Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược phát triển thị trường sản phẩm chăn, ga, gối, đệm của công ty canada home deco

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược phát triển thị trường sản phẩm chăn, ga, gối, đệm của công ty canada home deco

  MỤC LỤC
  TÓM LƯỢC
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI "TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CHĂN, GA, GỐI, ĐỆM CỦA CÔNG TY CANADA HOME DECO" 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài 2
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 3
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.5. Kết cấu luận văn 3
  CHƯƠNG II: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CHĂN, GA, GỐI, ĐỆM CỦA CÔNG TY KINH DOANH 5
  2.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản 5
  2.1.1. Khái niệm thị trường, chiến lược phát triển thị trường 5
  2.1.2. Khái niệm, bản chất triển khai chiến lược phát triển thị trường 8
  2.2. Một số lý thuyết về triển khai chiến lược phát triển thị trường của công ty kinh doanh chăn, ga, gối, đệm. 9
  2.2.1. Lý thuyết về triển khai chiến lược phát triển thị trường 9
  2.2.2. Nội dung triển khai chiến lược phát triển thị trường .9
  2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu năm trước có liên quan 10
  2.4. Phân định nội dung triển khai chiến lược kinh doanh của các công ty kinh doanh chăn, ga, gối, đệm 12
  2.4.1. Mô hình triển khai chiến lược phát triển thị trường của các công ty kinh doanh 12
  2.4.2. Nội dung triển khai chiến lược phát triển thị trường 12
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHĂN, GA, GỐI, ĐỆM CỦA CÔNG TY CANADA HOME DECO 19
  3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu 19
  3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 19
  3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 19
  3.2. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến triển khai chiến lược phát triển thị trường sản phẩm chăn, ga, gối, đệm của công ty Canada Home Deco. 20
  3.2.1. Giới thiệu chung về công ty 20
  3.2.2. Tác động của yếu tố môi trường bên ngoài đến triển khai chiến lược phát triển thị trường sản phẩm chăn, ga, gối, đệm của công ty 21
  3.2.3. Tác động của nhân tố môi trường bên trong đến triển khai chiến lược phát triển thị trường của công ty Canada Home Deco. 26
  3.3. Kết quả điều tra trắc nghiệm và phỏng vấn chuyên sâu về thực trạng triển khai chiến lược phát triển thị trường của công ty Canada Home Deco 27
  3.3.1. Kết quả điều tra về nhận dạng SBU và chiến lược phát triển thị trường 27
  3.3.2. Kết quả điều tra về mục tiêu chiến lược hàng năm 29
  3.3.3. Kết quả điều tra về công tác xây dựng chính sách 30
  3.3.4. Kết quả điều tra về công tác phân bổ nguồn lực cho triển khai chiến lược. 34
  3.3.5. Kết quả điều tra về công tác điều chỉnh cơ cấu tổ chức 35
  3.3.6. Kết quả điều tra về công tác kiểm tra, đánh giá 35
  3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp về thực trạng triển khai chiến lược phát triển thị trường của công ty Canada Home Deco. 35
  CHƯƠNG IV: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM 38
  CHĂN, GA, GỐI, ĐỆM CỦA CÔNG TY CANADA HOME DECO 38
  4.1. Các kết luận và những vấn đề đặt ra về thực trạng triển khai chiến lược phát triển thị trường của công ty Canada Home Deco. 38
  4.1.1. Những thành công đạt được về triển khai chiến lược phát triển thị trường tại công ty 38
  4.1.2. Những hạn chế về triển khai chiến lược phát triển thị trường của công ty 40
  4.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế 40
  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm thực hiện vấn đề triển khai chiến lược phát triển thị trường sản phẩm chăn ga gối đệm của công ty Canada Home Deco. 41
  4.2.1. Dự báo triển vọng của thị trường chăn ga gối đệm Việt Nam. 41
  4.2.2. Quan điểm thực hiện vấn đề triển khai chiến lược phát triển thị trường của công ty Canada Home Deco 42
  4.3. Một số đề xuất giải pháp tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược phát triển thị trường của công ty Canada Home Deco. 43
  4.3.1. Giải pháp hoàn thiện chiến lược nhận dạng chiến lược phát triển thị trường của công ty 43
  4.3.2. Giải pháp hoàn thiện xây dựng mục tiêu chiến lược ngắn hạn của công ty 43
  4.3.3. Giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách marketing 44
  4.3.4. Hoàn thiện nội dung chính sách nhân sự 48
  4.3.5. Giải pháp hoàn thiện phân bổ nguồn lực cho tổ chức triển khai chiến lược phát triển thị trường 49
  4.3.6. Giải pháp hoàn thiện công tác điều chỉnh cơ cấu tổ chức 50
  4.3.7. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra và đánh giá triển khai chiến lược phát triển thị trường của công ty Canada Home Deco. 50
  4.4. Một số kiến nghị với các cơ quan ban ngành, với nhà nước. 51
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  CHƯƠNG I
  TỔNG QUAN ĐỀ TÀI "TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC TRIỂN KHAI
  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM
  CHĂN, GA, GỐI, ĐỆM CỦA CÔNG TY CANADA HOME DECO"

