Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ TạI công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ TạI công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

  Lời nói đầu
  Những năm qua cùng với sự chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế quốc dân với sự đa dạng hoá của các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế đang từng bước đổi mới về phương thức sản xuất và cách thức quản lý. Chuyển từ cơ chế quản lý bao cấp sang cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải phấn đấu tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng để đạt được mục đích cuối cùng của bất kỳ doanh nghiệp nào là lợi nhuận. Để đạt được mục đích đó các doanh nghiệp phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh từ khi bỏ vốn cho đến khi thu được vốn về. Một trong những yếu tố quan trọng và mang tính quyết định là chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (NVL, CCDC) bởi chi phí NVL ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm, lợi nhuận của doanh nghiệp. Chất lượng của sản phẩm mới tốt hay xấu cũng như chi phí nhiều hay ít phần lớn phụ thuộc vào NVL, CCDC dùng để sản xuất. Nhưng nếu chỉ xét đến việc sử dụng vật liệu,công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh thì mục đích của sản xuất kinh doanh rất khó thực hiện mà phải trên góc độ kế toán theo dõi phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu của mỗi doanh nghiệp.
  Như vậy công tác kế toán NVL, CCDC là rất cần thiết và cần được tổ chức nhằm hạ thấp chi phí VL trong giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  Sau một thời gian thực tập tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn – Hà tây nhận thấy tầm quan trọng của NVL, CCDC được sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ phòng ban nhất là phòng kế toán của công ty cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo, em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán NVL,CCDC với đề tài : “Tổ chức công tác kế toán NVL,CCDC tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn – Hà Tây”.
  Trong phạm vi báo cáo tốt nghiệp, em xin trình bày những vấn đề quan trọng nhất của công tác kế toán NVL,CCDC ở công ty cổ phần xi măng Sài Sơn – Hà Tây, với những mặt mạnh, mặt còn tồn tại và em xin được đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán NVL,CCDC đáp ứng yêu cầu quản lý và hạch toán NVL,CCDC ở công ty .
  Nội dung nghiên cứu gồm 3 phần :
  Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán NVL,CCDC trong doanh nghiệp sản xuất
  Phần II: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán NVL,CCDC ở công ty cổ phần xi măng Sài Sơn – Hà tây
  Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL,CCDC ở công ty cổ phần xi măng Sài Sơn – Hà Tây
  Mặc dù có nhiều cố gắng song do thời gian thực tập có hạn và trình độ hiểu biết của bản thân còn hạn chế nên bản báo cáo này của em không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, cán bộ kế toán công ty để bản báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Phạm Thị Loan, ban lãnh đạo công ty, cán bộ phòng tài chính kế toán đã giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo này.
  Mục Lục


  Lời nói đầu . 1
  Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán nVL, CCDC
  trong doanh nghiệp sảnxuất . . 3
  I. Sự cần thiết phải tổ chức công Tác kế toán NVL, CCDC trong doanh nghiệp
  sản xuất 3
  1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của NVL, CCDC trong quá trình sản xuất . 3
  1.1. Khái niệm NVL, CCDC . . 4
  1.2. Đặc điểm NVL, CCDC . .5
  1.3. Vai trò của NVL, CCDC đối với quá trình sản xuất 5
  2. Yêu cầu quản lý NVL, CCDC 6
  3. ý nghĩa và nhiệm vụ của NVL, CCDC trong doanh nghiệp sản xuất . 5
  II. Phân loại và đánh giá NVL, CCDC .7
  1.Phân loại NVL . 7
  1.1. Căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu kế toán quản trị trong doanh
  nghiệp sản xuất, NVL được chia thành các loạị sau: 7
  1.2. Căn cứ vào mục đích công dụng của NVL cũng như nội dung quy định
  phản ánh chi phí vật liệu trên các TK kế toán thì NVL được chia thành 7
  1.3. Căn cứ vào nguồn hình thành NVL được chia thành .7
  2.Phân loại CCDC . 8
  3.Đánh giá NVL, CCDC .8
  3.1. Các nguyên tắc cần tuân thủ trong quá trình đánh giá NVL, CCDC .8
  3.2.Các phương pháp đánh giá NVL, CCDC 9
  III.Nội dung công tác kế toán NVL, CCDC .13
  1.Tổ chức kế toán chi tiết NVL, CCDC . .13
  1.1.Yêucầu hạch toán chi tiết .13
  1.2.Chứngtừkế toán nhập - xuất kho .13
  1.3. Sổ hạch toán chi tiết NVL, CCDC . 14
  1.4. Các phương pháp hạch toán chi tiết NVL , CCDC .14
  2.Kế toán tổng hợp Nhập, xuất NVL, CCDC .20
  2.1. Các phương pháp kế toán tổng hợp NVL, CCDC 20
  2.2. Kế toán tổng hợp nhập, xuất NVL, CCDC trường hợp doanh nghiệp
  áp dụng hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX 21
  2.3. Kế toán tổng hợp nhập, xuất NVL, CCDC trong trường hợp áp dụng
  hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK 26
  Phần II: tình hình thực tế công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn - Hà Tây 29
  I.Những vấn đề chung . .29
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn
  - Hà Tây . .29
  2. Định hướng phát triển . 30
  3. Đặc điểm môi trường 30
  4.Thuận lợi và khó khăn .30
  5. Tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh .31
  5.1. Nhiệm vụ sản xuất cơ bản .31
  5.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm .32
  6. Đặc điểm sản phẩm 34
  7. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty .34
  8.Tổ chức bộ máy kế toán tài vụ của công ty .36
  9. Mối quan hệ công tác giữa các bộ phận với cán bộ kế toán .38
  10. Hình thức kế toán công ty áp dụng .38
  11.Chỉ tiêu đạt được 40
  II. Thực tế công tác kế toán NVL, CCDC ở công ty cổ phần xi măng Sài Sơn- Hà Tây .41
  1.Các loại NVL, CCDC trong công ty 41
  2.Thủ tục nhập, xuất NVL,CCDC .42
  2.1.Thủ tục nhập NVL, CCDC .42
  2.2. Thủ tục xuất NVL, CCDC 48
  3. Phương pháp tính giá thực tế NVL, CCDC nhập xuất kho 50
  3.1.Đối với NVL, CCDC nhập kho . 50
  3.2.Đối với NVL, CCDC xuất kho .50
  4. Phương pháp ghi sổ chi tiếtVL, DC; sổ tổng hợp nhập, xuất, tồn VL, DC .51
  4.1. Phương pháp ghi sổ chi tiết VL, DC 51
  4.2. Phương pháp ghi sổ tổng hợp VL, DC .51
  Phần III: Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn – Hà Tây . 67
  I. Một số ý kiến nhận xét . .67
  II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC
  ở công ty cổ phần xi măng Sài Sơn – Hà Tây .68
  Kết luận 71
  Tài liệu tham khảo 72

  Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ TạI công ty cổ phần xi măng Sài Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ TạI công ty cổ phần xi măng Sài Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status