Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính t ại công ty trách nhiệm hữu hạn hu ỳnh thanh s ơn

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính t ại công ty trách nhiệm hữu hạn hu ỳnh thanh s ơn

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  . 1
  1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  . 2
  1.2.1. Mục tiêu chung:
  2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
  2
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
  2
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  1.4.1. Phạm vi về không gian . 2
  1.4.2. Phạm vi về thời gian
  . 2
  1.4.3. Nội dung nghiên cứu
  2
  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  . 3
  1.5.1. Lược khảo tài liệu 1 . 3
  1.5.2. Lược khảo tài liệu 2
  . 3
  1.5.3. Lược khảo tài liệu 3
  . 4
  PHẦN NỘI DUNG
  . 5
  CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  5
  1.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
  5
  1.1.1. Khái niệm phân tích tàichính doanh nghiệp
  5
  1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính
  . 5
  1.1.3. Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp
  . 6
  1.1.3.1. Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp
  . 6
  1.1.3.2. Đối với các nhà đầu tư
  6
  1.1.3.3. Đối với các đối tượng cho vay
  6
  1.1.3.4. Đối với các cơ quan chức năng của Nhà nước
  6
  1.1.4. Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
  6
  1.1.5. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
  . 7
  1.1.5.1. Thông tin nội bộ doanh nghiệp
  . 7
  1.1.5.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
  8
  1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  . 8
  1.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
  8
  1.2.2. Phương pháp thu thập số liêu
  . 8
  1.2.3. Phương pháp phân tích số liêu
  . 8
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
  CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH SƠN
  18
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
  . 18
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
  . 18
  2.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý và chức năng các phòng ban 19
  2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
  19
  2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 19
  2.1.2.3. Hình thức kế toán áp dụng
  21
  2.2. KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY (2009– 2011)
  . 22
  2.3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 24
  2.3.1. Thuận lợi
  24
  2.3.2. Khó kh 24
  2.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI
  . 25
  CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHHUỲNH THANH SƠN
  26
  3.1. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
  26
  3.1.1. Tình hình tổng tài sản
  . 27
  3.1.2. Tình hình tổng nguồn vốn
  27
  3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA B
  ẢNG CÂN ĐỐI KẾTOÁN . 27
  3.2.1. Phân tích tình hình tài s
  ản
  28
  3.2.1.1. Tài s
  ản ngắn hạn
  28
  3.2.1.2. Tài sản dài hạn
  34
  3.2.1.3. Đánh giá chung về tình hình tài sản của công ty
  . 35
  3.2.2. Phân tích tình hình nguồn
  vốn
  . 35
  3.2.2.1. Nợ phải trả
  . 36
  3.2.2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu
  41
  3.2.2.3. Đánh giá chung về tình hình nguồn vốn của công ty
  . 42
  3.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA BẢNGBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  42
  3.3.1. Tình hình doanh thu . 44
  3.3.2. Tình hình chi phí 45
  3.3.3. Tình hình lợi nhuận
  47
  3.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA CÁC CH
  Ỉ TIÊU TÀI
  CHÍNH . 47
  3.4.1. Nhóm chi tiêu về khả năng thanh toán
  . 48
  3.4.1.1. Vốn luân chuyển ròng
  . 50
  3.4.1.2. Khả năng thanh toán vốn lưu động
  . 50
  3.4.1.3. Khả năng thanh toán hiện hành
  . 50
  3.4.1.4. Khả năng thanh toán nhanh
  . 51
  3.4.1.5. Khả năng thanh toán vốn bằng tiền
  . 52
  3.4.2. Nhóm chỉ tiêu hoạt động
  52
  3.4.2.1. Tỷ số vòng quay của hàng tồn kho
  54
  3.4.2.2. Kỳ thu tiền bình quân
  54
  3.4.2.3. Vòng quay tài sản cố định
  . 55
  3.4.2.4. Vòng quay tổng tải sản
  55
  3.4.2.5. Vòng quay khoản phải thu
  55
  3.4.2.6. Vòng quay vốn lưu động
  . 56
  3.4.3. Nhóm chỉ tiêu quản trị nợ
  56
  3.4.3.1. Tỷ số nợ trên tổng tài sản
  58
  3.4.3.2. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
  58
  3.4.3.3. Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay
  . 59
  3.4.4. Nhóm chỉ tiêu sinh lời
  59
  3.4.4.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
  . 61
  3.4.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
  61
  3.4.4.3. Tỷ suấtlợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
  62
  3.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH BẰNG PHƯƠNG TRÌNH DUPONT
  62
  3.6. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦACÔNG TY 67
  3.6.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROA
  . 67
  3.6.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROE
  69
  3.7. DỰA TRÊN SƠ ĐỒ DUPONT MỞ RỘNG CÁC CHỈ SỐ ĐỂ PHÂN TÍCH HIỆUQUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.
  . 72
  CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO
  NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CHO CÔNG TY TNHH
  . 76
  4.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI
  76
  4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHCỦA CÔNG TY
  . 77
  4.2.1. Phân bổ lại cơ cấu tài chính
  . 77
  4.2.2. Xây dựng cơ cấu bán hàng
  . 78
  4.2.3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh
  . 78
  PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  80
  1. Kết luận
  80
  2. Kiến nghị
  . 80

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính t ại công ty trách nhiệm hữu hạn hu ỳnh thanh s ơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính t ại công ty trách nhiệm hữu hạn hu ỳnh thanh s ơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status