Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu thành phố cần thơ

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu thành phố cần thơ

  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1.1 Sự cần thiết của đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu 2
  1.3.1.Phạm vi thời gian . 3
  1.3.2. Đối tượng nghiên cứu . 3
  1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu . 3
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 5
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 5
  2.1.1 Những lí luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp 5
  2.1.2. Nội dung phân tích tài chính trong doanh nghiệp . 9
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 14
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 14
  Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUÁT KHẨU CẦN
  THƠ 16
  3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY . 16
  3.2. MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 17
  3.2.1. Mục tiêu: . 17
  3.2.2. Chức năng 17
  3.2.3. Nhiệm vụ 18
  3.3. SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÍ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN
  TRONG CÔNG TY . 18
  3.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lí 18
  3.3.2. Nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty . 19
  3.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY HIỆN NAY 20
  3.4.1. Thuận lợi: . 20
  3.4.2. Khó khăn: . 21
  3.5. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2009 . 21
  3.6. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM GẦN
  ĐÂY (2006 – 2008) 22
  Chương4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
  NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ . 25
  4.1. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH . 25
  4.2. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU TÀI SẢN . 27
  4.2.1. Tình hình biến động tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn . 27
  4.2.2. Tình hình biến động tài sản cố định và đầu tư dài hạn . 33
  4.3. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU NGUỒN VỐN 36
  4.3.1. Tình hình biến động nợ phải trả . 37
  4.3.2. Tình hình biến động nguồn vốn chủ sở hữu của công ty 39
  4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG BÁO
  CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH . 42
  4.4.1. Tình hình doanh thu . 42
  4.4.2. Lợi nhận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh . 44
  4.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C ỦA CÔNG TY THÔNG QUA
  CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH 45
  4.5.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn . 45
  4.5.2. Tỷ số nợ trên tài sản . 47
  4.5.3. Các tỷ số về hiệu quả hoạt động 47
  4.5.4. Phân tích các tỷ số khả năng sinh lợi . 48
  4.5.5. Sơ đồ Dupont . 51
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI
  CHÍNH CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHÂU CẦN
  THƠ 52
  5.1. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ TỒN TẠI CỦA CÔNG TY . 52
  5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
  CÔNG TY 54
  5.2.1. Nâng cao doanh thu và lợi nhuận . 54
  5.2.2. Một số giải pháp khác 55
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 6.1. KẾT LUẬN . 57
  6.2. KIẾN NGHỊ . 57

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu thành phố cần thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu thành phố cần thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status