Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tr

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tr

  MỤC LỤC


  LỜI CAM ĐOAN xlix
  LỜI CẢM ƠN xlix
  TÓM TẮT. xlix
  MỤC LỤC v
  DANH MỤC BẢNG xlix
  DANH M ỤC BI ỂU, S Ơ Đ Ồ .ix
  DANH M ỤC VI ẾT T ẮT .x
  PHẦN I 1
  ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 2
  1.2.1 Mục tiêu chung. 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
  1.3 Đối tượng nghiên cứu. 3
  1.4 Phạm vi nghiên cứu. 3
  PHẦN II 4
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 4
  2.1 Cơ sở lý luận của đề tài 4
  2.1.1 Lý luận về hợp tác xã. 4
  2.1.2 Lý luận về CNH- HĐH 16
  2.1.3 Mối quan hệ giữa hợp tác xã và quá trình CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn 19
  2.2 Cơ sở thực tiễn. 20
  2.2.1 Một số mô hình hợp tác xã nông nghiệp ở một số nước trên thế giới 20
  2.2.2 Hợp tác xã trong nông nghiệp từ sau khi đổi mới đất nước. 27
  2.2.3 Tổng quan một số nghiên cứu trước đây. 34
  PHẦN III- ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 35
  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 35
  3.1.1 Điều kiện tự nhiên. 35
  3.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 38
  3.2 Phương pháp nghiên cứu. 49
  3.2.1 Khung phân tích của đề tài 49
  3.2.2 Phương pháp chọn mẫu. 49
  3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu. 49
  3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu. 49
  3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu. 49
  3.2.5 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá. 49
  PHẦN IV 49
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49
  4.1 Một số nét cơ bản về các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở huyện Gia Lộc 49
  4.1.1 Tổ chức, hoạt động của bộ máy quản lý HTXDVNN huyện Gia Lộc. 49
  4.1.2 Tình hình vốn, công nợ của các HTXDVNN trên địa bàn huyện. 49
  4.1.3 Trình độ của cán bộ quản lý chủ chốt HTXDVNN 49
  4.1.4 Hoạt động dịch vụ chủ yếu của của HTXDVNN huyện Gia Lộc. 49
  4.1.5 Đánh giá chung về tình hình hoạt động dịch vụ của các HTXDVNN huyện Gia Lộc 49
  4.1.6 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của các HTX ở huyện Gia Lộc 49
  4.2 Thực trạng hoạt động của một số hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp huyện Gia Lộc 49
  4.2.1 Tình hình đảm nhiệm dịch vụ của một số hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp huyện Gia Lộc 49
  4.2.2 Kết quả hoạt động dịch vụ của một số hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 49
  4.2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ của một số hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 49
  4.2.4 Một số nhận xét rút ra từ quá trình nghiên cứu. 49
  4.3 Định hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá. 49
  4.3.1 Định hướng. 49
  4.3.2 Một số giải pháp. 49
  PHẦN V 49
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49
  5.1 Kết luận. 49
  5.2 Kiến nghị 49
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

  Xem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tr
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tr sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status