Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại cần thơ

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại cần thơ

  Chương 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1 Sự cần thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2
  1.4.1 Không gian . 2
  1.4.2 Thời gian 2
  1.4.3 Đối tượng . 2
  1.4 Lược khảo tài liệu . 2
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU
  . 4
  2.1. Phương pháp luận . 4
  2.1.1 Khái niệm về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 4
  2.1.2 Mục đích 4
  2.1.3 Vai trò 5
  2.1.4 Ý nghĩa 6
  2.1.5 Phương pháp xác định các khoản mục chủ yếu qua bảng báo cáo kết quả
  hoạt động kinh doanh. . 6
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 7
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . 7
  2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 7
  2.2.3 Phương pháp phân tích s ố liệu 7
  2.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của Công ty 11
  Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦN
  THƠ . .14
  3.1 Lịch sử hình thành và phát triển 14
  3.2 Lọai hình tổ chức sản phẩm dịch vụ của công ty . 15
  3.2.1 Loại hình tổ chức của công ty . 15
  3.2.2 Sản phẩm dịch vụ kinh doanh của công ty 16
  3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. . 17
  Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦN THƠ 21
  4.1 Phân tích tình hình doanh thu 21
  4.1.1 Phân tích tình hình t ăng trưởng doanh thu 21
  4.1.2 Phân tích cơ cấu các khoản doanh thu 22
  4.1.3. Phân tích các nhân t ố ảnh hưởng doanh thu . 24
  4.2 Phân tích tình hình Chi phí 26
  4.2.1 Phân tích tình hình t ăng trưởng chi phí . 26
  4.2.2 Phân tích cơ cấu các khoản chi phí . 28
  4.2.3. Phân tích các nhân t ố ảnh hưởng chi phí 30
  4.3 Phân tích tình hình l ợi nhuận . 36
  4.3.1 Phân tích tình hình t ăng trưởng lợi nhuận . 36
  4.3.2 Phân tích cơ cấu các khoản lợi nhuận . 37
  4.3.3. Phân tích các nhân t ố ảnh hưởng lợi nhuận 39
  4.4. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty . 41
  Chương 5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 44
  5.1. Đánh giá tổng hợp các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
  . 44
  5.1.1. Tác động môi trường bên trong Công ty 44
  5.1.2. Tác động môi trường bên ngoài Công ty . 45
  5.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh . 48
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 49
  6.1 Kết luận . 49
  6.2 Kiến nghị 49
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
  PHỤ LỤC . 52

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại cần thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại cần thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status