thì các quỹ đầu tư tựu chung vẫn có những chuẩn mực
  nhất định và sở dĩ có các cách phân biệt khác nhau là do quan niệm, cách nhìn nhận quỹ
  đầu tư dưới các khía cạnh khác nhau.
  1.2.1. Quỹ mở và quỹ đóng
  Các quỹ đầu tư có thể được thiết lập dưới dạng quỹ mở hoặc quỹ đóng. Sự phân
  biệt này dựa vào việc các chứng chỉ quỹ có được mua lại hay phát hành thêm hay không.
  Quỹ mở có thể phát hành thêm các chứng chỉ quỹ đầu tư mới theo yêu cầu của các
  nhà đầu tư và số tiền thu được sẽ tiếp tục được đầu tư. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể thu
  hồi lại vốn đầu tư bằng cách yêu cầu công ty quản lý quỹ hoặc các đại lý bán mua lại.

  Xem Thêm: Chiến lược hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status