Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hàng Hải Á Châu

  webtailieu webtailieu bây giờ đang trực tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hàng Hải Á Châu

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hàng Hải Á Châu

  LỜI NÓI ĐẦU
  Hiện nay , nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập với nền kinh
  tế thế giới với những bước chuyển mình hết sức rõ rệt. Cứ mỗi năm, chúng ta
  lại có thêm nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động với nhiều loại hình và
  những lĩnh vực kinh doanh đa dạng. Thêm vào đó, là sự xuất hiện dày đặc của
  các công ty nước ngoài. Đây chính là cơ hội để các cơ sở kinh doanh trong
  nước tự khẳng định mình cũng là để học hỏi thêm những kinh nghiệm, chiến
  lược kinh doanh thông minh của người nước ngoài. Tuy nhiên cơ hội bao giờ
  cũng đi đôi với thách thức. Bài toán làm sao để chiếm được thị phần nhiều
  hơn, làm sao để thu được lợi nhuận cao nhất mà chi phí bỏ ra là thấp nhất
  đang là vấn đề mà các chủ doanh nghiệp hết sức quan tâm. Để làm được điều
  này, mỗi doanh nghiệp phải tăng cường công tác quản lý, tổ chức tốt công tác
  hạch toán kế toán tại doanh nghiệp của mình để có thể huy động và sử dụng
  tốt nguồn vốn, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí và hạ giá thành
  sản phẩm, dịch vụ nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường và đạt mục tiêu
  tối đa hóa lợi nhuận, song vẫn đảm bảo về vấn đề an sinh xã hội.
  Nắm bắt được cơ hội, thấy trước được nhu cầu của thị trường, công ty
  Cổ phần Hàng hải Á Châu tập trung phát triển kinh doanh lĩnh vực dịch vụ
  vận tải hàng hóa, dich vụ hàng hải, hải quan Từ khi đi vào hoạt động đến
  nay, công ty luôn cố gắng hết mình để chất lượng dịch vụ ngày càng nâng
  cao, giá thành dịch vụ ngày càng được kiểm soát. Bằng chứng cho thấy là
  trong những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế rất khó khăn nhưng công ty
  vẫn đang hoạt động ổn định và có lợi nhuận tăng đần qua các năm.
  Để tìm hiểu về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần
  Hàng hải Á Châu , em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” nhằm phân tích chi tiết hơn
  về tình hình hạch toán chi phí đầu vào cũng như kết quả đẩu ra của doanh
  nghiệp. Từ đó đưa ra những nhận xét và giải pháp giúp doanh nghiệp có thể
  khắc phục những điểm chưa tốt trong quá trình quản lý chi phí và hạch toán
  doanh thu.
  Khóa luận tốt nghiệp của em được chia làm 3 chương:
  - Chương 1: Cơ sơ lý luận chung về doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh
  - Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu.
  - Chương 3: Một số kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện tổ
  chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh
  nghiệp.
  Do thời gian thực tập có hạn và hiểu biết của cá nhân còn hạn chế nên
  bài khóa luận của em không tránh khỏi những sai sót nên em mong các thầy
  cô giáo thông cảm và chỉ dạy, góp ý cho em để em có thể mở rộng hiểu biết
  của mình hơn.
  Em cũng xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo
  Th.S Phạm Văn Tưởng và các thầy cô trong khoa quản trị kinh doanh cũng
  như các anh chị làm việc tại phòng kế toán công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu
  đã giúp đỡ cho em hoàn thành bài khóa luận này.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP . 3
  1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp. 3
  1.1.1. Sự cần thiết của đề tài . 3
  1.1.2 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 3
  1.1.3. Khái niệm, phân loại doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.4
  1.1.4 Khái niệm, phân loại các chi phí liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, dịch
  vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 7
  1.1.5 Xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 8
  1.2. Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp. 9
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 9
  1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 17
  1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 19
  1.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 22
  1.2.5. Kế toán doanh thu, chi phí tài chính . 25
  1.2.6. Kế toán thu nhập khác, chi phí khác . 29
  1.2.7. Kế toán chi phí thuế TNDN 33
  1.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 33
  1.3. Các hình thức kế toán tại các doanh nghiệp . 35
  1.3.1. Hình thức nhật kí chung 35
  1.3.2. Hình thức Chứng từ ghi sổ 36
  1.3.3. Hình thức Nhật kí- sổ cái 38
  1.3.4.Hình thức kê toán trên máy 39
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN HÀNG HẢI Á CHÂU . 40
  2.1 Giới thiệu chung về công ty 40
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 40
  2.1.2 Loại hình doanh nghiệp 41
  2.1.3 Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động kinh
  doanh. 41
  2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu. 42
  2.1.5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu 44
  2.2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác đ ịnh kết quả kinh
  doanh tại công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu 49
  2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 49
  2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán . 64
  2.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính . 73
  2.2.5 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 84
  2.2.6 Kế toán thu nhập khác, chi phí khác 95
  2.2.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 107
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI Á CHÂU 114
  3.1 Đánh giá chung về tổ chức kế toán tại công ty C ổ phần Hàng hải Á Châu 114
  3.1.1 Ưu điểm 114
  3.1.2 Hạn chế . 115
  3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu 119
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu. 119
  3.2.2 Một số nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện tổ chức kế toán. 120
  3.2.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu 120
  KẾT LUẬN 126

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp
  - Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán
  - Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán
  2. 24 Chuẩn mực kế toán Việt Nam- Bộ tài chính
  3. Quyết đinh 48/2006/QĐ- BTC ban hành ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng
  Bộ tài chính.
  4. Thông tư 228/2009/TT-BTC ban hành ngày 07/12/2009 của Bộ tài chính.

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hàng Hải Á Châu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hàng Hải Á Châu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status