Chỉ cần click chuột , có thể tìm được chính xác Driver cho main mà chúng ta đang sử dụng.Điều đó thật hữu ích khi bạn không biết tên dòng main mà mình đang sử dụng. Hãy truy cập vào http://www.driveridentifier.com/