Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Cơng ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Cơng ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu

  MỤC LỤC
  Trang

  LỜI NĨI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP HẢI HẬU 3
  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP HẢI HẬU 3
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Cơng ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu 3
  2. Đặc điểm sản xuất và tổ chức quản lý của Cơng ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu. 7
  2.1. Đặc điểm sản xuất của Cơng ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu 7
  2.2. Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Cơng ty Cổ phần xản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu 9
  2.3. Quy trình sản xuất của Cơng ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu 12
  3. Đặc điểm kế tốn của Cơng ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu 14
  3.1. Tổ chức bộ máy kế tốn của Cơng ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu 14
  3.2. Hình thức kế tốn được áp dụng tại Cơng ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu 17
  II. TÌNH HÌNH KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP HẢI HẬU 19
  1. Cơng tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty CP SXVL & XL Hải Hậu 19
  1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 20
  1.2. Trình tự tổng hợp chi phí sản xuất 21
  1.3. Trình tự kế tốn tính giá thành sản phẩm 22
  2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành 22
  2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 23
  2.2. Đối tượng tính giá thành 23
  3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 24
  4. Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu 24
  4.1. Tài khoản sử dụng 24
  4.2. Kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 26
  4.3. Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 36
  4.4. Kế tốn chi phí sản xuất chung 46
  4.5. Tổng hợp chi phí sản xuất 55
  4.6. Tính giá thành sản phẩm 58
  CHƯƠNG II: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP HẢI HẬU 62
  I. NHẬN XÉT CHUNG 62
  II. NHẬN XÉT VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP HẢI HẬU 63
  1. Kết quả đạt được 63
  2. Một số tồn tại trong cơng tác kế tốn 64
  III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 65
  KẾT LUẬN 73


  LỜI NÓI ĐẦU

  Hiện nay, trong nền kinh tế quốc dân nĩi chung và trong từng doanh nghiệp nĩi riêng đã khơng ngừng đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mơ và hoạt động sản xuất. Cho đến nay, cùng với chính sách mở cửa các doanh nghiệp đã ra sức hoạt động sản xuất kinh doanh điều này đã gĩp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường và đẩy nền kinh tế thị trường trên đà ổn định và phát triển.
  Thực hiện hạch tốn trong cơ chế hiện nay địi hỏi các doanh nghiệp phải tự lấy thu bù chi (tự lấy thu nhập của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra) và cĩ lợi nhuận. Để thực hiện những yêu cầu đĩ các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình thi cơng từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu được vốn về, đảm bảo thu nhập cho đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và thực hiện tái mở rộng sản xuất. Muốn vậy các đơn vị sản xuất phải thực hiện tổng hồ nhiều biện pháp, trong đĩ biện pháp quan trọng hàng đầu khơng thể thiếu được là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động sản xuất thương mại của doanh nghiệp.
  Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường mà ở đĩ sự cạnh tranh luơn diễn ra quyết liệt, những sản phẩm cĩ mẫu mã phù hợp, chất lượng tốt, giá cả phải chăng sẽ là những sản phẩm đứng vững và chiếm ưu thế hơn cả. Xuất phát từ những lý do đĩ mà những doanh nghiệp sản xuất nĩi chung và Cơng ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu nĩi riêng luơn quan tâm và tìm mọi biện pháp, chính sách hạn chế tối thiểu chi phí sản xuất dẫn đến hạ giá thành sản phẩm mà vẫn khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Vì vậy, làm tốt cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn thực trạng quá trình sản xuất qua các thơng tin chính xác kịp thời do kế tốn cung cấp, từ đĩ sẽ cĩ những chiến lược, chính sách và các biện pháp đúng đắn nhằm hạn chế tối thiểu chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.
  Nhận thức được vai trị quan trọng và ý nghĩa thiết thực đĩ và qua thực tế tìm hiểu, nghiên cứu tổ chức cơng tác kế tốn tại “Cơng ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu” được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ trong Cơng ty cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của cơ giáo Nguyễn Thị Phương Hoa, em xin chọn đề tài “Kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Cơng ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
  Nội dung của chuyên đề tốt nghiệp gồm 2 chương:
  Chương I: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu.
  Chương II: Một số ý kiến đĩng gĩp nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu.

  Xem Thêm: Kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Cơng ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Cơng ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status