Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  Chương I
  một số lý luận chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp

  1.1 KháI niệm, ý nghĩa của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và
  nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị
  trường

  1.1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  Hiệu quả là vấn đề được các nhà nghiên cứu kinh tế cũng như các nhà
  quản lý kinh doanh quan tâm hàng đầu.
  Hiệu quả theo cách duy nhất được hiểu là một chỉ tiêu chất lượng phản
  ánh mối quan hệ giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra. Nếu chi phí bỏ ra càng ít
  và kết quả mang lại càng nhiều thì điều đó có ý nghĩa hiệu quả kinh tế càng cao
  và ngược lại.
  Trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường để thực hiện nghiêm
  ngặt chế độ hạch toán kinh tế, đảm bảo lấy doanh thu bù đắp được chi phí và có
  lãi đòi hỏi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải có hiệu quả cao để doanh
  nghiệp có thể đứng vững và phát triển trong nền kinh tế có nhiều thành phần, có
  cạnh tranh và quan hệ quốc tế với nước ngoài ngày càng được mở rộng.
  Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh có thể hiểu là một phạm trù
  kinh tế biểu hiện tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu phản ánh trình
  độ khai thác các nguồn lực( nhân tài, vật lực, nguồn vốn ) và trình độ chi phí
  các nguồn lực đó trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh
  doanh. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nước ta
  hiện nay được đánh giá trên hai phương diện là hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã
  hội.
  Hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp phản ánh sự đóng góp của doanh
  nghiệp vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của nền kinh tế quốc dân.
  Còn hiệu quả xã hội của doanh nghiệp được biểu hiện thông qua hoạt
  động góp phần nâng cao trình độ văn hoá xã hội và lĩnh vực thoả mãn nhu cầu
  hàng hoá - dịch vụ, góp phần nâng cao văn minh xã hội Tiêu chuẩn của hiệu
  quả xã hội là sự thoả mãn nhu cầu có tính chất xã hội trong sự tương ứng với các
  nguồn nhân tài, vật lực ảnh hưởng tới mục đích đó. Hiện nay hiệu quả xã hội của
  hoạt động kinh doanh được đánh giá thông qua các biện pháp xã hội của Nhà
  nước trong từng thời kỳ.
  Hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội có khi mâu thuẫn, có khi thống nhất
  với nhau. Nếu doanh nghiệp có lãi thì đời sống nhân viên được cải thiện, đồng
  thời doanh nghiệp sẽ nộp ngân sách để thực hiện các mục tiêu xã hội như: Xây
  dựng công trình công cộng, xoá đói giảm nghèo . Như vậy, doanh nghiệp vừa
  đạt được hiệu quả kinh doanh vừa đạt hiệu quả xã hội. Nếu doanh nghệp có hiệu
  quả kinh tế kém thì cũng không đạt được hiệu quả xã hội. Đối với doanh nghiệp
  Nhà nước được giao nhiệm vụ kinh doanh nhằm mục đích phục vụ hải đảo, miền
  núi thì chi phí rất cao làm cho giá thanh toán trở thành đặc biệt, cao hơn giá thị
  trường chấp nhận hoặc giá chỉ đạo của Nhà nước do đó doanh nghiệp sẽ thua lỗ.
  Vì vậy, doanh nghiệp không đạt được hiệu quả kinh tế, nhưng thực hiện được
  hiệu quả xã hội. Tuy nhiên việc xác định hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội chỉ
  là tương đối vì có thể chỉ tiêu phản ánh đồng thời hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã
  hội. Vì vậy, để đánh giá hiệu quả kinh doanh người ta không đánh giá hiệu quả
  kinh tế một cách độc lập mà còn xem xét cả hiệu quả xã hội.
  Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì quá trình hoạt động kinh
  doanh phải đem lại hiệu quả.Và điều mà các doanh nghiệp quan tâm nhất là hiệu
  quả kinh tế bởi vì có hiệu quả kinh tế thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển
  được.
  Trong khoá luận này, khi nói đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  chỉ xét trên phương diện hiệu quả kinh tế. Ta có thể mô tả hiệu quả kinh tế bằng
  công thức sau:
  Hiệu quả
  kinh tế
  Kết quả đạt được
  =
  Hao phí các nguồn lực cần thiết gắn với kết quả đạt được

  Xem Thêm: Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status