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp đều luôn mong muốn sản phẩm của doanh nghiệp khi tung ra thị trường được khách hàng đánh giá cao và lựa chọn. Với mục tiêu không ngừng phát triển thị phần thì bài toán về thị trường luôn là là vấn đề đặt ra cho các cấp quản trị doanh nghiệp, bởi đây là vấn đề sống còn của doanh nghiệp ngay cả khi doanh nghiệp duy trì được thị phần của mình mà không có kế hoạch phát triển thị trường thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Môi trường kinh doanh luôn thay đổi, doanh nghiệp muốn thành công phải có khả năng ứng phó với mọi tình huống, để làm được điều này doanh nghiệp phải có khả năng dự báo xu thế thay đổi, biết khai thác lợi thế, hiểu được điểm mạnh, yếu của mình và của đối thủ cạnh tranh. Từ đó doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một chiến lược phát triển thị trường trên phạm vi thị trường mục tiêu của doanh nghiệp.
  Xây dựng chiến lược là bước định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp, nó rất quan trọng tuy nhiên một chiến lược muốn thành công thì 90% được quyết định bởi khả năng tổ chức triển khai chiến lược. Chừng nào việc triển khai thực hiện chưa được tiến hành một cách khoa học và hiệu quả thì các chiến lược vẫn chỉ dừng lại trên giấy tờ. Giai đoạn triển khai chiến lược là giai đoạn có vị trí quan trọng để biến kế hoạch chiến lược thành hành động cụ thể. Do vậy xây dựng chiến lược đúng đắn, phù hợp với môi trường kinh doanh là hết sức quan trọng nhưng triển khai chiến lược là nhân tố quan trọng đảm bảo cho chiến lược thành công.
  Từ xa xưa vào những ngày lạnh giá con người ta đã biết sử dụng các nguyên vật liệu trong tự nhiên để giữ ấm cho cơ thể mình đặc biệt là trong giấc ngủ nhằm mục tiêu sinh tồn. Nhu cầu ăn, ngủ là những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Ông cha ta có câu “Ăn được ngủ được là tiên”, “Ăn ngon ngủ sướng” những câu nói đó đều nhằm nêu bật sự quan trọng của giấc ngủ và mục tiêu chăm sóc giấc ngủ.

