Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp phát triển kinh doanh Thương mại điện tử tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển kinh doanh Thương mại điện tử tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC __________________________________________________ ________ 1


  LỜI NÓI ĐẦU __________________________________________________ _____ 7


  1. CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT THỰC TRẠNG VÀ BÀI HỌC KINH DOANH QUA MẠNG Ở VIỆT NAM _________________________________________ 10


  1.1 Khái niệm thương mại điện tử 10


  1.1.1 Khái niệm thương mại điện tử 10 1.1.1.1 Định nghĩa theo nghĩa hẹp 10 1.1.1.2 Định nghĩa theo nghĩa rộng 11
  1.1.2 Các đặc trưng của thương mại điện tử 12


  1.1.3 Cơ sở để phát triển các loại giao dịch TMĐT 13


  1.1.4 Các loại hình giao dịch thương mại điện tử 14 1.1.4.1 Business-to-business (B2B) 14 1.1.4.2 Business-to-consumer (B2C): 14
  1.1.5 Các hình thức hoạt động của thương mại điện tử 15 1.1.5.1 Các hoạt động chủ yếu của TMĐT bao gồm 15 1.1.5.2 Cửa hàng trực tuyến 16 1.1.5.3 Quy định của Việt Nam về TMĐT 16 1.1.5.4 Phương diện xuyên biên giới 17
  1.1.6 Khái niệm electronic commerce hay e-commerce 17


  1.2 Cơ sở cho sự phát triển của thương mại điện tử 18


  1.2.1 Số lượng người sử dụng Internet 18


  1.2.2 Việc sử dụng Internet 19


  1.2.3 Sự phát triển của TMĐT 20


  1.2.4 Internet là phương tiện truyền thông cao cấp 21


  1.2.5 Người sử dụng Internet - khách hàng tiềm năng 22


  1.3 Thực trạng thương mại điện tử tại Việt Nam 24


  1.3.1 Biểu đồ tăng trưởng Internet Việt Nam 24


  1.3.2 Thực trạng thương mại điện tử tại Việt Nam _ 24 1.3.2.1 Tác động của TMĐT đến con người hiện đại 25 1.3.2.2 Tiềm năng và thực trạng phát triển TMĐT của Việt Nam 25


  1.4 Bài học kinh nghiệm ở Việt Nam 27


  1.4.1 Một số bài học 28


  1.4.2 Một số thách thức 28


  1.4.3 Một số giải pháp 28


  1.5 Kết luận chương I 30  2. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ KINH DOANH QUA


  MẠNG INTERNET TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGUYỄN - ĐÀ NẴNG __________ 31


  2.1 Tổng quan về công ty 31


  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 31


  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và các nguyên tắc hoạt động 32 2.1.2.1 Chức năng 32 2.1.2.2 Nhiệm vụ 32 2.1.2.3 Quyền hạn 32
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Đại Nguyễn 33 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các bộ phận 33


  2.2 Môi trường hoạt động kinh doanh của công ty 35


  2.2.1 Môi trường vĩ mô 35 2.2.1.1 Môi trường kinh tế 35 2.2.1.2 Môi trường chính trị pháp luật 36 2.2.1.3 Môi trường văn hóa xã hội 36 2.2.1.4 Môi trường dân số 37 2.2.1.5 Môi trường tự nhiên 37 2.2.1.6 Môi trường công nghệ 38
  2.2.2 Môi trường vi mô 38 2.2.2.1 Thị trường mục tiêu 38 2.2.2.2 Khách hàng 38 2.2.2.3 Nhà cung cấp 39 2.2.2.4 Đối thủ cạnh tranh 39 2.2.2.5 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 41


  2.3 Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty 41


  2.3.1 Nguồn nhân lực 42


  2.3.2 Trang thiết bị kỹ thuật máy móc 42


  2.3.3 Tình hình sử dụng mặt bằng, nhà xưởng 44


  2.3.4 Nguồn tài chính của công ty 44 2.3.4.1 Bảng cân đối kế toán 44 2.3.4.2 Báo cáo kết quả kinh doanh 47
  2.3.5 Năng lực cốt lõi 49


