Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty tnhh thương mại đông á

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty tnhh thương mại đông á

  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong xu thế hội nhập và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới,
  đất nước ta đã và đang từng bước củng cố, phát triển nền kinh tế theo hướng
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước ta
  hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương
  mại thế giới WTO, thị trường trong nước được mở cửa, tạo cơ hội cho nền
  kinh tế Việt Nam phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với các
  doanh nghiệp trong nước. Với bất cứ một doanh nghiệp nào để tạo dựng
  được uy tín và phát triển bền vững đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải
  nhận thức được rõ vai trò của những thông tin kinh tế, tài chính. Các thông
  tin này được kế toán thu thập và tổng hợp, qua đó giúp cho nhà quản trị
  hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp, chính sách phát triển kinh tế của
  nhà nước . để từ đó đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh phù hợp. Các
  thông tin kế toán có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp, vì vậy việc
  tổ chức công tác kế toán hoàn chỉnh mang lại hiệu quả cao là việc rất cần thiết
  đối với bất cứ một doanh nghiệp nào.
  Việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp có nhiều khâu quan
  trọng, trong đó công tác tổ chức thuế và kế toán thuế GTGT là một phần hành
  kế toán quan trọng trong hệ thống kế toán của mỗi doanh nghiệp. Thực hiện
  tốt kế toán thuế GTGT giúp cho doanh nghiệp xác định đúng số thuế GTGT
  phải nộp vào ngân sách Nhà nước từ đó doanh nghiệp có kế hoạch chủ
  động nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, tránh được tình trạng
  chậm trễ trong việc tính toán thuế dẫn tới tình trạng chậm nộp thuế ảnh hưởng
  đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước.
  Nhận thức đầy đủ và đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc tổ chức kế
  toán thuế GTGT. Sau một thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại
  công ty TNHH Thương mại Đông Á và kết hợp với những kiến thức đã được
  học, em đã chọn đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng
  tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á " cho bài khóa luận của mình.
  Nội dung của đề tài đề cập đến tình hình và phát triển của Công ty, thực
  tế về kế toán thuế giá trị gia tăng, nội dung được trình bầy cụ thể như sau:
  Chương I : Lý luận chung về thuế GTGT và kế toán thuế GTGT.
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH
  Thương mại Đông Á.
  Chương III : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT
  tại công ty TNHH Thương mại Đông Á.
  Do còn hạn chế về mặt lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn nên
  khóa luận sẽ không tránh khỏi sai sót, em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ
  bảo của các thầy cô giáo để em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức của
  mình, phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế sau này.
  Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Thạc sĩ
  Đồng Thị Nga, các thầy cô giáo trong khoa QTKD cùng các cô chú, anh
  chị của phòng Kế toán - Tài chính công ty TNHH Thương mại Đông Á đã
  tận tình chỉ bảo, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành bản khóa luận này.
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ
  TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) . 9
  1.1. Lý luận chung về thuế giá trị gia tăng 9
  1.1.1. Khái niệm. . 9
  1.1.2. Vai trò của thuế giá trị gia tăng. . 10
  1.1.2.1. Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong lưu thông hàng hoá. . 10
  1.1.2.2. Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong quản lý Nhà nước về kinh tế. 11
  1.1.3. Cơ chế hoạt động của thuế giá trị gia tăng . 12
  1.1.4. Các quy định về thuế giá trị gia tăng 13
  1.1.4.1. Đối tượng nộp thuế GTGT. . 13
  1.1.4.2. Đối tượng chịu thuế GTGT. 13
  1.1.4.3. Đối tượng không chịu thuế GTGT. 14
  1.1.5. Căn cứ và phương pháp tính thuế. . 14
  1.1.5.1. Giá tính thuế. 14
  1.1.5.2. Thời điểm xác định thuế GTGT như sau: 16
  1.1.5.3. Thuế suất thuế giá trị gia tăng. 16
  1.1.5.3.1. Mức thuế suất 0% . 16
  1.1.5.3.2. Mức thuế suất 5% . 17
  1.1.5.3.3. Mức thuế suất 10% . 18
  1.1.6. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. 19
  1.1.6.1. Phương pháp khấu trừ thuế. 19
  1.1.6.1.1. Xác định thuế giá trị gia tăng đầu ra. . 19
  1.1.6.1.2. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. 20
  1.1.6.1.3. Điều kiện khấu trừ thuế . : 21
  1.1.6.2. Phương pháp trực tiếp . 21
  1.1.7. Thủ tục kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và hoàn thuế GTGT. . 23
  1.1.7.1. Kê khai thuế. 23
  1.1.7.2. Nộp thuế GTGT. 23
  1.1.7.3. Quyết toán thuế. . 25
  1.1.7.4. Hoàn thuế. 25
  1.2. Kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) 26
  1.2.1. Yêu cầu quản lý thuế GTGT. . 26
  1.2.2. Nhiệm vụ kế toán thuế GTGT 27
  1.2.2.1.Mô tả công việc nhân viên kế toán thuế nói chung: . 27
  1.2.2.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT nói riêng: 29
  1.2.3. Phương pháp kế toán thuế giá trị gia tăng. 30
  1.2.3.1. Chứng từ kế toán. . 30
  1.2.3.2.Tài khoản kế toán. . 30
  1.2.3.3. Trinh tự kế toán. . 33
  1.2.3.3.1 Đối với đơn vị nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. . 33
  1.2.3.3.2 Đối với đơn vị nộp thuế theo phương pháp trực tiếp: . 43
  1.2.3.4. Hình thức kế toán áp dụng trong doanh nghiệp. 44
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA
  TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á 46
  2.1.1. Giới thiệu về công ty . 46
  2.1.1.1.Khát quát về công ty . 46
  2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. . 46
  2.1.2 . Cơ cấu tổ chức của công ty. 48
  2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty . . 48
  2.1.2.2. Tổ chức công tác kế toán của công ty. . 50
  2.1.4.3.Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán. . 52
  2.1.4.4. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán . 53
  2.1.4.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 53
  2.2. Thực trạng tình hình thực hiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty
  TNHH Thương mại Đông Á. . 54
  2.2.1. Các mức thuế suất được áp dụng: 54
  2.2.2. Phương pháp tính thuế. . 54
  2.2.3. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán kế toán thuế GTGT tại công ty 55
  2.2.4. Hạch toán ban đầu kế toán thuế GTGT. 56
  2.2.4.1. Kế toán thuế GTGT đầu vào. 56
  2.2.4.2. Kế toán thuế GTGT đầu ra. . 70
  2.2.5. Kê khai, khấu trừ và nộp thuế GTGT. . 78
  2.2.5.1. Kê khai thuế. 78
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG
  MẠI ĐÔNG Á. . 98
  3.1. Những nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán thuế GTGT tại công ty
  TNHH Thương Mại Đông Á. . 98
  3.2. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Thương
  Mại Đông Á. . 101
  3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện, tổ chức công tác kế toán thuế GTGT. 101
  3.2.2. Một số nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện công tác kế toán . . 102
  3.2.3. Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT nhằm giải quyết
  những sai sót trong công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Thương Mại
  Đông Á. . 102
  KẾT LUẬN . 109
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty tnhh thương mại đông á
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty tnhh thương mại đông á sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status