Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường campuchia của pharbaco

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường campuchia của pharbaco

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM SANG THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA CỦA CÔNG TY PHARBACO GIAI 4
  1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PHARBACO 4
  1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Pharbaco 4
  1.1.1.1 Quá trình hình thành của Công ty Pharbaco 4
  1.1.1.2 Quá trình phát triển của Công ty pharbaco 4
  1.1.2 Bộ máy tổ chức của công Pharbaco 6
  1.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Pharbaco 8
  1.1.3.1.Lĩnh vực kinh doanh và mặt hàng kinh doanh của Công ty 8
  1.1.3.2. Các thị trường kinh doanh của Công ty Pharbaco 9
  1.1.4 Đặc điểm của mặt hàng dược phẩm 10
  1.1.4.1. Dược phẩm là hàng hóa đặc biệt, khó bảo quản 10
  1.1.4.2. Dược phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người 11
  1.1.4.3 Giá cả cao hơn không đồng nghĩa với công dụng tốt hơn 11
  1.1.5. Đặc điểm về kinh doanh mặt hàng dược phẩm 11
  1.1.5.1. Sức cầu mặt hàng dược phẩm phụ thuộc chủ yêu vào bác sĩ kê đơn 11
  1.1.5.2. Doanh nghiệp dược chịu sự quản lý chặt chẽ từ bộ y tế 11
  1.1.6. Giới thiệu mặt hàng dược phẩm xuất khẩu sang Campuchia của Công ty Pharbaco 12
  1.1.7 Vai trò của hoạt động xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia của Công ty Pharbaco 13

  1.1.7.1 Vai trò của hoạt động xuất khẩu dược phẩm sang thị trường Campuchia với hoạt động kinh doanh của Công ty Pharbaco 13
  1.1.7.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu dược phẩm sang thị trường Campuchia của Công ty Pharbaco với người tiêu dùng Campuchia 14
  1.1.7.3 Vai trò của hoạt động xuất khẩu dược phẩm sang thị trường Campuchia đối với thị trường Campuchia 14
  1.1.8 Các nhân tố ảnh hưởng đên hoạt động sản xuất mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia của Công ty Pharbaco giai đoạn 2008-2011 15
  1.1.8.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài giai đoạn 2008- 2011 15
  1.2 THỰC TRẠNG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM SANG THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA CỦA CÔNG TY PHARBACO 21
  1.2.1 Kết quả xuất khẩu dược phẩm sang thị trường Campuchia của Công ty 21
  1.2.2 Thực trạng thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia của Công ty Pharbaco giai đoạn 2008-2011 24
  1.2.2.1 Nội dung thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia của Công ty Pharbaco 24
  1.2.2.2 Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường campuchia của Công ty pharbaco 28
  1.3 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM SANG THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA CỦA CÔNG TY PHARBACO GIAI ĐOẠN 2008-2011 31
  1.3.1 Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 31
  1.3.2 Tốc độ tăng thị phần 32
  1.3.3 Tốc độ tăng nhóm thuốc xuất khẩu 34
  1.3.4 Tốc độ tăng khách hàng 34

  1.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM SANG THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA CỦA CÔNG TY PHARBACO GIAI ĐOẠN 2008-2011 36
  1.4.1 Những ưu điểm của thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia Công ty Pharbaco giai đoạn 2008-2011 36
  1.4.2 Những tồn tại hạn chế trong thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia của Công ty Pharbaco giai đoạn 2008-2011 37
  1.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại 38
  1.4.3.1 Nguyên nhân khách quan 38
  2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 39
  CHƯƠNG 2: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM SANG THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA CỦA CÔNG TY PHARBACO TỚI NĂM 2015 41
  2.1. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM SANG THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA CỦA CÔNG TY PHARBACO TỚI NĂM 2015 41
  2.1.1 Cơ hội và thách thức với hoạt động xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia của Công ty Pharbaco tới năm 2015 41
  2.2. ĐỊNH HƯỚNG NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM SANG THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA CỦA CÔNG TY PHARBACO TỚI NĂM 2015 43
  2.2.1 Về thị trường 43
  2.2.2 Về sản phẩm 44