  2.3.6 Giá trị gia tăng 49


  2.3.7 Lợi thế cạnh tranh 49


  2.4 Kết luận chương II và đề xuất kiến nghị 50


  2.4.1 Điểm mạnh 50


  2.4.2 Điểm yếu 51


  2.4.3 Đề xuất - Kiến nghị 51  2.4.3.1 Lợi ích của công ty 52


  2.4.3.2
  Những lợi ích đối với khách hàng
  53


  2.4.3.3
  Những lợi ích đối với xã hội
  53


  3. CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH TMĐT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGUYỄN - ĐÀ NẴNG ____________________________________ 54


  3.1 Cơ sở tiền đề xây dựng giải pháp TMĐT 54


  3.1.1 Phương hướng, mục tiêu của Công ty Cổ phần Đại Nguyễn 54 3.1.1.1 Phương hướng 54 3.1.1.2 Mục tiêu 54
  3.1.2 Dự đoán nhu cầu thị trường của Công ty 55
  3.1.3 Phân tích xu thế khách hàng 56 3.1.3.1 Kết quả của cuộc điều tra 56 3.1.3.2 Những hạn chế, rủi ro 59 3.1.3.3 Một số ý kiến nhận xét riêng 60


  3.2 Hệ thống các giải pháp 60


  3.2.1 Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP), thuê máy chủ 60


  3.2.2 Thiết kế và xây dựng một website 61


  3.2.3 Tiếp thị trực tuyến trong TMĐT (E-Marketing) 63


  3.2.4 Kế hoạch vận chuyển và thi công lắp đặt trong TMĐT 65


  3.2.5 Phương án thanh toán điện tử 65


  3.2.6 Phương án an toàn và bảo mật trên mạng 66


  3.2.7 Sử dụng gói phần mềm TMĐT Eway Platinum Cart 67 3.2.7.1 Quản lý sản phẩm và dịch vụ 67 3.2.7.2 Quản lý Marketing 67 3.2.7.3 Quản lý khách hàng 68 3.2.7.4 Quản lý bán hàng 68 3.2.7.5 Quản lý tin tức 68 3.2.7.6 Quản lý vận chuyển 68 3.2.7.7 Quản lý cổng thanh toán 68 3.2.7.8 Quản lý báo cáo 69 3.2.7.9 Quản lý hệ thống 69
  3.2.8 Xây dựng website trở thành sàn giao dịch B2B 69


  3.2.9 Giải pháp cơ cấu lại tổ chức 73


  3.2.10 Giải pháp tuyển dụng đào tạo nhân lực 74 3.2.10.1 Công tác đào tạo và đào tạo lại: 74 3.2.10.2 Công tác tuyển dụng mới: 75
  3.2.11 Giải pháp cơ sở vật chất, trang thiết bị 75


  3.2.12 Dự toán ngân sách 76


  3.2.13 Tổ chức thực hiện 76  3.2.14 Kiểm tra đánh giá 78


  3.2.15 Mục tiêu hiệu quả kinh tế 78


  3.2.16 Mục tiêu đời sống của cán bộ - nhân viên 80


  3.3 Kết luận chương III 81  THAY LỜI KẾT

  __________________________________________________ __ 83  TÀI LIỆU THAM KHẢO _____________________________________________ 84


  PHỤ LỤC __________________________________________________ _______ 85


  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP __________________________________ 86  NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

  ___________________________ 87  NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN_____________________________ 88


  DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ

  Hình 1.1: Các loại giao dịch B2B trong TMĐT

  _____________________________ 13

  Hình 1.2: Số người sử dụng Internet ______________________________________ 24
  Hình 1.3: Tỉ lệ số dân sử dụng Internet (% dân) _____________________________ 24
  Hình 2.1: Biểu đồ mô tả lượng lao động trong công ty ________________________ 42
  Hình 2.2: Biểu đồ mô tả cơ cấu tài sản qua 3 năm____________________________ 45
  Hình 2.3: Biểu đồ mô tả cơ cấu nguồn vốn qua 3 năm ________________________ 45
  Hình 3.1: Mô hình E-Marketing _________________________________________ 64
  Hình 3.2: Quy trình phát triển khách hàng _________________________________ 70
  Hình 3.3: Cấu trúc B2B của Công ty Cổ phần Đại Nguyễn _____________________ 71
  Hình 3.4: Tiến trình B2B của Công ty Cổ phần Đại Nguyễn ____________________ 72
  Hình 3.5: Sơ đồ cơ cấu lại tổ chức của Công ty Cổ phần Đại Nguyễn _____________ 74

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển kinh doanh Thương mại điện tử tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển kinh doanh Thương mại điện tử tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status