Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện cơ chế tài chính của Công ty Dịch vụ - Du lịch dầu khí theo mô hình Công ty mẹ - Công ty

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện cơ chế tài chính của Công ty Dịch vụ - Du lịch dầu khí theo mô hình Công ty mẹ - Công ty

  Hoàn thiện cơ chế tài chính của Công ty Dịch vụ - Du lịch dầu khí theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ 6
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .7
  PHẦN MỞ ĐẦU 8
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH . 10
  CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON . 10
  1.1 Tổng quan về mô hình công ty mẹ – công ty con .10
  1.1.1 Khái niệm về công ty mẹ – công ty con 10
  1.1.2 Mô hình công ty mẹ – công ty con . 12
  1.1.2.1 Mô hình công ty mẹ – công ty con có dạng cấu trúc giản đơn12
  1.1.2.2 Mô hình công ty mẹ – công ty con có dạng cấu trúc hỗn hợp.13
  1.1.3 Đặc điểm của công ty mẹ – công ty con 15
  1.2 Cơ chế tài chính của công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con . 16
  1.2.1 Tổng quan về cơ chế tài chính .16
  1.2.2 Một số nội dung chủ yếu của cơ chế tài chính của công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con . 17
  1.2.2.1 Cơ chế huy động vốn 17
  1.2.2.3 Cơ chế quản lý, sử dụng vốn và tài sản 20
  1.2.2.4 Cơ chế quản lý các khoản công nợ phải thu phải trả .23
  1.2.2.5 Cơ chế quản lý doanh thu chi phí trong mô hình công ty mẹ – công ty con 23
  1.2.2.6 Cơ chế phân phối lợi nhuận 25
  1.2.2.7 Cơ chế kiểm tra, giám sát .26
  1.3 Một số mô hình công ty mẹ – con trên thế giới 28
  1.3.1 Tập đoàn thiết kế kiến trúc hiện đại Thượng Hải Trung Quốc 28
  1.3.2 Tập đoàn xi măng SIAM Thái Lan . 28
  1.3.3 Tập đoàn BOUYGUES Pháp . 29
  1.3.4 Tập đoàn Khazanah Malaysia .29
  1.3.5 Một số kinh nghiệm về tổ chức công ty theo mô hình công ty mẹ – công ty con trên thế giới .29
  Kết luận chương I 31
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH DẦU KHÍ (PETROSETCO) .32
  2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Dầu khí 32
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 32
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý của PETROSETCO .33
  Hoàn thiện cơ chế tài chính của Petrosetco theo mô hình công ty mẹ – công ty con
  Trang 3
  2.1.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty .34
  2.2 Thực trạng cơ chế tài chính của PETROSETCO .3 5
  2.2.1 Thực trạng cơ chế huy động vốn . 36
  2.2.1.1 Vốn chủ sở hữu . 36
  2.2.1.2 Nguồn vốn tín dụng 38
  2.2.1.3 Các hình thức huy động vốn khác . 41
  2.2.1.4 Nhận xét chung về cơ chế huy động vốn của PETROSETCO.43
  2.2.2 Cơ chế quản lý, sử dụng vốn và tài sản 44
  2.2.2.1 Cơ chế quản lý sử dụng vốn . 44
  2.2.2.2 Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản của PETROSETCO .46
  2.2.2.3 Đánh giá về cơ chế quản lý sử dụng vốn, sử dụng tài sản của PETROSETCO 50
  2.2.3 Về cơ chế quản lý doanh thu, chi phí 51
  2.2.3.1 Cơ chế quản lý doanh thu tại PETROSETCO 51
  2.2.3.2 Cơ chế quản lý chi phí 52
  2.2.3.3 Đánh giá cơ chế quản lý doanh thu, chi phí 53
  2.2.4 Cơ chế phân phối lợi nhuận của PETROSETCO 53
  2.2.5 Cơ chế kiểm tra, giám sát tại PETROSETCO .55
  2.2.6 Đánh giá chung về cơ chế tài chính của PETROSETCO 56
  2.2.7 Nguyên nhân tồn tại những hạn chế trong cơ chế tài chính hiện nay của PETROSETCO .57
  Kết luận chương II .58
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA PETROSETCO 59
  THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON 59
  3.1 Định hướng phát triển và mô hình tổ chức của PETROSETCO khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con .59
  3.1.1 Định hướng phát triển của PETROSETCO sau khi cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con .59
  3.1.2 Mô hình tổ chức của PETROSETCO khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con . 60
  3.2 Một số giải pháp chuyển đổi cơ chế tài chính của PETROSETCO theo mô hình công ty mẹ – công ty con 64
  3.2.1 Quan điểm, định hướng khi xây dựng cơ chế tài chính của PETROSETCO .6 4
  3.2.1.1 Cơ chế tài chính phải tạo điều kiện tăng cường nguồn lực cho công ty mẹ, đảm bảo sự lớn mạnh của công ty mẹ 64
  3.2.1.2 Cơ chế tài chính phải tạo điều kiện cho công ty con phát huy cao tính độc lập, tự chủ trong hoạt động kinh doanh 64
  Hoàn thiện cơ chế tài chính của Petrosetco theo mô hình công ty mẹ – công ty con
  Trang 4
  3.2.1.3 Cơ chế tài chính phải tạo môi trường tài chính lành mạnh, bình đẳng cho các đơn vị trong mô hình . 65
  3.2.1.4 Cơ chế tài chính phải đảm bảo tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của công ty mẹ đối với các công ty con .65
  3.2.1.5 Cơ chế tài chính phải đảm bảo tính tiên tiến và hiện thực, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế .66
  3.2.2 Giải pháp mang tính vi mô nhằm hoàn thiện cơ chế tài chính của PETROSETCO theo mô hình công ty mẹ – công ty con 66
  3.2.2.1 Mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị thành viên trong việc sử dụng, khai thác, huy động các nguồn vốn 67
  3.2.2.2 Xây dựng cơ chế điều hòa vốn trong toàn mô hình, tiến tới thành lập công ty tài chính trực thuộc 69
  3.2.2.3 Xây dựng cơ chế đầu tư, quản lý vốn tài sản .71
  3.2.2.4 Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận 73
  3.2.2.5 Xây dựng hệ thống kiểm tra giám sát tài chính .75
  3.2.3 Giải pháp mang tính vĩ mô nhằm hoàn thiện cơ chế tài chính của PETROSETCO theo mô hình công ty mẹ – công ty con 76
  Kết luận chương III . 78
  KẾT LUẬN 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .


  Xem Thêm: Hoàn thiện cơ chế tài chính của Công ty Dịch vụ - Du lịch dầu khí theo mô hình Công ty mẹ - Công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ chế tài chính của Công ty Dịch vụ - Du lịch dầu khí theo mô hình Công ty mẹ - Công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status