Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả kinh tế của sản xuất nấm ở xã Tân Lập- huyện Đan Phượng- tỉnh Hà Tây

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả kinh tế của sản xuất nấm ở xã Tân Lập- huyện Đan Phượng- tỉnh Hà Tây

  PHẦN MỞ ĐẦU

  Hiện nay Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới chất lượng cuộc sống của người nông dân. Do đó ngoài việc trồng cây nông nghiệp thì Đảng và nhà nước luôn quan tâm khuyến khích người nông dân phát triển thêm nghề phụ có thể là chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà. Nhằm mục đích nâng cao thu nhập cho người lao động.
  Trong thời gian thực tập trung tâm công nghệ sinh học – Viện Di truyền nông nghiệp- Bộ Nông Nghiệp, tôi đã có nhiều điều kiện xuống địa bàn xã Tân lập – huyện Đan phượng – tỉnh Hà tây để nghiên cứu về các loại cây trồng tại xã. Và tại đây tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự đổi mới tại xã, và được biết nguyên nhân chính do việc trồng nấm đem lại. Nấm và các dược liệu của nấm có giá trị kinh tế cao, mà doanh thu được từ việc trồng nấm rất lớn và lớn hơn so với việc trồng các cây trồng khác. Chính vì lý do trên mà tôi đã chọn đề tài: Trong thêi gian thùc tËp trung t©m c«ng nghÖ sinh häc – ViÖn Di truyÒn n«ng nghiÖp- Bé N«ng NghiÖp, t«i ®ã cã nhiÒu ®iÒu kiÖn xuèng ®Þa bµn xã T©n lËp – huyÖn §an ph­îng – tØnh Hµ t©y ®Ó nghiªn cøu vÒ c¸c lo¹i c©y trång t¹i xã. Vµ t¹i ®©y t«i hoµn toµn bÊt ngê tr­íc sù ®æi míi t¹i xã, vµ ®­îc biÕt nguyªn nh©n chÝnh do viÖc trång nÊm ®em l¹i. NÊm vµ c¸c d­îc liÖu cña nÊm cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, mµ doanh thu ®­îc tõ viÖc trång nÊm rÊt lín vµ lín h¬n so víi viÖc trång c¸c c©y trång kh¸c. ChÝnh v× lý do trªn mµ t«i ®ã chän ®Ò tµi: “ Phân tích hiệu quả kinh tế của sản xuất nấm ở xã Tân Lập- huyện Đan Phượng- tỉnh Hà Tây”.
  *Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  - Góp phần hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của phát triển sản xuất nấm của nước ta nói chung và địa bàn xã Tân Lập nói riêng.
  - Phản ánh thực trạng của sản xuất nấm ăn, hiệu quả của nó trên địa bàn xã Tân Lập.
  - Bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất nấm ăn ở xã Tân lập huyện Đan Phượng tỉnh Hà Tây trong những năm tới.
  *Đối tượng nghiên cứu:
  Để đạt được3mục tiêu trên, đối tượng nghiên cứu của đề tàI tập trung vào hiệu quả kinh tế của sản xuất nấm trong cơ cấu cây trồng ở địa bàn nghiên cứu.
  *Phạm vi nghiên cứu:
  Là những vấn đề về hiệu quả kinh tế của việc phát triển sản xuất nấm trong cơ cấu cây trồng ở địa bàn nghiên cứu.
  *Địa đIểm và thời gian nghiên cứu:
  - Địa đIểm nhiên cứu: Viện di truyền nông nghiệp và xã Tân Lập – huyện Đan Phượng – Hà Tây.
  - Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 17/01 đến ngày 07/05/2005.
  Trong thời gian nghiên cứu đề tài tôi đã được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của cán bộ công nhân viên trong Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật và đặt biệt là sự giúp đỡ rất chân thành của cô: T.S Vũ Thị Minh, tôi xin chân thành cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này.

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả kinh tế của sản xuất nấm ở xã Tân Lập- huyện Đan Phượng- tỉnh Hà Tây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả kinh tế của sản xuất nấm ở xã Tân Lập- huyện Đan Phượng- tỉnh Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status