Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân minh đức

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân minh đức

  Chương 1: GIỚI THIỆU . 1
  1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 1
  1.2.1. Mục tiêu chung . 1
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2
  1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định 2
  1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu . 2
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  1.4.1. Địa bàn nghiên cứu . 2
  1.4.2. Thời gian . 2
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 3
  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
  2.1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tình hình tài chính . 4
  2.1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính . 4
  2.1.1.2. Nhiệm vụ, ý nghĩa phân tích tình hình tài chính . 4
  2.1.2. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán . 5
  2.1.2.1. Phân tích biến động theo thời gian 5
  2.1.2.2. Phân tích kết cấu và biến động kết cấu 5
  2.1.3. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6
  2.1.3.1. Phân tích biến động theo thời gian 6
  2.1.3.2. Phân tích kết cấu và biến động kết cấu 6
  2.1.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu của doanh nghiệp 7
  2.1.4.1. Nhóm chỉ tiêu thanh toán . 7
  2.1.4.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 8
  2.1.4.3. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận 10
  2.1.4.4. Chỉ tiêu cơ cấu tài chính 13
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 14
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 14
  Chương 3: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH ĐỨC-16
  3.1. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH ĐỨC 16
  3.2. TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP HIỆN NAY . 16
  Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
  TƯ NHÂN MINH ĐỨC 22
  4.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG BA NĂM QUA .22
  4.1.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán 22
  4.1.1.1. Phân tích tình hình tài sản 22
  4.1.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn . 27
  4.1.2. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 31
  4.1.2.1. Phân tích biến động theo thời gian 31
  4.1.2.2. Phân tích theo chiều dọc 34
  4.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÓM CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỦA
  DOANH NGHIỆP . 36
  4.2.1. Nhóm chỉ tiêu thanh toán . 36
  4.2.1.1. Các khoản phải thu 37
  4.2.1.2. Các khoản phải trả . 39
  4.2.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 41
  4.2.2.1. Số vòng quay vốn chung 42
  4.2.2.2. Số vòng luân chuyển hàng hóa 43
  4.2.2.3. Thời hạn thanh toán . 43
  4.2.3. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận 45
  4.2.4. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính 51
  4.3. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP HIỆN NAY . 53
  4.3.1. Thuận lợi 53
  4.3.2. Khó khăn 53
  4.4. ĐỀ XUẤT NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH . 54
  4.4.1. Nâng cao khả năng thanh toán của doanh nghiệp . 54
  4.4.2. Vấn đề quản lý và sử dụng vốn kinh doanh . 54
  4.4.3. Về tình hình công nợ và khả năng thanh toán . 55
  4.4.4. Giảm tỷ trọng hàng tồn kho . 55
  4.4.5. Về công tác Marketing . 56
  Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57
  5.1. KẾT LUẬN 57
  5.2. KIẾN NGHỊ . 57

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân minh đức
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân minh đức sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status