  Công ty Canada Home Deco là một công ty chuyên sản xuất chăn, ga, gối, đệm được khách hàng biết đến từ năm 2003 khi mà công ty bắt đầu xây dựng nhà máy tại thành phố Hải Dương trên khuôn viên 3000m2. Trong thời gian tồn tại và phát triển công ty đã có sự cố gắng mở rộng thị trường tiêu thụ ở một số tỉnh thành trong nước như Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh quanh khu vực Hà Nội. Bởi vậy sau gần 10 năm thành lập công ty đã có mặt trên thị trường với hệ thống phân phối bao gồm 7showroom và 35 đại lý cấp 1. Con số này cho thấy với số năm thành lập và khả năng phát triển của công ty thì quy mô thị trường công ty chiếm lĩnh còn hạn chế, với doanh thu trung bình 3 năm gần đây là 9,2 tỷ VNĐ/năm thể hiện khả năng khai thác thị trường chưa hiệu quả. Với mục tiêu tăng trưởng, phát triển thị phần bằng cách đẩy mạnh xúc tiến bán hàng trên thị trường Miền Bắc và mở rộng quy mô thị trường này, công ty cần tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển thị trường. Tuy nhiên, công tác tổ chức triển khai chiến lược của công ty Canada Home Deco còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, cần tập trung tìm phương án giải quyết, ví dụ như các khó khăn về trình độ nhân lực đảm bảo cho công tác xây dựng và triển khai chiến lược, chính sách, phân bổ nguồn lực Chính vì vậy mà chưa đảm bảo thực hiện các mục tiêu cho chiến lược và để đạt được các mục tiêu này công ty cần tập trung tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược phát triển thị trường.
  Với những luận giải như trên, em xin đề xuất đề tài luận văn: “Tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược phát triển thị trường sản phẩm chăn, ga, gối, đệm của công ty Canada Home Deco”
  1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài
  Sau quá trình thực tập, tìm hiểu về vấn đề triển khai chiến lược phát triển thị trường tại công ty Canada Home Deco, em xin chọn đề tài luậ văn tốt nghiệp: “ Tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược phát triển thị trường sản phẩm chăn ga gối đệm của công ty Canada Home Deco”
  Đề tài nghiên cứu những vấn đề sau:
  - Chiến lược phát triển thị trường là gì? Cấu trúc chiến lược phát triển thị trường?
  - Nội dung của chiến lược phát triển thị trường gắn với các đặc điểm ngành kinh doanh chăn, ga, gối, đệm?
  - Quy trình tổ chức triển khai chiến lược phát triển thị trường sản phẩm chăn ga gối đệm.
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu thứ nhất là nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về triển khai chiến lược phát triển thị trường của các công ty sản xuất và kinh doanh chăn, ga, gối, đệm. Nêu ra một số lý thuyết về chiến lược, cấu trúc thị trường, chiến lược phát triển thị trường và nội dung triển khai chiến lược phát triển thị trường.
  Mục tiêu thứ hai là sử dụng các phương pháp nghiên cứu để phân tích, đánh giá thực trạng triển khai chiến lược phát triển thị trường tại công ty chăn, ga, gối, đệm Canada Home Deco, rút ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của công ty khi triển khai chiến lược phát triển thị trường.
  Mục tiêu thứ ba là đề xuất một số giải pháp nhằm giúp công ty giải quyết được hạn chế còn tồn tại, tăng cường hiệu lực trong quá trình triển khai chiến lược phát triển thị trường. Đồng thời nêu ra một số kiến nghị trên tầm vĩ mô với nhà nước để tạo điều kiện về môi trường cho quá trình triển khai chiến lược.
  1.4. Phạm vi nghiên cứu
  Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình tổ chức triển khai chiến lược phát triển thị trường, nghiên cứu việc áp dụng các bước của quy trình tại công ty chăn, ga, gối, đệm Canada Home Deco như thế nào. Qua nghiên cứu về thực trạng tổ chức triển khai chiến lược phát triển thị trường, đề tài còn tập trung nghiên cứu các giải pháp cho công ty nhưng tập trung chủ yếu vào hai giải pháp CHÍNH SÁCH marketing và nhân sự.
  Về không gian: Công ty CND là một công ty sản xuất và phân phối sản phẩm chăn, ga, gối, đệm trên thị trường khu vực Miền Bắc và một phần nhỏ của khu vực Miền Nam. Do điều kiện nghiên cứu còn hạn chế nên phạm vi thị trường phục vụ cho đề tài tập trung vào thị trường khu vực Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
  Về thời gian: Đề tài nghiên cứu về công tác triển khai chiến lược phát triển thị trường tại công ty với số liệu được thu thập trong thời gian 3 năm gần đây nhất (2008 – 2010). Và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược phát triển thị trường cho 3 năm tới 2011 – 2013.
  1.5. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu, các bảng biểu, phụ lục, lời kết luận, luận văn gồm có 4 chương:
  Chương I: Tổng quan nghiên cứu về triển khai chíến lược phát triển thị trường sản phẩm chăn, ga, gối, đệm của công ty Canada Home Deco.
  Chương II: Một số vấn đề lý luận cơ bản về triển khai chiến lược phát triển thị trường sản phẩm chăn, ga, gối, đệm của các công ty kinh doanh.
  Chương III: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng triển khai chiến lược phát triển thị trường sản phẩm chăn ga gối đệm của công ty Canada Home Deco.
  Chương IV: Các kết luận, đề xuất, kiến nghị để tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm chăn, ga, gối, đệm của công ty Canada Home Deco.

  Xem Thêm: Tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược phát triển thị trường sản phẩm chăn, ga, gối, đệm của công ty canada home deco
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược phát triển thị trường sản phẩm chăn, ga, gối, đệm của công ty canada home deco sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status