Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn A&C

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn A&C

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 1
  LỜI MỞ ĐẦU 5
  PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 7
  1.1 Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính 7
  1.1.1 Khái niệm, các đặc điểm chung và mục tiêu của kiểm toán tài chính 7
  1.1.2 Phương pháp kiểm toán trong kiểm toán tài chính 8
  1.1.3 Trình tự kiểm toán tài chính 9
  1.2.1 Vai trò và trình tự lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán BCTC 9
  1.2.2 Lập kế hoạch chiến lược 12
  1.2.3 Lập kế hoạch tổng thể 15
  1.2.4 Thiết kế chương trình kiểm toán 32
  PHẦN 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) 36
  2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 36
  2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm của Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn A&C 36
  2.1.1.1 Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 36
  2.1.1.2 Chi nhánh của Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) tại Hà Nội 38
  2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn A&C 41
  2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 47
  2.1.4 Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính. 48
  2.2 Lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 50
  2.2.1 Công việc thực hiện trước kiểm toán 50
  2.2.2 Lập kế hoạch tổng thể 57
  PHẦN 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN A&C 87
  3.1 Đánh giá thực tế giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 87
  3.1.1 Tiếp cận Báo cáo tài chính theo khoản mục 87
  3.1.2 Lập kế hoạch chiến lược 88
  3.1.3 Lập kế hoạch tổng thể 88
  3.2 Phương hướng hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 90
  3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 90
  3.2.2 Lập kế hoạch chiến lược 90
  3.2.3 Đánh giá rủi ro kiểm soát 91
  3.2.4 Ước lượng mức độ trọng yếu và chọn mẫu kiểm toán 91
  3.2.5 Phân công công việc và phối hợp giữa các kiểm toán viên 91
  3.2.6. Đánh giá về tính liên tục hoạt động của khách hàng 92
  3.2.7. Xác định tính đúng đắn của số dư đầu năm tài chính 92
  3.2.8. Kiến nghị chung về chương trình kiểm toán 93
  3.2.9. Thủ tục kiểm toán 93
  KẾT LUẬN 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày nay trong xu thế hội nhập quốc tế, sự phát triển của mỗi quốc gia đều gắn liền và quan hệ chặt chẽ với cộng đồng quốc tế và khu vực. Mỗi thay đổi về kinh tế, chính trị đều ảnh hưởng đến các quốc gia. Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại nhiều lợi ích dài hạn, nhưng trước mắt đặt ra không ít thách thức đối với nền kinh tế quốc gia. Việt Nam đã gia nhập AFTA và đang trong lộ trình cắt giảm thuế quan. Việt Nam cũng chính thức trở thành thành viên thứ 21 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Trong khuôn khổ APEC, Việt Nam đã đưa ra kế hoạch hành động quốc gia mang tính tự do hoá thương mại và đầu tư vào năm 2020. Hiệp định thương mại Việt - Mỹ cũng đã được ký kết và có hiệu lực từ năm 2001. Việt Nam đang tích cực đàm phán và chuẩn bị các điều kiện để sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
  Thị trường kiểm toán cũng không nằm ngoài xu thế đó.Vì vậy, để chuẩn bị cho nền kinh tế hội nhập và phát triển các Công ty kiểm toán phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho các khách hàng. Bất kỳ một cuộc kiểm toán nào cũng được thực hiện theo trình tự thống nhất trong đó kế hoạch kiểm toán là bước đầu tiên của quy trình kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán đúng đắn là cơ sở để kiểm toán viên thu thập bằng chứng có giá trị góp phần đưa ra các nhận xét chính xác về thực trạng hoạt động của đơn vị được kiểm toán, giữ vững và nâng cao uy tín và hình ảnh của Công ty kiểm toán đối với khách hàng. Chính vì vậy, việc tìm hiểu và hoàn thiện Giai đoạn Lập kế hoạch trong kiểm toán báo cáo tài chính là một vấn đề cần được quan tâm hiện nay của các Bộ, ban, ngành, các tổ chức cũng như các Công ty kiểm toán. Đó chính là lý do em chọn đề tài “Lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn A&C” làm đề tài cho Báo cáo chuyên đề thực tập của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý thuyết kiểm toán đặc biệt là giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính nhằm vận dụng vào phân tích thực tiễn công tác kiểm toán của Công ty, từ đó rút ra được một số ý kiến nhận xét, đánh giá nhằm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty A&C thực hiện.
  3. Nội dung của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề thực tập được chia thành 3 phần:
  Phần 1: Cơ sở lý luận về lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.
  Phần 2: Thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
  Phần 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Do giới hạn và thời gian nên Chuyên đề thực tập chỉ đi sâu nghiên cứu việc lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính đối với kiểm toán độc lập mà chưa đi sâu nghiên cứu được việc vận dụng công việc này đối với các lĩnh vực kiểm toán khác.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Với kiến thức được học ở nhà trường và tự tích lũy, em đã thực hiện Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình bằng lí luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng kết hợp với các phương pháp của toán học, của nghiệp vụ kế toán và phương pháp kiểm toán. Chuyên đề thực tập sẽ được trình bày theo phương pháp kết hợp giữa tổng hợp và phân tích, giữa diễn giải và quy nập cũng như sự kết hợp giữa phương pháp trình bày bằng văn nói với sơ đồ và bảng biểu.
  6. Những đóng góp
  Qua Chuyên đề thực tập này, em đã cố gắng tìm hiểu về lí luận chung của giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính, mô tả và phân tích quá trình thực hiện tại Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn A&C. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu hạn hẹp, trình độ và những kinh nghiệm thực tế chưa được tích lũy nhiều nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được các thầy cô giáo trong Khoa Kế toán- Kiểm toán và các cô chú, anh chị trong Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn A&C đóng góp ý kiến để chuyên đề thực tập của em được hoàn thiện hơn.
  Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Th.s Bùi Thị Minh Hải và Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội – Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh cùng toàn thể các anh chị kiểm toán viên, các nhân viên phòng hành chính trong Công ty đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong giai đoạn thực tập tốt nghiệp vừa qua.

  Xem Thêm: Lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn A&C
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn A&C sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status