Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp chủ yếu nhằm nângcao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nângcao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương

  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường và nhất là trong xu thế hội nhập về kinh tế hiện
  nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững
  trên thị trường, muốn sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được với sản phẩm của
  các doanh nghiệp khác thì không còn cách nào khác là phải tiến hành các hoạt
  động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả kinh doanh
  trong các doanh nghiệp là mục tiêu cơ bản của các nhà quản lý bởi lẽ nó là điều
  kiện kinh tế cần thiết và quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh
  nghiệp. Do vậy, tìm ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là
  vấn đề đang được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm, chú trọng.
  Sau một thời gian thực tập tại Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương, trước thực
  trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp và hiệu quả của các hoạt động
  này, em quyết định chọn đề tài "Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu
  quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương" cho chuyên đề
  thực tập của mình với mục đích để thực hành những kiến thức đã học và qua đó xin
  đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh
  doanh của Xí nghiệp.
  Kết cấu bài viết gồm:
  Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Chương II: Phân tích thực trạng về hoạt động SXKD của Xí nghiệp Bao bì
  Hùng Vương.
  Chương III: Những giải pháp cơ bản và một số kiến nghị để nâng cao hiệu
  quả SXKD của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương.

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh . 2
  1.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp . 2
  1.1.1. Khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh 2
  1.1.2. Vị trí và vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 3
  1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . 5
  1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu để đánh giá hiệu
  quả sản xuất kinh doanh 5
  1.2.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh . 5
  1.2.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh
  nghiệp . 6
  1.2.2. Nội dung và các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh
  doanh 7
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 14
  1.2.3.1. Các nhân tố vi mô . 14
  1.2.3.2. Các nhân tố vĩ mô 19
  1.2.3.3. Các nhân tố trong việc ra chiến lược của doanh nghiệp . 21
  1.3. Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 26
  1.3.1. Hệ thống chỉ tiêu tổng quát . 26
  1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 27
  1.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 27
  1.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định . 29
  1.3.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 29
  1.3.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 30
  1.3.7. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí . 31
  1.3.8. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 32
  1.3.9. Các chỉ số về hoạt động . 34
  1.3.10. Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế-xã hội . 35
  Chương II: Phân tích thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí
  nghiệp Bao bì Hùng Vương trong những năm vừa qua 37
  2.1. Tổng quan về Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương 37
  2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Bao bì Hùng
  Vương 37
  2.1.2. Bộ máy tổ chức của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương 38
  2.1.3. Những khó khăn, thuân lợi của Xí nghiệp 41
  2.2. Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất
  kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương 41
  2.2.1. Phân tích khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp . 41
  2.2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp . 42
  2.2.2.1. Đánh giá chung về sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 42
  2.2.2.2. Phân tích kết quả kinh tế tổng hợp . 50
  2.2.2.3. Đánh giá hiệu quả vốn kinh doanh . 52
  2.2.2.4. Đánh giá hiệu quả vốn cố định 54
  2.2.2.5. Đánh giá hiệu quả vốn lưu động 57
  2.2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí 60
  2.2.2.7. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động . 62
  2.2.2.8. Phân tích khả năng thanh toán 65
  2.2.3. Kết luận chung kết quả sản xuất kinh doanh 67
  2.3. Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động sản xuất
  kinh doanh Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương 70
  2.3.1. Những tồn tại 70
  2.3.2.Những nguyên nhân 71
  Chương III: Những giải pháp cơ bản và một số kiến nghị để nâng cao hiệu
  quả SXKD của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương . 74
  3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của Xí nghiệp giai đoạn 2011-2020 . 74
  3.1.1. Định hướng phát triển Xí nghiệp đến 2020 74
  3.1.2. Mục tiêu của Xí nghiệp 74
  3.1.3. Nhiệm vụ của Xí nghiệp 75
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí
  nghiệp trong thời gian tới 76
  3.2.1. Giảm lượng hàng tồn kho 76
  3.2.2. Phải đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi, đội
  ngũ công nhân lành nghề 79
  3.2.3. Lập thêm phòng Marketing . 82
  Kết luận . 85
  Tài liệu tham khảo 86

  Xem Thêm: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nângcao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp chủ yếu nhằm nângcao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status