Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tăng cường hiệu lực hoạt động quản trị kho và vận chuyển sản phẩm bao bì tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường hiệu lực hoạt động quản trị kho và vận chuyển sản phẩm bao bì tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun

  TÓM LƯỢC

  Trong tình hình kinh tế có nhiều biến động như hiện nay thì việc cạnh tranh đã trở nên gay gắt và khốc liệt hơn, doanh nghiệp nào không thích nghi được sẽ bị đánh bật khỏi thị trường. Trong đó, quản trị kho và vận chuyển là một lĩnh vực rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Vấn đề quản trị kho và vận chuyển cũng ảnh hưởng quyết định tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và luôn có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Do đó, việc tìm hiểu, nghiên cứu để có giải pháp tốt trong việc quản trị kho và vận chuyển là rất cần thiết để giúp doanh nghiệp phát triển.
  Nhận thức được tầm quan trọng và những ảnh hưởng của công tác quản trị kho và vận chuyển đối với doanh nghiệp, đồng thời sau quá trình thực tập tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun cùng với những kiến thức đã được học ở trường em đã lựa chọn đề tài “ Tăng cường hiệu lực hoạt động quản trị kho và vận chuyển sản phẩm bao bì tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun”.
  `Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị kho và vận chuyển như: việc lên kế hoạch; thực hiện và đánh giá, kiểm soát hoạt động kho và vận chuyển. Trên cơ sở lý luận đó em nghiên cứu thực trạng quản trị hoạt động kho và vận chuyển tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun để chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về quản trị kho và vận chuyển tại công ty. Căn cứ vào đó cùng với việc tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu và xu hướng phát triển của công ty trong những năm tới, đồng thời đánh giá các nhân tố của môi trường tác động tới hoạt động sản xuất của công ty em đã đưa ra một số đề xuất với công ty nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị kho và vận chuyển tại công ty và một số đề xuất đối với Nhà nước.
  MỤC LỤC
  Tóm lược
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục bảng biểu
  Danh mục sơ đồ, hình vẽ
  Danh mục các từ viết tắt
  Chương I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KHO VÀ VẬN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ GOLDSUN. 1
  1.1 Tính cấp thiết của việc quản trị kho và vận chuyển tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun. 1
  1.1.1 Tình hình kho và vận chuyển tại Việt Nam. 1
  1.1.2 Tính cấp thiết của việc quản trị kho và vận chuyển tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun. 2
  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề. 3
  1.3 Mục tiêu nghiên cứu. 3
  1.4 Phạm vi nghiên cứu. 4
  1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp. 4
  Chương II: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ KHO VÀ VẬN CHUYỂN TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 5
  2.1 Một số khái niệm cơ bản. 5
  2.1.1 Logistics và các hoạt động logistics. 5
  2.1.2 Kho và mục tiêu quản trị kho. 5
  2.1.3 Vận chuyển và mục tiêu của quản trị vận chuyển. 6
  2.2 Vai trò, chức năng và nguyên tắc hoạt động quản trị kho và vận chuyển. 7
  2.2.1 Vai trò, chức năng và nguyên tắc hoạt động quản trị kho: 7
  2.2.2 Vai trò, chức năng và nguyên tắc của hoạt động quản trị vận chuyển: 9
  2.2.3 Mối quan hệ giữa kho và vận chuyển: 10
  2.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước. 10
  2.4 Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài. 11
  2.4.1 Xây dựng kế hoạch kho và vận chuyển. 11
  2.4.1.1 Xây dựng kế hoạch nghiệp vụ kho. 11
  2.4.1.2 Xây dựng kế hoạch nghiệp vụ vận chuyển. 11
  2.4.2 Triển khai thực hiện hoạt động kho và vận chuyển. 11
  2.4.2.1 Nghiệp vụ kho. 11
  2.4.2.2 Nghiệp vụ vận chuyển. 13
  2.4.3 Kiểm tra và đánh giá quản trị kho và vận chuyển. 14
  2.4.3.1 Kiểm tra và đánh giá quản trị kho. 14
  2.4.3.2 Kiểm tra và đánh giá quản trị vận chuyển. 16
  2.4.4 Các nhân tố quyết định đến quy mô và chất lượng của hoạt động kho và vận chuyển. 16
  Chương III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN TRỊ KHO VÀ VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM BAO BÌ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ GOLDSUN. 18
  3.1 Phương pháp nghiên cứu đề tài. 18
  3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến công tác quản trị kho và vận chuyển tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun. 18
  3.2.1 Giới thiệu về Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun. 18
  3.2.2 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến công tác quản trị kho và vận chuyển sản phẩm bao bì tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun. 22
  3.2.3 Đánh giá tổng quan tình hình quản trị kho và vận chuyển tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun. 26
  3.2.3.1 Kế hoạch quản trị kho và vận chuyển. 26
  3.2.3.2 Triển khai thực hiện quá trình nghiệp vụ kho và vận chuyển. 29
  3.2.3.3 Kiểm tra, đánh giá quản trị kho và vận chuyển. 33
  3.3 Kết quả điều tra các vấn đề nghiên cứu. 33
  Chương IV: MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN TRỊ KHO VÀ VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM BAO BÌ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ GOLDSUN. 35
  4.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 35
  4.1.1 Thành công. 35
  4.1.2 Hạn chế. 36
  4.1.3 Nguyên nhân. 37
  4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm hoàn thiện kho và vận chuyển. 38
  4.2.1 Dự báo triển vọng cho hoạt động kho và vận chuyển tại Việt Nam. 38
  4.2.2 Quan điểm hoàn thiện kho và vận chuyển tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun. 39
  4.3 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản trị kho và vận chuyển tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun. 40
  4.3.1 Giải pháp cho việc lên kế hoạch nghiệp vụ kho và vận chuyển. 40
  4.3.2 Giải pháp cho việc triển khai thực hiện nghiệp vụ kho và vận chuyển. 42
  4.3.3 Giải pháp cho công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động kho và vận chuyển. 44
  4.3.4 Giải pháp cho nguồn lực của công ty. 47
  4.3.5 Kiến nghị với Nhà nước. 48

  Xem Thêm: Tăng cường hiệu lực hoạt động quản trị kho và vận chuyển sản phẩm bao bì tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường hiệu lực hoạt động quản trị kho và vận chuyển sản phẩm bao bì tại Công ty cổ phần in & bao bì Goldsun sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status