Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty qvd Đồng Tháp

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty qvd Đồng Tháp

  MỤC LỤC
  Chương 1: MỞ ĐẦU . 2
  1.1 Lý do chọn đề tài . 2
  2.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu . 2
  1.3 Phương pháp và nội dung nghiên cứu . 2
  1.4 Ý nghĩa của đề tài 3
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG
  CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP .5
  Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
  TNHH THỰC PHẨM QVD ĐỒNG THÁP . 13
  3.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 13
  3.2 Sản phẩm dịch vụ 13
  3.3 Thị trường trọng điểm 13
  3.4 Kết quả sản xuất kinh doanh .13
  Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QVD ĐỒNG THÁP . 16
  4.1 Phân tích các yếu tố nội bộ 16
  4.1.1 Quản trị . 16
  4.1.1.1 Hoạch định 16
  4.1.1.2 Tổ chức 16
  4.1.1.3 Lãnh đạo 16
  4.1.1.4 Kiểm tra . 16
  4.1.2 Marketing 16
  4.1.2.1 Sản phẩm . 17
  4.1.2.2 Giá cả .17
  4.1.2.3 Phân phối . 17
  4.1.2.4 Chiêu thị 18
  4.1.3 Tài chính kế toán 18
  4.1.3.1 Khả năng huy động vốn . 18
  4.1.3.2 Tình hình tài chính .19
  4.1.4 Sản xuất – tác nghiệp - quản trị chất lượng 19
  4.1.4.1 Quy trình sản xuất 19
  4.1.4.2 Bố trí nhà máy chế biến .19
  4.1.4.3 Công suất . 19
  4.1.4.4 Máy móc thiết bị 20
  4.1.4.5 Chất lượng . 20
  4.1.4.6 Quản lý nguyên liệu .20
  Trang 4
  4.1.5 Nghiên cứu và phát triển (R&D) 20
  4.1.6 Nhân sự .21
  4.1.7 Hệ thống thông tin 22
  4.2 Phân tích ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp . 23
  4.2.1 khách hàng 23
  4.2.2 Đối thủ cạnh tranh hiện tại . 24
  4.2.2.1 Xác định đối thủ cạnh tranh . 24
  4.2.2.2 Phân tích các đối thủ cạnh tranh chính 24
  4.2.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 28
  4.2.4 Sản phẩm thay thế 29
  4.2.5 Nhà cung cấp 29
  4.3 Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô 30
  4.3.1 Ảnh hưởng kinh tế 30
  4.3.2 Ảnh hưởng văn hóa - xã hội - nhân khẩu . 31
  4.3.3 Ảnh hưởng địa lý và điều kiện tự nhiên . 31
  4.3.4 Ảnh hưởng của thể chế 31
  4.3.5 Ảnh hưởng của khoa học - công nghệ 32
  Chương 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO
  CÔNG TY QVD ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 35
  5.1 Xây dựng các mục tiêu chiến lược 35
  5.1.1 Căn cứ đề ra mục tiêu . 35
  5.1.2 Mục tiêu của QVD Đồng Tháp đến năm 2010 35
  5.2 Xây dựng các phương án chiến lược . 35
  5.2.1 Xây dựng các phương án chiến lược 35
  5.2.1.1 Ma trận SWOT 35
  5.2.1.2 Ma trận chiến lược chính .36
  5.2.2 Phân tích các chiến lược đề xuất 36
  5.2.2.1 Nhóm chiến lược S-O 36
  5.2.2.2 Nhóm chiến lược S-T 38
  5.2.2.3 Nhóm chiến lược W-O 39
  5.2.2.4 Nhóm chiến lược W-T . 39
  5.2.3 Lựa chọn chiến lược: ma trận QSPM . 40
  Chương 6: CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC 46
  6.1 Giải pháp về quản trị . 46
  6.2 Giải pháp về sản xuất, tác nghiệp 47
  6.2.1 Giải pháp về nguyên liệu 47
  6.2.2 Giải pháp về sản xuất .48
  6.3 Giải pháp về nghiên cứu và phát triển và quản lý chất lượng . 48
  6.4 Giải pháp về Marketing . 49
  6.4.1 Giải pháp về sản phẩm 49
  Trang 5
  6.4.2 Giải pháp về giá 49
  6.4.3 Giải pháp về phân phối .50
  6.4.4 Giải pháp về chiêu thị . 50
  6.5 Giải pháp về tài chính - kế toán . 51
  6.6 Giải pháp về nhân sự . 51
  KIẾN NGHỊ . 54
  KẾT LUẬN 55
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 4.1: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của QVD Đồng Tháp năm 2005 .18
  Bảng 4.2: Các chỉ số tài chính của một số công ty trong ngành 19
  Bảng 4.3: Trình độ chuyên môn lực lượng lao động công ty QVD Đồng Tháp 21
  Bảng 4.4: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của QVD Đồng Tháp . 23
  Bảng 4.5: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của QVD Đồng Tháp . 28
  Bảng 4.6: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của QVD Đồng Tháp 33
  Bảng 5.3: Ma trận QSPM của QVD Đồng Tháp – Nhóm chiến lược S-O 40
  Bảng 5.4: Ma trận QSPM của QVD Đồng Tháp – Nhóm chiến lược S-T . 41
  Bảng 5.5: Ma trận QSPM của QVD Đồng Tháp – Nhóm chiến lược W-O . 42
  Bảng 5.6: Ma trận QSPM của QVD Đồng Tháp – Nhóm chiến lược W-T 43
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  Hình 4.1: Sơ Đồ Tổ Chức Của QVD Đồng Tháp 17
  Hình 4.2: Sơ đồ nhóm chiến lược 27
  Hình 5.1: Ma trận SWOT của QVD Đồng Tháp . 36
  Hình 5.2: Ma trận chiến lược chính . 37
  Hình 6.1: Sơ Đồ Tổ Chức Mới Của QVD Đồng Tháp 47

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty qvd Đồng Tháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty qvd Đồng Tháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status