Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

  LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ HỌC
  MỞ ĐẦU
  Ngày nay việc bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm là vấn đề quan trọng
  đối với mỗi quốc gia. Trong đời sống, rau xanh luôn là nguồn thực phẩm cần thiết
  và quan trọng. Hiện nay do nhiều nguyên nhân khác nhau mà chủ yếu là việc sử
  dụng phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, chất thải của
  các nhà máy, khu công nghiệp đã dẫn đến sự ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước và bầu
  khí quyển. Do đó rau xanh có thể bị nhiễm một số kim loại nặng như Sn, Pb, Hg,
  Mn, Zn . và các vi sinh vật gây bệnh. Nếu con người sử dụng phải sẽ bị ngộ độc có
  thể gây ra những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư sẽ dẫn đến tử vong.
  Vấn đề đang được đặt ra ở Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung là
  làm thế nào để có được rau xanh an toàn (rau sạch)?
  Như vậy việc điều tra, đánh giá chất lượng rau sạch trở nên vô cùng cấp thiết.
  Một trong các chỉ tiêu dùng để đánh giá độ an toàn thực phẩm nói chung và rau sạch
  nói riêng là hàm lượng các kim loại nặng. Do đó, việc phân tích để tìm ra hàm lượng
  các kim loại nặng trong rau xanh trên địa bàn huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên sẽ
  góp phần kiểm soát được chất lượng rau sạch theo tiêu chuẩn rau sạch đang được áp
  dụng ở Việt Nam. Có nhiều phương pháp để xác định hàm lượng các kim loại, tùy
  thuộc vào hàm lượng chất phân tích mà có thể sử dụng các phương pháp khác nhau:
  phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích trọng lượng, phương pháp
  điện hóa, phương pháp phân tích công cụ (phương pháp quang phổ, phương pháp phổ
  phát xạ nguyên tử AES, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS) trong đó phương
  pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F- AAS là phương pháp có độ nhạy, độ chọn
  lọc cao, phù hợp với việc xác định lượng vết các kim loại nặng trong thực phẩm.
  Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi chọn đề tài: "Xác định hàm lượng Cadimi
  và Chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên bằng
  phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS)".
  Mục đích: Xác định được hàm lượng Cadimi và Chì gây ô nhiễm trong rau
  xanh và đánh giá hiện trạng ô nhiễm bởi hai kim loại này trong rau xanh ở một số
  xã của huyện Đại Từ tỉnh Thái nguyên.
  Để thực hiện đề tài này, chúng tôi tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau:
  1. Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện xác định Cd, Pb trong rau xanh bằng
  phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F- AAS)
  2. Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình xử lý mẫu đối với các mẫu rau xanh.
  3. Xác định hàm lượng của Cd, Pb trong một số mẫu rau xanh tại huyện Đại
  Từ tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp đường chuẩn và thêm chuẩn.