  2.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM SANG THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA CỦA CÔNG TY PHARBACO 44
  2.3.1Góp ý đối với doanh nghiệp 44
  2.3.1.1 Về sản phẩm 44
  3.3.1.2 Về thị trường 46
  3.3.1.3 Về con người 46
  3.3.1.4 Về hoạt động quảng cáo, xúc tiến bán hàng 47
  3.3.2 Kiến nghị với nhà nước 47
  3.3.2.1 Hoàn thiện hơn nữa các chính sách ưu đãi trong Vilaced 48
  3.3.2.2 Cải cách thủ tục hành chính 48
  3.3.2.3 Có những chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu 48
  KẾT LUẬN. 50
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52
  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lí do chọn đề tài
  Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn khi đất nước dần hội nhập nhập vào nền kinh tế thế giới. Việc ra nhập tổ chức thương mại WTO đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với sự phát triển kinh tế đất nước, mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Một trong những cơ hội đó là mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong suốt quá trình hội nhập, xuất khẩu Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, trong đó có sự đóng góp của xuất khẩu ngành dược
  Dược phẩm là một loại hàng hóa đặc biệt liên quan đến sức khỏe và sinh mạng của con người. Nó là hàng hóa cấp thiết, không thể thiếu của mọi quốc gia trên thế giới. Với sự biến đổi bất lợi không ngừng của khớ hõu, thiên tai và dịch bệnh luôn có xu hướng gia tăng nhanh chóng qua từng năm. Đặc biờt, dịch bệnh bựng phỏt và luụn cú những biến đổi phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân là điều không hiếm thấy ở bất kỳ quốc gia nào. Những điều này làm nhu cầu sử dụng dược phẩm gia tăng nhanh chóng. Vì vậy, Phát triển ngành công nghiệp dược phẩm là vấn đề cần kíp, quan trọng của quốc gia. Theo đánh giá của tổ chức ý tế thế giới (WHO) công nghiệp dược Việt Nam ở mức đang phát triển. Việt Nam đã có công nghiệp dược nội địa, nhưng đa số phải nhập khẩu nguyên vật liệu, do đó nhìn nhận một cách khách quan có thể nói rằng công nghiệp dược Việt Nam vẫn ở mức phát triển trung bình - thấp. Dược phẩm Việt Nam nói chung cũng như Công ty Pharbaco nói riêng thua ngay trờn sõn nhà do không cạnh tranh được với thuốc ngoại. Nhiều doanh nghiệp dược của Việt Nam mới chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn GMP của Việt Nam hoặc của ASEAN. Chính vì vậy, rất khó khăn để chinh phục được các thị trường khó tính. Thúc đẩy xuất khẩu là một vấn đề cốt yếu cần được quan tâm một cách cấp thiết để tháo gỡ tình trạng trên
  Là một Công ty nhà nước trực thuộc Bộ Y tế, Công ty dược phẩm trung ương 1- Pharbaco đã và đang làm tốt những nhiệm vụ nhà nước giao phó để ngày càng tạo ra những điều kiện tốt nhất cho việc đảm bảo sức khỏe người dân. Cùng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Công ty đã không ngừng phát triển để có thể vươn ra thị trường nước ngoài. Trong đó, hoạt động xuất khẩu dược phẩm sang thị trường Campuchia là một trong những hoạt động quan trọng, đem lại sự phát triển và lợi nhuận lớn cho Công ty. Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động làm cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam nói chung và của Công ty pharbaco nói riêng gặp nhiều khó khăn. Nhằm giữ vững và tăng cường hoạt động xuất khẩu ở Công ty pharbaco em chọn đề tài “Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường campuchia của Pharbaco ” làm đề tài cho chuyên đề thực tập chuyên ngành của mình.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1 Mục đích nghiên cứu
  Đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường campuchia của Công ty Pharbaco
  2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để hoàn thành mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là trong từng chương phải làm rõ và trả lời được những câu hỏi sau:
  - Phân tích thực trạng thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia của Công ty trong giai đoạn 2008-2011 theo các nội dung công việc được thực hiện, tình hình thực hiện các nội dung này thông qua các chỉ tiêu đo lường trong giai đoạn 2008-2011 và rút ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm tồn tại của hoạt động xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia của Công ty và nguyên nhân của những tồn tại đó
  - Phân tích cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia của Công ty đến năm 2015, đề xuất một số giải pháp với Công ty và kiến nghị với nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia đến năm 2015
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm của Công ty pharbaco sang thị trường Campuchia
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Không gian: chuyên đề tập trung nghiên cứu thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia của công pharbaco
  - Thời gian: Giai đoạn từ năm 2008-2011 và định hướng phát triển đến năm 2015.
  4. Kết cấu chuyên đề
  Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục bảng, biểu, hình và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề gồm 2 chương
  Chương 1: Thực trạng thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia của Công ty pharbaco giai đoạn 2008-2011
  Chương 2: Định hướng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường Campuchia của Công ty Pharbaco tới năm 2015

  Xem Thêm: Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường campuchia của pharbaco
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sang thị trường campuchia của pharbaco sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status