Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Góp phần nghiên cứu chuẩn đoán ung thư phế quản bằng kỹ thuật soi phế quản ống mềm,sinh thiết xuyên thành phế quản và chải rửa phế quản mù

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Góp phần nghiên cứu chuẩn đoán ung thư phế quản bằng kỹ thuật soi phế quản ống mềm,sinh thiết xuyên thành phế quản và chải rửa phế quản mù

  Đề tài: Góp phần nghiên cứu chuẩn đoán ung thư phế quản bằng kỹ thuật soi phế quản ống mềm,sinh thiết xuyên thành phế quản và chải rửa phế quản mù
  Góp phần nghiên cứu chuẩn đoán ung thư phế quản bằng kỹ thuật soi phế quản ống mềm,sinh thiết xuyên thành phế quản và chải rửa phế quản mù
  Chương 1. Đặt vấn đề
  1.1. Tình hình mắc bệnh và phương pháp chẩn đoán
  ung thư phế quàn ỏ Việt nam 1
  1.2. Phương hưóng chần đoán ung thư phế quản
  hiện nay trên thé giỏi 4
  1.3. Mục đích nghiên cứu 5
  Chương 2. Tổng quan 7
  2.1. Đại cương và phân loại soi phế quản 7
  2.2 . Lịch sử soi phế quàn 7
  2.2.1. Lịch sử soi phế quản ống cứng
  chẩn đoán ung thu phế quàn 8
  2.2.2. Lịch sừ soi phế quàn óng mềm
  chẩn đoán ung thư phé quản 9
  2.3. Lịch sừ phát triển cùa các kỹ thuật sinh thiết
  xuyên thành phế quản và chài phế quản 11
  2.4. Các biến chứng và tai biến 14
  2.5. Vấn đề chẩn đoán sđm ung thư phế quàn 16
  2.6. Chi định và chống chi định trong soi phế quàn
  ống mềm để chẩn đoán ung thư phế quản 17
  2.7. Hạn chế và triển vọng của vấn dề soi phế quàn
  ổng mềm trong chẩn đoán ung thư ở Việt nam 21
  Chương 3. Chất liệu nghiên cứu 23
  3.1. Dói tượng nghiên cứu 23
  3.1.1. Nhóm chúng 23
  3.1.2. Nhóm bệnh lý 23
  3.2. Trang thiết bị 30
  Chương 4. Phương pháp nghiên cứu 32
  4.1. Chì định và chổng chi định soi phế quản ống mềm
  chẩn đoán ung thư phế quàn 32
  4.2. Chuẩn bị bệnh nhân 32
  4.3. Chuẩn bị dụng cụ thuốc cấp cứu 32
  4.4. Qui trình kỷ thuật soi phé quàn óng mềm 33
  4.5. Phương pháp chẩn đoán tế bào học 36
  4.6. Phưong pháp chẩn đoán mô học 36
  4.7. Phân loại tế bào, mô bệnh học 36
  4.8. Nhóm chúng 36 
  trang
  4.9. Chụp ảnh tổn thưong nội soi phế quản và tiêu
  bản té bào, mô bệnh học ung thư 37
  4.10. Phương pháp thu thập và xử lý sổ liệu nghiên cứu 37
  Chương 5. Kết quả nghiên cứu 38
  5.1. Két quà thãm dò hệ thống khí phế quán ngưòi bình thường 39
  5.2. Két quả nghiẽn cứu dối vỏi bệnh nhân ung thư phé quàn 50
  5.2.1. Hiệu quà chẩn đoán nội soi và sinh thiết phế quản 50
  5.2.2. Kết quả chẩn đoán té bào, mô bộnh học 74
  5.2.3. Về biến chứng và tai biến 88
  5.2.4. Về mối liên quan giũa dấu hiệu nội soi chít hẹp do
  ung thư vỏi triệu chứng khó thỏ và bạch cầu tăng cao 88
  Chương 6. Bàn luận 91
  6.1. Về hiệu quà chẩn đoán của soi phế quàn ÓỊig mềm
  và các kỹ thuật 91
  6.2. Bàn luận về phương pháp té bào, mô bệnh trong chẩn đoán
  ung thư phé quản cùa kỹ thuật soi phé quán ống mềm 93
  6.3. Về biến chúng và tai biến 97
  6.4. Về mói liên quan 99
  6.5. Bàn luận về chi định chẩn đoán, chẩn đoán sỏm ung thư
  phé quàn và chóng chỉ định cùa soi phé quán ống mềm 99
  Chương 7. Kết luận 103
  7.1. Về hiệu quả của soi phé quản óng mềm
  trong việc chẩn đoán ung thư phé quản 103
  7.2. Mói liên quan tác nghẽn phế quàn vòi nhiém trùng và khó thỏ ỏ bệnh nhân ung thư phé quản
  Múc độ an toàn của kỹ thuật soi phế quản óng mềm 104
  7.3. Đề nghị chi định và chóng chỉ định soi phé quàn
  ống mềm chẩn đoán ung thu phế quàn 105
  Tài liệu tham khảo 108
  Phụ lục mã số hò so bệnh nhân nghiẽn cứu 117
  Phụ lục mã só hồ sơ nhỏm chúng 


  Xem Thêm: Góp phần nghiên cứu chuẩn đoán ung thư phế quản bằng kỹ thuật soi phế quản ống mềm,sinh thiết xuyên thành phế quản và chải rửa phế quản mù
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Góp phần nghiên cứu chuẩn đoán ung thư phế quản bằng kỹ thuật soi phế quản ống mềm,sinh thiết xuyên thành phế quản và chải rửa phế quản mù sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status