  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  CHưƠNG 1: TỔNG QUAN .3
  1.1. Giới thiệu chung về rau xanh 3
  1.1.1. Vai trò của rau 3
  1.1.2. Thế nào là rau sạch .3
  1.1.3. Công dụng của một số loại rau 4
  1.1.4. Một số tiêu chí rau an toàn 6
  1.1.4.1. Định nghĩa .6
  1.1.4.2. Các yếu tố gây ô nhiễm cho rau 7
  1.1.4.3. Về chất lượng của rau an toàn 9
  1.2. Tính chất của Cd và Pb [14,22,23] 9
  1.2.1. Tính chất vật lý .9
  1.2.2. Tính chất hóa học. 11
  1.2.3. Các hợp chất của Cd và Pb .12
  1.2.3.1. Các ôxít 12
  1.2.3.2. Các hyđroxit . 13
  1.2.3.3. Các muối 13
  1.3. Vai trò, chức năng và sự nhiễm độc Cd, Pb [5,17] . 14
  1.3.1. Vai trò, chức năng và sự nhiễm độc Cd . 14
  1.3.2. Vai trò, chức năng và sự nhiễm độc Pb [10] 16
  1.4. Các phương pháp xác định Cd, Pb .17
  1.4.1. Phương pháp phân tích hoá học [13] . 17
  1.4.1.1. Phương pháp phân tích khối lượng . 17
  1.4.1.2. Phương pháp phân tích thể tích 18
  1.4.2. Phương pháp phân tích công cụ 19
  1.4.2.1. Phương pháp điện hoá [7,13] 19
  1.4.2.2. Phương pháp quang phổ .21
  1.5. Phương pháp xử lý mẫu phân tích xác định Cd và Pb [12,25] 24
  1.5.1. Phương pháp xử lý ướt (bằng axit đặc oxi hóa mạnh) . 25
  1.5.2. Phương pháp xử lý khô . 25
  CHưƠNG 2. ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
  2.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu . 27
  2.1.1. Đối tượng và mục tiêu 27
  2.1.2. Các nội dung nghiên cứu 27
  2.2. Giới thiệu phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử [9] .27
  2.2.1. Nguyên tắc của phương pháp 27
  2.2.2. Hệ trang bị của phép đo 28
  2.3. Giới thiệu về phương pháp xử lý ướt mẫu bằng axit 29
  2.3.1. Nguyên tắc của phương pháp 30
  2.3.2. Cơ chế phân hủy . 30
  2.4. Dụng cụ - hóa chất 31
  2.4.1. Dụng cụ máy móc . 31
  2.4.2. Hoá chất .31
  CHưƠNG 3. THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 32
  3.1. Khảo sát các điều kiện thực nghiệm để đo phổ của cadimi và chì 32
  3.1.1. Khảo sát chọn vạch đo phổ .32
  3.1.2. Khảo sát cường độ dòng đèn catot rỗng (HCL) .33
  3.1.3. Khảo sát độ rộng khe đo . 34
  3.1.4. Khảo sát chiều cao của đèn nguyên tử hoá mẫu 35
  3.1.5. Khảo sát thành phần hỗn hợp khí cháy 36
  3.1.6. Tốc độ dẫn mẫu 37
  3.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phép đo 37
  3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của các loại axit và nồng độ axit . 38
  3.2.2. Khảo sát thành phần nền của mẫu . 40
  3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của các ion . . 42
  3.2.3.1. Khảo sát ảnh hưởng của các cation . 42
  3.2.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của các anion . . 44
  3.2.3.3. Ảnh hưởng của tổng các cation và anion 45
  3.3. Phương pháp đường chuẩn đối với phép đo F- AAS 47
  3.3.1. Khảo sát xác định khoảng tuyến tính của Cd và Pb .47
  3.3.2. Xây dựng đường chuẩn, xác định giới hạn phát hiện (LOD) và giới
  hạn định lượng (LOQ) của Cd và Pb 49
  3.3.2.1. Đường chuẩn của Cadimi .49
  3.3.2.2. Đường chuẩn của chì 51
  3.4. Đánh giá sai số và độ lặp lại của phép đo 53
  3.5. Tổng kết các điều kiện đo phổ F-AAS của cadimi và chì 56
  3.6. Phân tích mẫu thực 56
  3.6.1. Lấy mẫu . .56
  3.6.2. Khảo sát quá trình xử lí mẫu .58
  3.7. Thực nghiệm đo phổ và tính toán kết quả 60
  3.7.1. Phương pháp xử lí kết quả phân tích theo phương pháp đường chuẩn .60
  3.7.2. Kết quả xác định hàm lượng cadimi, chì trong các mẫu rau 60
  3.8. Kiểm tra quá trình xử lý mẫu . 62
  3.8.1. Mẫu lặp 62
  3.8.2. Mẫu thêm chuẩn . 66
  KẾT LUẬN 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 71

  Xem Thêm: Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas) sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status